Khóa luận Tìm hiểu về vi khuẩn Salmonella

MỤC LỤC TRANGNhiệm vụ đồ án Lời cảm ơn iMục lục iiDanh mục các hình vDanh mục các bảng viDanh mục các từ viết tắt vii Chương I: Giới thiệu 11.1 Đặt vấn đề 11.2 Mục đích 11.3 Nội dung nghiên cứu 1 Chương II: Tổng quan 22.1 Tổng quan về một số vi sinh vật nhiễm trong thực phẩm 22.1.1 Escherichia Coli 22.1.1.1 Giới thiệu 22.1.1.2 Phân loại 22.1.1.3 Đặc điểm 22.1.1.4 Yếu tố độc lực 32.1.1.5 Khả năng gây bệnh 92.1.1.6 Các thực phẩm liên quan 92.1.1.7 Biện pháp phòng ngừa và kiểm soát 92.1.2 Listeria monocytogenes 92.1.2.1Giới thiệu 92.1.2.2 Phân loại 102.1.2.3 Đặc điểm 102.1.2.4 Yếu tố độc lực 102.1.2.5 Khả năng gây bệnh 122.1.2.6 Các thực phẩm liên quan 122.1.2.7 Biện pháp phòng ngừa và kiểm soát 122.2 Tổng quan về Salmonella sp. 132.2.1 Lịch sử phát hiện 132.2.2 Phân loại 132.2.3 Đặc điểm 142.2.3.1 Đặc điểm chung và đặc điểm nuôi cấy 142.2.3.2 Tính chất hóa sinh 152.2.4 Cấu trúc của Salmonella 152.2.5 Yếu tố độc lực 172.2.5.1 Nội độc tố - Endotoxin 172.2.5.2 Độc tố đường ruột 182.2.5.3 Độc tố tế bào 192.2.6 Cơ chế gây bệnh 192.2.6.1 Cơ chế gây bệnh thương hàn 202.2.6.2 Cơ chế gây nhiễm khuẩn và nhiễm độc thức ăn 212.2.7 Nguồn gốc lây nhiễm 212.2.8 Tình hình nhiễm Salmonella ở Việt Nam và trên thế giới 222.2.8.1 Trên thế giới 222.2.8.2 Trong nước 232.3 Các phương pháp phát hiện Salmonella 242.3.1 Phương pháp truyền thống 242.3.1.1 Nguyên tắc 242.3.1.2 Phương pháp thực hiện 252.3.2 Phương pháp hiện đại 292.3.2.1 Phương pháp PCR 302.3.2.2 Phương pháp ELISA 342.4 Các biện pháp kiểm soát Salmonella trong thực phẩm 34 Chương III: Nội dung và phương pháp nghiên cứu 363.1 Địa điểm và thời gian 363.2 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 363.3 Vật liệu tiến hành thí nghiệm 363.3.1 Các dụng cụ và hóa chất thí nghiệm 363.3.2 Các môi trường sử dụng 363.4 Nội dung thực hiện 373.5 Phương pháp nghiên cứu 383.5.1 Quy trình phân tích 383.5.2 Thuyết minh quy trình 393.6 Kết quả 453.6.1 Kết quả cảm quan 453.6.2 Kết quả đánh giá mức độ nhiễm Salmonella 46 Chương IV: Kết luận và kiến nghị 474.1 Kết luận 474.2 Kiến nghị 47 TÀI LIỆU THAM KHẢOPHỤ LỤC

MỤC LỤC

TRANG

Nhiệm vụ đồ án

Lời cảm ơn i

Mục lục ii

Danh mục các hình v

Danh mục các bảng vi

Danh mục các từ viết tắt vii

Chương I: Giới thiệu 1

1.1 Đặt vấn đề 1

1.2 Mục đích 1

1.3 Nội dung nghiên cứu 1

Chương II: Tổng quan 2

2.1 Tổng quan về một số vi sinh vật nhiễm trong thực phẩm 2

2.1.1 Escherichia Coli 2

2.1.1.1 Giới thiệu 2

2.1.1.2 Phân loại 2

2.1.1.3 Đặc điểm 2

2.1.1.4 Yếu tố độc lực 3

2.1.1.5 Khả năng gây bệnh 9

2.1.1.6 Các thực phẩm liên quan 9

2.1.1.7 Biện pháp phòng ngừa và kiểm soát 9

2.1.2 Listeria monocytogenes 9

2.1.2.1Giới thiệu 9

2.1.2.2 Phân loại 10

2.1.2.3 Đặc điểm 10

2.1.2.4 Yếu tố độc lực 10

2.1.2.5 Khả năng gây bệnh 12

2.1.2.6 Các thực phẩm liên quan 12

2.1.2.7 Biện pháp phòng ngừa và kiểm soát 12

2.2 Tổng quan về Salmonella sp. 13

2.2.1 Lịch sử phát hiện 13

2.2.2 Phân loại 13

2.2.3 Đặc điểm 14

2.2.3.1 Đặc điểm chung và đặc điểm nuôi cấy 14

2.2.3.2 Tính chất hóa sinh 15

2.2.4 Cấu trúc của Salmonella 15

2.2.5 Yếu tố độc lực 17

2.2.5.1 Nội độc tố - Endotoxin 17

2.2.5.2 Độc tố đường ruột 18

2.2.5.3 Độc tố tế bào 19

2.2.6 Cơ chế gây bệnh 19

2.2.6.1 Cơ chế gây bệnh thương hàn 20

2.2.6.2 Cơ chế gây nhiễm khuẩn và nhiễm độc thức ăn 21

2.2.7 Nguồn gốc lây nhiễm 21

2.2.8 Tình hình nhiễm Salmonella ở Việt Nam và trên thế giới 22

2.2.8.1 Trên thế giới 22

2.2.8.2 Trong nước 23

2.3 Các phương pháp phát hiện Salmonella 24

2.3.1 Phương pháp truyền thống 24

2.3.1.1 Nguyên tắc 24

2.3.1.2 Phương pháp thực hiện 25

2.3.2 Phương pháp hiện đại 29

2.3.2.1 Phương pháp PCR 30

2.3.2.2 Phương pháp ELISA 34

2.4 Các biện pháp kiểm soát Salmonella trong thực phẩm 34

Chương III: Nội dung và phương pháp nghiên cứu 36

3.1 Địa điểm và thời gian 36

3.2 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 36

3.3 Vật liệu tiến hành thí nghiệm 36

3.3.1 Các dụng cụ và hóa chất thí nghiệm 36

3.3.2 Các môi trường sử dụng 36

3.4 Nội dung thực hiện 37

3.5 Phương pháp nghiên cứu 38

3.5.1 Quy trình phân tích 38

3.5.2 Thuyết minh quy trình 39

3.6 Kết quả 45

3.6.1 Kết quả cảm quan 45

3.6.2 Kết quả đánh giá mức độ nhiễm Salmonella 46

Chương IV: Kết luận và kiến nghị 47

4.1 Kết luận 47

4.2 Kiến nghị 47

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY