Khóa luận Sản xuất phân vi sinh cố định đạm

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN Phần mở đầu Trang CHƯƠNG 1: TÌNH HÌNH TIÊU THỤ PHÂN BÓN TRONG NÔNG NGHIỆP 1.1 Tình hình tiêu thụ phân bón trên thế giới . 02 1.2 Tình hình tiêu thụ phân bón ở Việt Nam . 06 CHƯƠNG 2: ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA PHÂN BÓN HÓA HỌC ĐẾN MÔI TRƯỜNG SINH THÁI 2.1 Sự tích lũy NO3-và NH4+trong cơ thể người và động vật . 10 2.2 Sự tích lũy NO3-, NH4+trong nước mặt và nước ngầm . 12 2.3 Sự tích lũy NH3-và NH4+trong môi trường đất . 13 2.4 Anh hưởng của phân bón đối với môi trường sinh thái . 14 CHƯƠNG 3: SỬ DỤNG VI SINH VẬT CỐ ĐỊNH ĐẠM ĐỂ SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ VI SINH. 3.1 Giới thiệu . 16 3.2 Lịch sử phát hiện. 17 3.3 Thành phần các vi sinh vật cố định đạm . 18 3.3.1 Vi khuẩn cộng sinh Rhizobium. 18 3.3.2 Vi khuẩn tự do: Azotobacter, Azospirillum. 20 3.3.2.1 Vi khuẩn tự do azotobacter. 20 3.3.2.2 Vi khuẩn tự do azospirillum. 21 CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP PHÂN LẬP, GIỮ GIỐNG VÀ NHÂN SINH KHỐI 4.1 Phân lập . 24 4.1.1 Phân lập sơ bộ . 24 4.1.1.1 Vi khuẩn cộng sinh Rhizobium. 24 4.1.1.2 Vi khuẩn Azotobacter. 25 4.1.1.3 Vi khuẩn azospirillum. 26 4.1.2 Phân lập thuần khiết . 27 4.1.2.1 Vi khuẩn Rhizobium. 27 4.1.2.2 Vi khuẩn Azotobacter. 28 4.1.2.3 Vi khuẩn Azospirillum. 28 4.2 Phương pháp giữ giống . 28 4.2.1 Vi khuẩn Rhizobium. 28 4.2.2 Vi khuẩn Azotobacter. 29 4.2.3 Vi khuẩn Azospirillum. 30 4.3 Cơ chế cố định Nitơ . 31 4.3.1 Cơ chế cố định Nitơ phân tử . 31 4.3.2 Quá trình khử . 32 4.4 Phân loại phân vi sinh cố định đạm . 33 4.5 Nhân sinh khối . 35 4.6 Quy trình sản xuất . 37 4.7 Các loại phân bón vi sinh cố định đạm . 38 4.7.1 Sản xuất nitragin từ vi khuẩn nốt sầnrhizobium. 38 4.7.2 Phân vi sinh của Azotobacter. 39 4.7.3 Phân vi sinh azospirillum. 40 CHƯƠNG 5 :HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CỦA PHÂN VI SINH CỐ ĐỊNH ĐẠM 5.1 Tình hình nước ngoài . 42 5.2 Tình hình trong nước . 43 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 Kết luận . 46 6.2 Kiến nghị . 46

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN

Phần mở đầu Trang

CHƯƠNG 1: TÌNH HÌNH TIÊU THỤ PHÂN BÓN TRONG NÔNG NGHIỆP

1.1 Tình hình tiêu thụ phân bón trên thế giới . 02

1.2 Tình hình tiêu thụ phân bón ở Việt Nam . 06

CHƯƠNG 2: ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA PHÂN BÓN HÓA HỌC ĐẾN MÔI

TRƯỜNG SINH THÁI

2.1 Sự tích lũy NO3-và NH4+trong cơ thể người và động vật . 10

2.2 Sự tích lũy NO3-, NH4+trong nước mặt và nước ngầm . 12

2.3 Sự tích lũy NH3-và NH4+trong môi trường đất . 13

2.4 Anh hưởng của phân bón đối với môi trường sinh thái . 14

CHƯƠNG 3: SỬ DỤNG VI SINH VẬT CỐ ĐỊNH ĐẠM ĐỂ SẢN XUẤT

PHÂN HỮU CƠ VI SINH.

3.1 Giới thiệu . 16

3.2 Lịch sử phát hiện. 17

3.3 Thành phần các vi sinh vật cố định đạm . 18

3.3.1 Vi khuẩn cộng sinh Rhizobium. 18

3.3.2 Vi khuẩn tự do: Azotobacter, Azospirillum. 20

3.3.2.1 Vi khuẩn tự do azotobacter. 20

3.3.2.2 Vi khuẩn tự do azospirillum. 21

CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP PHÂN LẬP, GIỮ GIỐNG VÀ NHÂN SINH KHỐI

4.1 Phân lập . 24

4.1.1 Phân lập sơ bộ . 24

4.1.1.1 Vi khuẩn cộng sinh Rhizobium. 24

4.1.1.2 Vi khuẩn Azotobacter. 25

4.1.1.3 Vi khuẩn azospirillum. 26

4.1.2 Phân lập thuần khiết . 27

4.1.2.1 Vi khuẩn Rhizobium. 27

4.1.2.2 Vi khuẩn Azotobacter. 28

4.1.2.3 Vi khuẩn Azospirillum. 28

4.2 Phương pháp giữ giống . 28

4.2.1 Vi khuẩn Rhizobium. 28

4.2.2 Vi khuẩn Azotobacter. 29

4.2.3 Vi khuẩn Azospirillum. 30

4.3 Cơ chế cố định Nitơ . 31

4.3.1 Cơ chế cố định Nitơ phân tử . 31

4.3.2 Quá trình khử . 32

4.4 Phân loại phân vi sinh cố định đạm . 33

4.5 Nhân sinh khối . 35

4.6 Quy trình sản xuất . 37

4.7 Các loại phân bón vi sinh cố định đạm . 38

4.7.1 Sản xuất nitragin từ vi khuẩn nốt sầnrhizobium. 38

4.7.2 Phân vi sinh của Azotobacter. 39

4.7.3 Phân vi sinh azospirillum. 40

CHƯƠNG 5 :HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CỦA PHÂN VI SINH CỐ ĐỊNH ĐẠM

5.1 Tình hình nước ngoài . 42

5.2 Tình hình trong nước . 43

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

6.1 Kết luận . 46

6.2 Kiến nghị . 46

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY