Khóa luận Tìm kiếm ảnh dựa vào nội dung

MỤC LỤCLỜIMỞĐẦUPHẦN1: TỔNG QUAN1. Sựhình thành bài toán .32. Cách tiếpcận: .32.1.Đặctrưng màu sắc: .42.2.Đặctrưng vân:.42.3.Đặctrưng hình dáng:.42.4. Độ đo: .42.5. Mô hình giao diện: .5PHẦN 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM ẢNH DỰA VÀO NỘI DUNGChương 1: Tìm kiếm ảnh dựa vào màu sắc.91. Màu sắc: .101.1. Một sốđặc tính vậtlýđặtbiệt củamàu sắc.101.2. Hệthống màu chuẩn RGB .101.3. Hệthống màu CMY .121.4. Hệthống màu L*a*b.121.5. Hệthống màu HSI.122. Tìm kiếmảnh dựavào màu sắc .142.1. Lượtđồmàu .142.2. Các loạiđộđo màu sắc.19Chương 2:Tìm kiếm ảnh dựa vào vân.221. Vân.231.1. Vân là gì? .231.2. Một sốloại vân tiêu biểu.242. Tìm kiếmảnh dựa vào vân .252.1. Mậtđộcủađường biên và hướng của biên.252.2. Phân hoạch vùng nhịphân cụcbộ.272.3. Ma trậnđồng hiệnvàđốitượngđồng hiện .282.4.Độ đonăng lượng củavân dựavàoluậtđo .312.5. Tương quan tựđộng và quang phổnăng lượng.332.6. Phânđoạn vân (Texture segmentation) .34Chương 3:Tìm kiếm ảnh dựa vào hình dạng.351. Hình dạng.361.1. Khái niệmvềhình dạng.361.2.Đặcđiểmhìnhdạngđốivớiviệc tìm kiếmảnh .362. Tìm kiếmảnh dựavào hình dạng.372.1. Lượtđồhình dạng.372.2.Độso khớpđường biên củahìnhdạng.382.3. So khớpvớiảnh phát họa.40PHẦN 3 CÀI ĐẶT VÀ KẾT QUẢTHỬNGHIỆMChương 1:Cài đặt .441. Chương trình .452. Phần Màu sắc.463. Phần Vân.504. Phần Hình dạng.53Chương 2:Kết quảthửnghiệm .541. Phần Màu sắc.552. Phần Vân.733. Phần Hình dạng.77PHẦN 4 KẾT LUẬNĐánh giá kết quả đạt được .80Hướng phát triển .80Tài liệu tham khảo .

MỤC LỤC

LỜIMỞĐẦU

PHẦN1: TỔNG QUAN

1. Sựhình thành bài toán .3

2. Cách tiếpcận: .3

2.1.Đặctrưng màu sắc: .4

2.2.Đặctrưng vân:.4

2.3.Đặctrưng hình dáng:.4

2.4. Độ đo: .4

2.5. Mô hình giao diện: .5

PHẦN 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM ẢNH DỰA VÀO NỘI DUNG

Chương 1: Tìm kiếm ảnh dựa vào màu sắc.9

1. Màu sắc: .10

1.1. Một sốđặc tính vậtlýđặtbiệt củamàu sắc.10

1.2. Hệthống màu chuẩn RGB .10

1.3. Hệthống màu CMY .12

1.4. Hệthống màu L*a*b.12

1.5. Hệthống màu HSI.12

2. Tìm kiếmảnh dựavào màu sắc .14

2.1. Lượtđồmàu .14

2.2. Các loạiđộđo màu sắc.19

Chương 2:Tìm kiếm ảnh dựa vào vân.22

1. Vân.23

1.1. Vân là gì? .23

1.2. Một sốloại vân tiêu biểu.24

2. Tìm kiếmảnh dựa vào vân .25

2.1. Mậtđộcủađường biên và hướng của biên.25

2.2. Phân hoạch vùng nhịphân cụcbộ.27

2.3. Ma trậnđồng hiệnvàđốitượngđồng hiện .28

2.4.Độ đonăng lượng củavân dựavàoluậtđo .31

2.5. Tương quan tựđộng và quang phổnăng lượng.33

2.6. Phânđoạn vân (Texture segmentation) .34

Chương 3:Tìm kiếm ảnh dựa vào hình dạng.35

1. Hình dạng.36

1.1. Khái niệmvềhình dạng.36

1.2.Đặcđiểmhìnhdạngđốivớiviệc tìm kiếmảnh .36

2. Tìm kiếmảnh dựavào hình dạng.37

2.1. Lượtđồhình dạng.37

2.2.Độso khớpđường biên củahìnhdạng.38

2.3. So khớpvớiảnh phát họa.40

PHẦN 3 CÀI ĐẶT VÀ KẾT QUẢTHỬNGHIỆM

Chương 1:Cài đặt .44

1. Chương trình .45

2. Phần Màu sắc.46

3. Phần Vân.50

4. Phần Hình dạng.53

Chương 2:Kết quảthửnghiệm .54

1. Phần Màu sắc.55

2. Phần Vân.73

3. Phần Hình dạng.77

PHẦN 4 KẾT LUẬN

Đánh giá kết quả đạt được .80

Hướng phát triển .80

Tài liệu tham khảo .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY