Khóa luận Quản trị thương hiệu Toyota

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU 3I. THƯƠNG HIỆU VÀ VAI TRÒ CỦA THƯƠNG HIỆU ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 31. Khái niệm thương hiệu 32. Các thuộc tính của thương hiệu 53. Vai trò của thương hiệu 83.1. Đối với khách hàng 83.2. Đối với doanh nghiệp 9II. QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU 111. Xây dựng chiến lược thương hiệu tổng thể 131.1. Xác lập tầm nhìn và sứ mạng thương hiệu 131.2. Phân tích SWOT 141.3. Hình thành mục tiêu và kế hoạch chiến lược thương hiệu 161.4. Xác định cơ chế kiểm soát chiến lược thương hiệu 172. Thiết kế và tạo dựng các yếu tố thương hiệu 172.1. Tên gọi 172.3. Logo 182.4. Khẩu hiệu (slogan) 202.5. Đoạn nhạc 202.6. Bao bì 213. Đăng ký bảo hộ các yếu tố thương hiệu 213.1. Đăng ký bảo hộ trong nước 223.2. Đăng ký bảo hộ tại nước ngoài 234. Quảng bá thương hiệu 244.1. Xây dựng một trang web tốt 244.2. Quảng cáo 254.3. Quan hệ công chúng (Public Relation – PR) 254.4. Marketing sự kiện và tài trợ 264.5. Các hoạt động cộng đồng 265. Bảo vệ và phát triển thương hiệu 275.1. Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và quảng bá thương hiệu 275.2. Tạo rào cản chống xâm phạm thương hiệu 275.3. Rà soát thị trường để phát hiện hàng nhái, hàng giả 28III. GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU 281. Khái niệm giá trị thương hiệu 282. Các thành tố giá trị thương hiệu 292.1. Sự nhận biết thương hiệu 292.2. Chất lượng cảm nhận vượt trội 302.3. Sự liên tưởng thương hiệu 302.4. Sự trung thành thương hiệu 312.5. Những giá trị thương hiệu khác 313. Cách tính giá trị thương hiệu 32CHƯƠNG 2: QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU TOYOTA 35I. TỔNG QUAN VỀ TOYOTA 351. Lịch sử phát triển Toyota 352. Thương hiệu Toyota 38II. QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU TOYOTA 391. Thế giới quan, nhân sinh quan của gia đình Toyoda 402. Quản trị thương hiệu Toyota dựa trên những triết lý dài hạn 422.1.Quản trị thương hiệu hướng tới khách hàng 432.2. Quản trị thương hiệu dựa trên lòng tin của nhân viên 452.3. Quản trị thương hiệu bằng sự kính trọng đối tác 462.4. Quản trị thương hiệu bằng tính tự lực và tinh thần trách nhiệm 472.5. Quản trị thương hiệu bằng trang web tốt và tiếp thị đa dạng 482.6. Quản trị thương hiệu dựa trên sứ mệnh dài hạn 492.7. Quản trị thương hiệu bằng việc tạo ra sự kiên định trong mục đích và vị trí trong lịch sử 513. Hai phương pháp áp dụng trong quản trị thương hiệu Toyota 523.1. Hệ thống sản xuất Toyota (TPS) và sản xuất tinh gọn 523.2. Cải tiến không ngừng (Kaizen) 554. Thương hiệu thành công nhất của Toyota - Lexus 565. Quản trị thương hiệu Toyota Việt Nam 605.1. Lịch sử hình thành Toyota Việt Nam 605.2. Quản trị thương hiệu Toyota Việt Nam 61III. GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU TOYOTA 641. Giá trị thương hiệu Toyota (2007) 642. Bí quyết thành công của Toyota 65CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU CHO CÁC DOANH NGHIỆP 68VIỆT NAM 68I. QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 681. Vai trò của thương hiệu đối với doanh nghiệp, người tiêu dùng và nền kinh tế 681.1. Vai trò của thương hiệu đối với doanh nghiệp 691.2. Vai trò của thương hiệu đối với người tiêu dùng 701.3. Vai trò của thương hiệu đối với nền kinh tế trong xu thế hội nhập 712. Doanh nghiệp chưa chú trọng vào việc bảo hộ thương hiệu 723. Những khó khăn trong quản trị thương hiệu của doanh nghiệp Việt Nam 74II. KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU CỦA TOYOTA VÀ BÀI HỌC CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 761. Kinh nghiệm từ Toyota 761.1. Tạo ra sản phẩm chất lượng và sang trọng bậc nhất - Lexus 761.2.Đa dạng hóa mục đích sử dụng - Innova 781.3. Phát triển dựa vào cộng đồng và môi trường - Toyota Prius 801.4. Phát triển dựa trên xu thế thời đại mới - Toyota FJ Cruise 822. Bài học cho các doanh nghiệp Việt Nam 842.1. Bí quyết quản trị doanh nghiệp 842.2. Áp dụng Kaizen vào doanh nghiệp 87III. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 891. Đối với nhà nước 892. Đối với doanh nghiệp 90KẾT LUẬN 92

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU 3

I. THƯƠNG HIỆU VÀ VAI TRÒ CỦA THƯƠNG HIỆU ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 3

1. Khái niệm thương hiệu 3

2. Các thuộc tính của thương hiệu 5

3. Vai trò của thương hiệu 8

3.1. Đối với khách hàng 8

3.2. Đối với doanh nghiệp 9

II. QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU 11

1. Xây dựng chiến lược thương hiệu tổng thể 13

1.1. Xác lập tầm nhìn và sứ mạng thương hiệu 13

1.2. Phân tích SWOT 14

1.3. Hình thành mục tiêu và kế hoạch chiến lược thương hiệu 16

1.4. Xác định cơ chế kiểm soát chiến lược thương hiệu 17

2. Thiết kế và tạo dựng các yếu tố thương hiệu 17

2.1. Tên gọi 17

2.3. Logo 18

2.4. Khẩu hiệu (slogan) 20

2.5. Đoạn nhạc 20

2.6. Bao bì 21

3. Đăng ký bảo hộ các yếu tố thương hiệu 21

3.1. Đăng ký bảo hộ trong nước 22

3.2. Đăng ký bảo hộ tại nước ngoài 23

4. Quảng bá thương hiệu 24

4.1. Xây dựng một trang web tốt 24

4.2. Quảng cáo 25

4.3. Quan hệ công chúng (Public Relation – PR) 25

4.4. Marketing sự kiện và tài trợ 26

4.5. Các hoạt động cộng đồng 26

5. Bảo vệ và phát triển thương hiệu 27

5.1. Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và quảng bá thương hiệu 27

5.2. Tạo rào cản chống xâm phạm thương hiệu 27

5.3. Rà soát thị trường để phát hiện hàng nhái, hàng giả 28

III. GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU 28

1. Khái niệm giá trị thương hiệu 28

2. Các thành tố giá trị thương hiệu 29

2.1. Sự nhận biết thương hiệu 29

2.2. Chất lượng cảm nhận vượt trội 30

2.3. Sự liên tưởng thương hiệu 30

2.4. Sự trung thành thương hiệu 31

2.5. Những giá trị thương hiệu khác 31

3. Cách tính giá trị thương hiệu 32

CHƯƠNG 2: QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU TOYOTA 35

I. TỔNG QUAN VỀ TOYOTA 35

1. Lịch sử phát triển Toyota 35

2. Thương hiệu Toyota 38

II. QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU TOYOTA 39

1. Thế giới quan, nhân sinh quan của gia đình Toyoda 40

2. Quản trị thương hiệu Toyota dựa trên những triết lý dài hạn 42

2.1.Quản trị thương hiệu hướng tới khách hàng 43

2.2. Quản trị thương hiệu dựa trên lòng tin của nhân viên 45

2.3. Quản trị thương hiệu bằng sự kính trọng đối tác 46

2.4. Quản trị thương hiệu bằng tính tự lực và tinh thần trách nhiệm 47

2.5. Quản trị thương hiệu bằng trang web tốt và tiếp thị đa dạng 48

2.6. Quản trị thương hiệu dựa trên sứ mệnh dài hạn 49

2.7. Quản trị thương hiệu bằng việc tạo ra sự kiên định trong mục đích và vị trí trong lịch sử 51

3. Hai phương pháp áp dụng trong quản trị thương hiệu Toyota 52

3.1. Hệ thống sản xuất Toyota (TPS) và sản xuất tinh gọn 52

3.2. Cải tiến không ngừng (Kaizen) 55

4. Thương hiệu thành công nhất của Toyota - Lexus 56

5. Quản trị thương hiệu Toyota Việt Nam 60

5.1. Lịch sử hình thành Toyota Việt Nam 60

5.2. Quản trị thương hiệu Toyota Việt Nam 61

III. GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU TOYOTA 64

1. Giá trị thương hiệu Toyota (2007) 64

2. Bí quyết thành công của Toyota 65

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU CHO CÁC DOANH NGHIỆP 68

VIỆT NAM 68

I. QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 68

1. Vai trò của thương hiệu đối với doanh nghiệp, người tiêu dùng và nền kinh tế 68

1.1. Vai trò của thương hiệu đối với doanh nghiệp 69

1.2. Vai trò của thương hiệu đối với người tiêu dùng 70

1.3. Vai trò của thương hiệu đối với nền kinh tế trong xu thế hội nhập 71

2. Doanh nghiệp chưa chú trọng vào việc bảo hộ thương hiệu 72

3. Những khó khăn trong quản trị thương hiệu của doanh nghiệp Việt Nam 74

II. KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU CỦA TOYOTA VÀ BÀI HỌC CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 76

1. Kinh nghiệm từ Toyota 76

1.1. Tạo ra sản phẩm chất lượng và sang trọng bậc nhất - Lexus 76

1.2.Đa dạng hóa mục đích sử dụng - Innova 78

1.3. Phát triển dựa vào cộng đồng và môi trường - Toyota Prius 80

1.4. Phát triển dựa trên xu thế thời đại mới - Toyota FJ Cruise 82

2. Bài học cho các doanh nghiệp Việt Nam 84

2.1. Bí quyết quản trị doanh nghiệp 84

2.2. Áp dụng Kaizen vào doanh nghiệp 87

III. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 89

1. Đối với nhà nước 89

2. Đối với doanh nghiệp 90

KẾT LUẬN 92

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY