Khóa luận Quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC

Lời mở đầu 2

Chương I: Những vấn đề cơ bản về quản trị nguồn nhân lực 5

1 Lý luận chung về Quản trị nguồn nhân lực 5

1.1 Quản trị là gì? 5

1.2 Khái niệm “Quản trị nguồn nhân lực” 7

1.3 Các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực 11

1.4 Mô hình quản trị nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay 13

2 Tổng quan về doanh nghiệp vừa và nhỏ 15

2.1 Khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ 15

2.2 Đặc điểm khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam 17

2.3 Vai trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế Việt Nam 19

3 Vai trò của quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ 20

3.1 Vai trò của quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ 20

3.2 Vai trò của phòng quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ 22

Chương 2: Thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam 28

1 Thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam 28

1.1 Đánh giá chung về sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam 28

1.2 Các thách thức đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam hiện nay 30

2 Thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam 32

2.1 Ưu điểm: 32

2.2 Nhược điểm: 32

Chương 3: Giải pháp cho vấn đề quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam 44

1 Xu hướng quản trị nguồn nhân lực tại Nhật Bản 44

1.1 Những thay đổi trong cách tuyển dụng, đào tạo nhân viên 44

1.2 Những thay đổi trong thâm niên và chế độ làm việc suốt đời 45

1.3 Thay đổi trong cách ra quyết định tập thể Ringi 47

1.4 Các nhóm kiểm tra chất lượng (Quality Control - QC) chuyển thành các nhóm phục vụ khách hàng (Customer Satisfaction - CS). 48

1.5 Sự biến đổi từ phong cách quản lý lao động theo hướng chuyên môn hóa sang phong cách quản lý linh hoạt 49

2 Bài học kinh nghiệm rút ra từ việc nghiên cứu quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp Nhật Bản 50

2.1 Nhân tố con người giữ vai trò quyết định đối với sự phát triển của công ty nói riêng và của quốc gia nói chung 51

2.2 Quản trị nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng trong quản trị 51

2.3 Chú trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đào tạo nhân tài 52

2.4 Có chính sách quan tâm, đối nhân xử thế khéo léo đối với đội ngũ nhân sự 52

2.5 Cần trang bị đội ngũ các nhà quản trị giàu năng lực 53

3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện vấn đề quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam 53

3.1 Những giải pháp vĩ mô 53

3.2 Giải pháp vi mô 58

Kết luận 70

Phụ lục 1 73

Phụ lục 2: bản mô tả công việc 76

Tài liệu tham khảo 80

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY