Khóa luận Tìm hiểu một số hợp chất thứ cấp có khả năng trị bệnh ung thư

MỤC LỤC TrangLời cảm ơn iMục lục iiDanh mục bảng, các sơ đồ iiiDanh mục hình ivĐặc vấn đề 1Chương 1. TỔNG QUAN VỀ BỆNH UNG THƯ VÀ HỢP CHẤT THỨ CẤP 31.1. Tổng quan về bệnh ung thư 31.1.1. Những đặc tính chung của bệnh ung thư 31.1.2. Nguyên nhân gây ung thư 41.1.2.1. Tác nhân vật lý 41.1.2.2. Thuốc lá 51.1.2.3. Dinh dưỡng 61.1.2.4. Những yếu tố nghề nghiệp 81.1.2.5. Các tác nhân sinh học 91.1.2.6. Yếu tố di truyền và suy giảm miễn dịch 111.1.2.7. Suy giảm miễn dịch và AIDS 131.1.3. Quá trình tiến triển tự nhiên của ung thư 151.1.3.1. Giai đoạn khởi phát 151.1.3.2. Giai đoạn tăng trưởng 151.1.3.3. Giai đoạn thúc đẩy 161.1.3.4. Giai đoạn chuyển biến 171.1.3.5. Giai đoạn lan tràn 171.1.3.6. Giai đoạn tiến triển (xâm lấn- di căn) 171.2. Tổng quan về hợp chất thứ cấp 181.2.1. Các chất chứa phenol 191.2.2. Flavonoid 191.2.3. Lignin 191.2.4. Alkaloid 191.2.5. Terpene 20 Chương 2. MỘT SỐ THỰC VẬT CHỨA HOẠT CHẤT THỨ CẤP CÓ KHẢ NĂNG TRỊ BỆNH UNG THƯ 212.1. Cây Dừa cạn (Catharathus roseus) 212.1.1. Phân loại 212.1.2. Đặc Điểm 212.1.3. Nguồn gốc và sự phân bố 222.1.4. Tình hình nghiên cứu về cây dừa cạn 222.2. Cây thông đỏ (Taxus wallichiana Zucc.) 252.2.1. Phân loại 252.2.2. Đặc điểm 262.2.3. Nguồn gốc và sự phân bố 272.2.4. Tình hình nghiên cứu cây thông đỏ 282.3. Cây trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium L.) 332.3.1. Phân loại 332.3.2. Đặc điểm 332.3.3. Nguồn gốc và sự phân bố 342.3.4. Tình hình nghiên cứu về trinh nữ hoàng cung 352.4. Giảo cổ lam (Gynostemma pentaphyllum) 372.4.1. Phân loại 372.4.2. Đặc điểm 372.4.3. Nguồn gốc và sự phân bố 382.4.4. Tình hình nghiên cứu về giảo cổ lam 382.5. Nấm Linh chi (Ganoderma lucidum) 392.5.1. Phân loại 392.5.2. Đặc điểm 402.5.3. Nguồn gốc và sự phân bố 402.5.4. Tình hình nghiên cứu về giảo cổ lam 412.6. Một số thực vật khác có khả năng ngăn ngừa ung thư 42Chương 3. Kết luận và kiến nghị 443.1. Kết luận 443.2. Kiến nghị 44

MỤC LỤC

Trang

Lời cảm ơn i

Mục lục ii

Danh mục bảng, các sơ đồ iii

Danh mục hình iv

Đặc vấn đề 1

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ BỆNH UNG THƯ VÀ HỢP

CHẤT THỨ CẤP 3

1.1. Tổng quan về bệnh ung thư 3

1.1.1. Những đặc tính chung của bệnh ung thư 3

1.1.2. Nguyên nhân gây ung thư 4

1.1.2.1. Tác nhân vật lý 4

1.1.2.2. Thuốc lá 5

1.1.2.3. Dinh dưỡng 6

1.1.2.4. Những yếu tố nghề nghiệp 8

1.1.2.5. Các tác nhân sinh học 9

1.1.2.6. Yếu tố di truyền và suy giảm miễn dịch 11

1.1.2.7. Suy giảm miễn dịch và AIDS 13

1.1.3. Quá trình tiến triển tự nhiên của ung thư 15

1.1.3.1. Giai đoạn khởi phát 15

1.1.3.2. Giai đoạn tăng trưởng 15

1.1.3.3. Giai đoạn thúc đẩy 16

1.1.3.4. Giai đoạn chuyển biến 17

1.1.3.5. Giai đoạn lan tràn 17

1.1.3.6. Giai đoạn tiến triển (xâm lấn- di căn) 17

1.2. Tổng quan về hợp chất thứ cấp 18

1.2.1. Các chất chứa phenol 19

1.2.2. Flavonoid 19

1.2.3. Lignin 19

1.2.4. Alkaloid 19

1.2.5. Terpene 20

Chương 2. MỘT SỐ THỰC VẬT CHỨA HOẠT CHẤT THỨ CẤP CÓ KHẢ NĂNG TRỊ BỆNH UNG THƯ 21

2.1. Cây Dừa cạn (Catharathus roseus) 21

2.1.1. Phân loại 21

2.1.2. Đặc Điểm 21

2.1.3. Nguồn gốc và sự phân bố 22

2.1.4. Tình hình nghiên cứu về cây dừa cạn 22

2.2. Cây thông đỏ (Taxus wallichiana Zucc.) 25

2.2.1. Phân loại 25

2.2.2. Đặc điểm 26

2.2.3. Nguồn gốc và sự phân bố 27

2.2.4. Tình hình nghiên cứu cây thông đỏ 28

2.3. Cây trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium L.) 33

2.3.1. Phân loại 33

2.3.2. Đặc điểm 33

2.3.3. Nguồn gốc và sự phân bố 34

2.3.4. Tình hình nghiên cứu về trinh nữ hoàng cung 35

2.4. Giảo cổ lam (Gynostemma pentaphyllum) 37

2.4.1. Phân loại 37

2.4.2. Đặc điểm 37

2.4.3. Nguồn gốc và sự phân bố 38

2.4.4. Tình hình nghiên cứu về giảo cổ lam 38

2.5. Nấm Linh chi (Ganoderma lucidum) 39

2.5.1. Phân loại 39

2.5.2. Đặc điểm 40

2.5.3. Nguồn gốc và sự phân bố 40

2.5.4. Tình hình nghiên cứu về giảo cổ lam 41

2.6. Một số thực vật khác có khả năng ngăn ngừa ung thư 42

Chương 3. Kết luận và kiến nghị 44

3.1. Kết luận 44

3.2. Kiến nghị 44

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY