Khóa luận Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến thủy sản công suất 1000m3/ ngày đêm

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN.2

1.1 Tổng quan về ngành lịch sử thế giới và Việt Nam .2

a.Ngành thủy sản thế giới.2

b.Ngành thủy sản Việt Nam .2

1.2.Nguyên liệu trong chế biến thủy sản.3

1.3. Công nghệ chế biến thủy sản Việt Nam.4

a. Công nghệ chế biến thủy sản đông lạnh.6

b. Công nghệ chế biến các sản phẩm cá hộp.7

c. Công nghệ chế biến nước mắm và mắm các loại.8

1.4. Hiện trạng môi trường ngành chế biến thủy sản Việt Nam .9

a.Hiện trạng về khí thải .9

b. Hiện trạng về chất thải rắn .9

c. Hiện trạng về nước thải .10

1.5. Ảnh hưởng của nước thải ngành chế biến thủy sản đến môi trường nước .11

CHƯƠNG 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI.13

2.1. Phương pháp cơ học.13

a.Phương pháp lọc.13

b.Phương pháp lắng.14

c.Phương pháp tuyển nổi.14

2.2. Phương pháp xử lý hóa lý .15

a. Đông tụ và keo tụ .15

b. Hấp phụ .16

c.Trao đổi ion .16

2.3. Phương pháp xử lý hóa học.17

a. Trung hòa.17

b. Quá trình oxi hóa- khử .17

c. Khử trùng.18

2.4. Phương pháp xử lý sinh học.18

a.Xử lý hiếu khí.18

b.Xử lý kị khí.20CHƯƠNG 3. ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN .22

3.1. Cơ sở lựa chọn công nghệ xử lý nước thải nhà máy chế biến thủy sản.22

3.2. Các thông số thiết kế và yêu cầu xử lý.22

a.Đặc trưng nước thải của cơ sở lựa chọn thiết kế.22

b. Yêu cầu xử lý .23

3.3. Các phương án công nghệ đề xuất xử lý.24

a. Phương án 1.24

b. Phương án 2.26

c. Phân tích lựa chọn phương án .27

CHƯƠNG 4. TÍNH TOÁN – THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ.29

4.1. Song chắn rác .29

4.2. Bể điều hòa.32

4.3. Bể tuyển nổi .35

4.4. Bể UASB .37

4.5. Bể Aeroten.46

4.6. Bể lắng.55

4.7. Khử trùng nước thải, tính toán bể tiếp xúc .59

4.8. Bể nén bùn.61

4.9. Máy ép bùn lọc ép dây đai .63

CHƯƠNG 5. TÍNH TOÁN KINH TẾ.65

5.1. Chi phí đầu tư xây dựng.65

5.2. Chi phí vận hành hệ thống .66

a.Lượng hóa chất và nước cấp xử dụng .66

b. Chi phí điện .66

c. Chi phí nhân công.67

d. Chi phí bảo dưỡng máy móc thiết bị.67

e. Giá thành xử lý 1m3 nước thải.65

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .68

TÀI LIỆU THAM KHẢO .69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY