Khóa luận Tìm hiểu hoạt động biên tập - Xuất bản sách Chuyên đề phóng sự xã hội của Nhà xuất bản Lao động - Xã hội

LỜI CẢM ƠN 1

MỞ ĐẦU 2

I. Lý do chọn đề tài 2

II. Tình hình nghiên cứu đề tài 5

III. Mục đích, nhiệm vụ của đề tài 5

IV. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu đề tài 6

V. Đối tượng và giới hạn đề tài 6

VI. Kết cấu của đề tài 6

PHẦN NỘI DUNG 7

CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ SÁCH CHUYÊN ĐỀ PHÓNG SỰ XÃ HỘI 7

I. LÝ THUYÊT CHUNG 7

1. Chuyên đề và Sách chuyên đề 7

2. Phóng sự và Phóng sự xã hội 11

3. Sách chuyên đề phóng sự xã hội 15

II. TÌNH HÌNH XUẤT BẢN LOẠI SÁCH CHUYÊN ĐỀ DẠNG TẠP CHÍ VÀ SÁCH CHUYÊN ĐỀ PHÓNG SỰ XÃ HỘI TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY 17

1. Thực trạng hoạt động xuất bản sách chuyên đề dạng tạp chí và sách chuyên đề phóng sự xã hội trong thời gian gần đây 17

2. Các yếu tố dẫn đến việc sách chuyên đề phóng sự xã hội trở thành xu hướng để các nhà xuất bản và đơn vị liên kết chạy theo xuất bản hàng loạt 22

CHƯƠNG II: HOẠT ĐỘNG BIÊN TẬP - XUẤT BẢN SÁCH CHUYÊN ĐỀ PHÓNG SỰ XÃ HỘI CỦA NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG XÃ HỘI 26

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG-XÃ HỘI VÀ LOẠI SÁCH CHUYÊN ĐỀ PHÓNG SỰ XÃ HỘI CỦA NHÀ XUẤT BẢN 26

1. Vài nét về Nhà xuất bản Lao động – Xã hội 26

2. Khái quát về các tập sách chuyên đề phóng sự xã hội của Nhà xuất bản 27

II. HOẠT ĐỘNG BIÊN TẬP SÁCH CHUYÊN ĐỀ PHÓNG SỰ XÃ HỘI CỦA NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG-XÃ HỘI 29

1. CÔNG TÁC KẾ HOẠCH ĐỀ TÀI 30

2. CÔNG TÁC CỘNG TÁC VIÊN 33

3. CÔNG TÁC BIÊN TẬP 35

3.1. BIÊN TẬP NỘI DUNG 35

3.2. BIÊN TẬP HÌNH THỨC 54

4. CÔNG TÁC PHÁT HÀNH 56

CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VỀ SÁCH CHUYÊN ĐỀ PHÓNG SỰ XÃ HỘI CỦA NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG – XÃ HỘI VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LOẠI SÁCH NÀY 58

I. NHẬN XÉT VỀ SÁCH CHUYÊN ĐỀ PHÓNG SỰ XÃ HỘI CỦA NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG – XÃ HỘI 58

1. Ưu điểm 58

Thứ tư, về ngôn ngữ, hình ảnh, trang bìa: 63

Tiểu kết: 68

II. NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SÁCH CHUYÊN ĐỀ PHÓNG SỰ XÃ HỘI NÓI CHUNG 69

1. Vấn đề quản lý nhà nước: 69

2. Vấn đề biên tập - xuất bản sách chuyên đề phóng sự xã hội ở các nhà xuất bản: 71

KẾT LUẬN 76

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY