Khóa luận Quan hệ ngoại thương và chính sách ngoại thương giữa Việt Nam với Canađa

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐẤT NƯỚC CANAĐA VÀ QUAN HỆ VIỆT NAM - CANAĐA 3I. Tổng quan về đất nước canađa 31. Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên 31.1 Sông hồ ở Canađa 41.2. Khí hậu 61.3. Động, thực vật 71.4. Tài nguyên thiên nhiên 82. Tình hình chính trị, xã hội 92.1 Về dân số, sắc tộc, ngôn ngữ, tôn giáo 92.2 Đời sống xã hội, chính trị 123.Tình hình kinh tế Canađa trong giai đoạn hiện nay 144. Ngoại thương của Canađa với các nước khác 184.1. Hoạt động xuất khẩu 204.2 Hoạt động nhập khẩu 244.3 Các bạn hàng chính của Canađa 284.3.1. Tình hình xuất khẩu hàng của Canađa sang các nước 284.3.2 Tình hình nhập hàng của Canađa từ các nước 30II. Quan hệ Việt Nam - Canađa 331. Lịch sử quan hệ Việt Nam - Canađa 332. Ý nghĩa của sự phát triển quan hệ hai nước 34CHƯƠNG II: CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG VÀ THỰC TRẠNG QUAN HỆ NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CANAĐA 37I. Thực trạng chính sách ngoại thương giữa Việt Nam và Canađa 371. Những mặt tích cực 372 Những mặt hạn chế 40II. Thực trạng quan hệ ngoại thương giữa Việt Nam Và Canađa 411.Tình hình chung 412. Tình hình xuất khẩu hàng của Việt Nam sang Canađa 433.Tình hình nhập khẩu hàng của Việt Nam từ Canađa 504. Đánh giá chung về quan hệ ngoại thương Việt Nam và Canađa 544.1 Những kết quả đạt được 544.2 Những mặt còn tồn tại 56CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ THÚC ĐẨY QUAN HỆ NGOẠI THƯƠNG GIỮA HAI NƯỚC 60I.Triển vọng mở rộng quan hệ ngoại thương Việt Nam-Canađa 601. Thuận lợi 602. Khó khăn 61II. Một số kiến nghị thúc đẩy quan hệ ngoại thương giữa hai nước 641. Đối với nhà nước và các bộ ngành 642. Đối với các doanh nghiệp Việt Nam 67KẾT LUẬN 70DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 71PHỤ LỤC

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐẤT NƯỚC CANAĐA VÀ QUAN HỆ VIỆT NAM - CANAĐA 3

I. Tổng quan về đất nước canađa 3

1. Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên 3

1.1 Sông hồ ở Canađa 4

1.2. Khí hậu 6

1.3. Động, thực vật 7

1.4. Tài nguyên thiên nhiên 8

2. Tình hình chính trị, xã hội 9

2.1 Về dân số, sắc tộc, ngôn ngữ, tôn giáo 9

2.2 Đời sống xã hội, chính trị 12

3.Tình hình kinh tế Canađa trong giai đoạn hiện nay 14

4. Ngoại thương của Canađa với các nước khác 18

4.1. Hoạt động xuất khẩu 20

4.2 Hoạt động nhập khẩu 24

4.3 Các bạn hàng chính của Canađa 28

4.3.1. Tình hình xuất khẩu hàng của Canađa sang các nước 28

4.3.2 Tình hình nhập hàng của Canađa từ các nước 30

II. Quan hệ Việt Nam - Canađa 33

1. Lịch sử quan hệ Việt Nam - Canađa 33

2. Ý nghĩa của sự phát triển quan hệ hai nước 34

CHƯƠNG II: CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG VÀ THỰC TRẠNG QUAN HỆ NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CANAĐA 37

I. Thực trạng chính sách ngoại thương giữa Việt Nam và Canađa 37

1. Những mặt tích cực 37

2 Những mặt hạn chế 40

II. Thực trạng quan hệ ngoại thương giữa Việt Nam Và Canađa 41

1.Tình hình chung 41

2. Tình hình xuất khẩu hàng của Việt Nam sang Canađa 43

3.Tình hình nhập khẩu hàng của Việt Nam từ Canađa 50

4. Đánh giá chung về quan hệ ngoại thương Việt Nam và Canađa 54

4.1 Những kết quả đạt được 54

4.2 Những mặt còn tồn tại 56

CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ THÚC ĐẨY QUAN HỆ NGOẠI THƯƠNG GIỮA HAI NƯỚC 60

I.Triển vọng mở rộng quan hệ ngoại thương Việt Nam-Canađa 60

1. Thuận lợi 60

2. Khó khăn 61

II. Một số kiến nghị thúc đẩy quan hệ ngoại thương giữa hai nước 64

1. Đối với nhà nước và các bộ ngành 64

2. Đối với các doanh nghiệp Việt Nam 67

KẾT LUẬN 70

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 71

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY