Khóa luận Quy trình thiết bị sản xuất bia men sống

MỤC LỤCTrang bìaNhiệm vụ khoá luận tốt nghiệpLời cảm ơnMục lụcDanh mục các sơ đồDanh mục các hìnhDanh mục các bảngChương 1: MỞ ĐẦU 1 1. Đặc vấn đề 1 2. Mục đích thực hiện đề tài 13. Nội dung đề tài 14. Phạm vi thực hiện đề tài 2Chương 2: TỔNG QUAN VỀ NGUYÊN LIỆU VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA BIA MEN SỐNG 3 I. TỔNG QUAN VỀ NGUYÊN LIỆU 31. Nước 31.1. Vai trò của nước đối với công nghệ sản xuất 31.2. Quy định của nước sử dụng trong quy trình sản xuất 31.3. Các phương pháp làm mềm nước 41.3.1. Trung hòa canxi và magie bằng axit 41.3.2. Làm mềm nước bằng phương pháp trao đổi ion 42. Malt đại mạch 52.1. Giới thiệu về malt đại mạch 52.2. Phân biệt malt đại mạch 52.3. Cấu trúc hạt đại mạch 52.4. Vai trò của malt trong bia 62.5. Các chỉ tiêu kiểm tra malt đại mạch 92.6. Thành phần hóa học của malt 102.7. Thành phần hóa học của đại mạch 112.8. Các hợp chất chứa Nitơ trong hạt đại mạch 123. Hoa Houblon (hoa bia) 133.1. Giới thiệu hoa houblon 133.2. Vai trò của hoa houblon trong sản xuất bia 143.3. Cách bảo quản hoa houblon 143.4. Thành phần hóa học của hoa houblon 143.4.1. Chất đắng 153.4.2. Tinh dầu thơm 163.4.3. Polyphenol 17 3.5. Gía trị chất lượng hoa houblon 17 3.6. Chế phẩm hoa houblon 174. Men bia 184.1. Giới thiệu về men bia 184.2. Cách lựa chọn nấm men 195. Thế liệu 206. Các chất phụ gia 21 6.1. Caramen 21 6.2. NaOH 21 6.3. H2SO4, CaCl2, acid lactic 21II. GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA BIA MEN SỐNG 221. Thành phần giá trị dinh dưỡng của bia men sống 221.1. Protein 221.2. Đường (hidrat cacbon) 221.3. Kali và sắt 221.4. Các loại vitamin 221.4.1. Vitamin B1 221.4.2. Vitamin B2 231.4.3. Vitamin B6 231.4.4. Vitamin B5 23 1.5. Polyphenol 23 1.6. Các chất khác 232. Gía trị dinh dưỡng của men bia 233. Chất chống oxi hoá 243.1. Antioxydants. 243.2. Acid hữu cơ 243.3. Acid Citric 253.4. Coenzyme Q 253.5. Glutathione 263.6. Hydroxymethyl. 263.7. hydroxylethyl Furanone(2H). 263.8. Tocopherol và Tocotrienol 273.9. FMN và FAD 28Chương 3. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 29Chương 4. THUYẾT MINH QUY TRÌNH 311. Xay nghiền nguyên liệu 311.1. Mục đích 311.2. Nguyên tắc nghiền 311.2.1 Đối với malt 311.2.2.Đối với gạo 342. Qúa trình nấu 342.1. Mục đích 342.2. Giản đồ nấu bia 352.3. Các quá trình xẩy ra khi nấu 352.3.1. Qúa trình hồ hóa - dịch hóa 35 2.3.1.1. Mục đích 35 2.3.1.2. Cách tiến hành 362.3.2. Qúa trình đạm hóa 362.3.3. Qúa trình đường hóa 37 2.3.3.1. Mục đích 37 2.3.3.2. Cách tiến hành 37 3. Lọc – rửa bã 383.1. Mục đích 383.2. Phương pháp 383.3. Tiến hành lọc 394. Đun sôi với hoa houblon 424.1. Mục đích 424.2. Cách tiến hành 424.3. Sự hòa tan và chuyển hóa các hợp chất chính trong hoa 434.3.1. Nhựa đắng 434.3.2. Tinh dầu 444.3.3. Chất chát và những chất chứa N 454.3.4. Qúa trình keo tụ protit 464.3.5. Các biến đổi về thành phần, tính chất của dịch đường 464.2.5.1. Ổn định dịch đường 464.2.5.2. Tăng màu và mùi. 474.2.5.3. Ảnh hưởng đến bọt bia 474.2.5.4. Cô đặc 475. Lắng trong 475.1. Mục đích 475.2. Các phương pháp làm trong dịch đường 485.3. Thực hiện 496. Làm lạnh nhanh 506.1. Mục đích 506.2. Phương pháp. 507. Nhân giống nấm men. 507.1. Chuẩn bị men giống 508. Lên men chính 518.1. Mục đích 518.2. Phương pháp lên men. 518.2.1. Lên men chìm. 518.2.1.1. Thời gian lên men 518.2.1.2. Qúa trình lên men 528.2.2. Lên men nổi 528.3. Các biến dổi quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm 529. Lên men phụ và tàng trữ 539.1. Mục đích 539.2. Các quá trình xẩy ra trong quá trình lên men phụ 539.2.1. Sử dụng chất chiết còn lại 539.2.2. Hòa tan CO2 539.2.3. Hoàn thiện hương vị của bia. 559.2.4. Làm trong bia. 569.2.5. Làm chín bia 579.2.6. Ổn định bia 5710. Lắng 58 10.1. Mục đích 5811. Đóng block 5811.1. Mục đích 5811.2. Phương pháp 58Chương 5. THIẾT BỊ TRONG SẢN XUẤT BIA MEN SỐNG 591. Thiết bị làm sạch và đánh bóng malt 59 1.1. Cấu tạo 59 1.2. Nguyên tắc làm việc 59 2. Thiết bị nghiền malt 60 2.1. Máy nghiền một đôi trục 60 2.1.1. Cấu tạo 60 2.1.2. Nguyên lí làm việc 612.2. Máy nghiền hai đôi trục 61 2.2.1. Cấu tạo 61 2.2.2. Nguyên tắc làm việc 612.3. Máy nghiền ba đôi trục 61 2.3.1. Cấu tạo 61 2.3.2. Nguyên tắc làm việc 62 3. Thiết bị nghiền gạo 62 3.1. Cấu tạo 62 3.2. Nguyên tắc làm việc 63 4. Thiết bị phối trộn 63 4.1. Cấu tạo 63 5. Thiết bị đường hóa 64 5.1. Cấu tạo 64 5.2. Nguyên tắc làm việc 65 6. Thiết bị lọc bã malt 66 6.1. Thiết bị lọc đáy bằng 66 6.1.1. Cấu tạo 66 6.2. Máy lọc ép khung- bản 66 6.2.1. Cấu tạo 66 6.2.2. Nguyên tắc vận hành 67 6.2.2.1. Chuẩn bị máy lọc 67 6.2.2.2. Bơm dịch hèm vào và thu dịch lọc 68 6.2.2.3. Rửa bã và lấy dịch rửa 68 6.2.2.4. Tháo bã 68 7. Thiết bị đun sôi dịch đường với hoa houblon 68 7.1. Thiết bị houblon hóa 68 7.1.1. Cấu tạo 68 8. Thùng lắng xoáy whirlpool 69 8.1. Cấu tạo 70 8.2. Nguyên lí hoạt động 70 9. Thiết bị làm lạnh nhanh 71 9.1. Cấu tạo 71 9.2. Nguyên lý hoạt động 7210. Thiết bị làm lạnh dịch nha 72 11. Tank lên men 73 11.1. Cấu tạo 73 11.2. Nguyên lý hoạt động 7312. Thiết bị lên men 7413. Thiết bị đóng block 75 13.1. Cấu tạo 75 13.2. Nguyên tắc hoạt động 75Chương 6. KẾT LUẬN 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

Trang bìa

Nhiệm vụ khoá luận tốt nghiệp

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các sơ đồ

Danh mục các hình

Danh mục các bảng

Chương 1: MỞ ĐẦU 1

1. Đặc vấn đề 1

2. Mục đích thực hiện đề tài 1

3. Nội dung đề tài 1

4. Phạm vi thực hiện đề tài 2

Chương 2: TỔNG QUAN VỀ NGUYÊN LIỆU VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA BIA MEN SỐNG 3

I. TỔNG QUAN VỀ NGUYÊN LIỆU 3

1. Nước 3

1.1. Vai trò của nước đối với công nghệ sản xuất 3

1.2. Quy định của nước sử dụng trong quy trình sản xuất 3

1.3. Các phương pháp làm mềm nước 4

1.3.1. Trung hòa canxi và magie bằng axit 4

1.3.2. Làm mềm nước bằng phương pháp trao đổi ion 4

2. Malt đại mạch 5

2.1. Giới thiệu về malt đại mạch 5

2.2. Phân biệt malt đại mạch 5

2.3. Cấu trúc hạt đại mạch 5

2.4. Vai trò của malt trong bia 6

2.5. Các chỉ tiêu kiểm tra malt đại mạch 9

2.6. Thành phần hóa học của malt 10

2.7. Thành phần hóa học của đại mạch 11

2.8. Các hợp chất chứa Nitơ trong hạt đại mạch 12

3. Hoa Houblon (hoa bia) 13

3.1. Giới thiệu hoa houblon 13

3.2. Vai trò của hoa houblon trong sản xuất bia 14

3.3. Cách bảo quản hoa houblon 14

3.4. Thành phần hóa học của hoa houblon 14

3.4.1. Chất đắng 15

3.4.2. Tinh dầu thơm 16

3.4.3. Polyphenol 17

3.5. Gía trị chất lượng hoa houblon 17

3.6. Chế phẩm hoa houblon 17

4. Men bia 18

4.1. Giới thiệu về men bia 18

4.2. Cách lựa chọn nấm men 19

5. Thế liệu 20

6. Các chất phụ gia 21

6.1. Caramen 21

6.2. NaOH 21

6.3. H2SO4, CaCl2, acid lactic 21

II. GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA BIA MEN SỐNG 22

1. Thành phần giá trị dinh dưỡng của bia men sống 22

1.1. Protein 22

1.2. Đường (hidrat cacbon) 22

1.3. Kali và sắt 22

1.4. Các loại vitamin 22

1.4.1. Vitamin B1 22

1.4.2. Vitamin B2 23

1.4.3. Vitamin B6 23

1.4.4. Vitamin B5 23

1.5. Polyphenol 23

1.6. Các chất khác 23

2. Gía trị dinh dưỡng của men bia 23

3. Chất chống oxi hoá 24

3.1. Antioxydants. 24

3.2. Acid hữu cơ 24

3.3. Acid Citric 25

3.4. Coenzyme Q 25

3.5. Glutathione 26

3.6. Hydroxymethyl. 26

3.7. hydroxylethyl Furanone(2H). 26

3.8. Tocopherol và Tocotrienol 27

3.9. FMN và FAD 28

Chương 3. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 29

Chương 4. THUYẾT MINH QUY TRÌNH 31

1. Xay nghiền nguyên liệu 31

1.1. Mục đích 31

1.2. Nguyên tắc nghiền 31

1.2.1 Đối với malt 31

1.2.2.Đối với gạo 34

2. Qúa trình nấu 34

2.1. Mục đích 34

2.2. Giản đồ nấu bia 35

2.3. Các quá trình xẩy ra khi nấu 35

2.3.1. Qúa trình hồ hóa - dịch hóa 35

2.3.1.1. Mục đích 35

2.3.1.2. Cách tiến hành 36

2.3.2. Qúa trình đạm hóa 36

2.3.3. Qúa trình đường hóa 37

2.3.3.1. Mục đích 37

2.3.3.2. Cách tiến hành 37

3. Lọc – rửa bã 38

3.1. Mục đích 38

3.2. Phương pháp 38

3.3. Tiến hành lọc 39

4. Đun sôi với hoa houblon 42

4.1. Mục đích 42

4.2. Cách tiến hành 42

4.3. Sự hòa tan và chuyển hóa các hợp chất chính trong hoa 43

4.3.1. Nhựa đắng 43

4.3.2. Tinh dầu 44

4.3.3. Chất chát và những chất chứa N 45

4.3.4. Qúa trình keo tụ protit 46

4.3.5. Các biến đổi về thành phần, tính chất của dịch đường 46

4.2.5.1. Ổn định dịch đường 46

4.2.5.2. Tăng màu và mùi. 47

4.2.5.3. Ảnh hưởng đến bọt bia 47

4.2.5.4. Cô đặc 47

5. Lắng trong 47

5.1. Mục đích 47

5.2. Các phương pháp làm trong dịch đường 48

5.3. Thực hiện 49

6. Làm lạnh nhanh 50

6.1. Mục đích 50

6.2. Phương pháp. 50

7. Nhân giống nấm men. 50

7.1. Chuẩn bị men giống 50

8. Lên men chính 51

8.1. Mục đích 51

8.2. Phương pháp lên men. 51

8.2.1. Lên men chìm. 51

8.2.1.1. Thời gian lên men 51

8.2.1.2. Qúa trình lên men 52

8.2.2. Lên men nổi 52

8.3. Các biến dổi quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm 52

9. Lên men phụ và tàng trữ 53

9.1. Mục đích 53

9.2. Các quá trình xẩy ra trong quá trình lên men phụ 53

9.2.1. Sử dụng chất chiết còn lại 53

9.2.2. Hòa tan CO2 53

9.2.3. Hoàn thiện hương vị của bia. 55

9.2.4. Làm trong bia. 56

9.2.5. Làm chín bia 57

9.2.6. Ổn định bia 57

10. Lắng 58

10.1. Mục đích 58

11. Đóng block 58

11.1. Mục đích 58

11.2. Phương pháp 58

Chương 5. THIẾT BỊ TRONG SẢN XUẤT BIA MEN SỐNG 59

1. Thiết bị làm sạch và đánh bóng malt 59

1.1. Cấu tạo 59

1.2. Nguyên tắc làm việc 59

2. Thiết bị nghiền malt 60

2.1. Máy nghiền một đôi trục 60

2.1.1. Cấu tạo 60

2.1.2. Nguyên lí làm việc 61

2.2. Máy nghiền hai đôi trục 61

2.2.1. Cấu tạo 61

2.2.2. Nguyên tắc làm việc 61

2.3. Máy nghiền ba đôi trục 61

2.3.1. Cấu tạo 61

2.3.2. Nguyên tắc làm việc 62

3. Thiết bị nghiền gạo 62

3.1. Cấu tạo 62

3.2. Nguyên tắc làm việc 63

4. Thiết bị phối trộn 63

4.1. Cấu tạo 63

5. Thiết bị đường hóa 64

5.1. Cấu tạo 64

5.2. Nguyên tắc làm việc 65

6. Thiết bị lọc bã malt 66

6.1. Thiết bị lọc đáy bằng 66

6.1.1. Cấu tạo 66

6.2. Máy lọc ép khung- bản 66

6.2.1. Cấu tạo 66

6.2.2. Nguyên tắc vận hành 67

6.2.2.1. Chuẩn bị máy lọc 67

6.2.2.2. Bơm dịch hèm vào và thu dịch lọc 68

6.2.2.3. Rửa bã và lấy dịch rửa 68

6.2.2.4. Tháo bã 68

7. Thiết bị đun sôi dịch đường với hoa houblon 68

7.1. Thiết bị houblon hóa 68

7.1.1. Cấu tạo 68

8. Thùng lắng xoáy whirlpool 69

8.1. Cấu tạo 70

8.2. Nguyên lí hoạt động 70

9. Thiết bị làm lạnh nhanh 71

9.1. Cấu tạo 71

9.2. Nguyên lý hoạt động 72

10. Thiết bị làm lạnh dịch nha 72

11. Tank lên men 73

11.1. Cấu tạo 73

11.2. Nguyên lý hoạt động 73

12. Thiết bị lên men 74

13. Thiết bị đóng block 75

13.1. Cấu tạo 75

13.2. Nguyên tắc hoạt động 75

Chương 6. KẾT LUẬN 76

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY