Khóa luận Tìm hiểu khả năng hấp phụ mangan trong nước của vật liệu hấp phụ chế tạo từ lõi ngô

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU . 1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN. 3

1.1. Nước và sự ô nhiễm nguồn nước bởi các kim loại nặng. . 3

1.1.1. Vai trò của nước. 3

1.1.2. Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường nước. 3

1.1.2.1. Các ion vô cơ hòa tan. 3

1.1.2.2. Các chất hữu cơ. 4

1.1.2.3. Dầu mỡ và các sản phẩm của dầu mỏ . 4

1.1.2.4. Các chất có màu . 4

1.1.2.5. Các chất gây mùi vị. 5

1.1.2.6. Các vi sinh vật gây bệnh . 5

1.1.3. Tình trạng ô nhiễm nước do kim loại nặng. 5

1.1.4. Một số nguồn gây ô nhiễm kim loại nặng . 7

1.1.4.1. Hoạt động khai thác mỏ . 7

1.1.4.2. Công nghiệp mạ. 8

11.4.3. Công nghiệp sản xuất các hợp chất vô cơ. 8

1.1.4.4. Quá trình sản xuất sơn, mực và thuốc nhuộm. 9

1.1.4.5. Công nghiệp luyện kim . 9

1.1.5. Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp (QCVN 40:2011/BTNMT). 10

1.1.5.1. Phạm vi điều chỉnh. 10

1.1.5.2. Đối tượng áp dụng. 10

1.1.5.3. Giải thích thuật ngữ. 10

1.1.5.4. Quy định kỹ thuật. 10

1.2.Ảnh hưởng của kim loại nặng đến môi trường và sức khỏe con người. 14

1.2.1. Tác dụng sinh hóa của kim loại nặng đối với con người và môi trường . 14

1.2.2. Ảnh hưởng của một số kim loại nặng đến môi trường và sức khỏe conngười. 15

1.2.2.1. Ảnh hưởng của Chì . 15

1.2.2.2. Ảnh hưởng của Crom. 17

1.2.2.3. Ảnh hưởng của Cadimium . 18

1.2.2.5. Ảnh hưởng của Đồng . 21

1.2.2.6. Ảnh hưởng của Mangan. 221.2.2.7. Ảnh hưởng của Niken . 23

1.2.2.8. Ảnh hưởng của Sắt. 24

1.3. Một số phương pháp xử lý nguồn nước bị ô nhiễm kim loại nặng . 26

1.3.1. Phương pháp kết tủa . 26

1.3.2. Phương pháp trao đổi ion . 26

1.3.3. Phương pháp điện hóa . 27

1.3.4. Phương pháp oxy hóa khử . 27

1.3.5. Phương pháp sinh học. 27

1.3.6. Phương pháp hấp phụ. 27

1.3.6.1. Hiện tượng hấp phụ. 27

1.3.6.2. Hấp phụ vật lý . 28

1.3.6.3. Hấp phụ hóa học. 28

1.3.6.4. Hấp phụ trong môi trường nước. 28

1.3.6.5. Động học hấp phụ. . 29

1.3.6.6. Cân bằng hấp phụ - Các phương trình đẳng nhiệt hấp phụ. 30

1.4. Một số phương pháp định lượng kim loại . 34

1.4.1. Phương pháp thể tích . 34

1.4.2. Phương pháp trắc quang . 35

1.4.2.1. Nguyên tắc. 35

1.4.2.2. Các phương pháp phân tích định lượng bằng trắc quang . 36

1.5. Giới thiệu về vật liệu hấp phụ. . 37

1.51. Một số hướng nghiên cứu sử dụng phụ phẩm nông nghiệp làm vật liệu hấpphụ. 37

1.5.2. Giới thiệu về lõi ngô. 38

CHƯƠNG 2. THỰC NGHIỆM . 40

2.1. Dụng cụ và hóa chất. 40

2.1.1. Dụng cụ . 40

2.1.2. Hóa chất . 40

2.1.3. Chuẩn bị dung dịch thí nghiệm. 40

2.2. Phương pháp xác định Mangan. 41

2.2.1. Nguyên tắc. 41

2.2.2. Trình tự phân tích. 41

2.3. Xây dựng đường chuẩn Mangan . 41

2.4. Chế tạo vật liệu hấp phụ từ lõi ngô. 43

2.5. Khảo sát khả năng hấp phụ của nguyên liệu và vật liệu hấp phụ. 432.6. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ của vật liệu hấpphụ . 43

2.6.1. Khảo sát thời gian đạt cân bằng hấp phụ. 43

2.6.2. Khảo sát ảnh hưởng của khối lượng vật liệu đến quá trình hấp phụ . 44

2.6.3. Khảo sát ảnh hưởng của pH đến khả năng hấp phụ của vật liệu. 44

2.6.4. Sự phụ thuộc tải trọng vào nồng độ cân bằng . 44

2.6.5. Khảo sát khả năng giải hấp và tái sinh của vật liệu hấp phụ. 45

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN . 46

3.1. Kết quả khảo sát khả năng hấp phụ của nguyên liệu và vật liệu hấp phụ46

3.2. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của thời gian đến quá trình hấp phụMangan. 46

3.3. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của khối lượng vật liệu đến quá trình hấpphụ mangan . 48

3.4. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của pH đến quá trình hấp phụ mangan . 49

3.5. Khảo sát sự phụ thuộc tải trọng hấp phụ vào nồng độ cân bằng củamangan . 50

3.6. Kết quả khảo sát khả năng giải hấp, tái sinh vật liệu hấp phụ. 52

KẾT LUẬN . 54

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY