Khóa luận Quan hệ Kinh tế - Thương mại Việt Nam - Thái Lan trong giai đoạn hiện nay

MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐẤT NƯỚC THÁI LAN I. Điều kiện tự nhiên và con người Thái Lan 1. Vị trí địa lý 2. Dân số, văn hoá và xã hội 3. Thể chế chính trị của Thái Lan II. Tình hình phát triển kinh tế của Thaí Lan 1. Quá trình phát triển kinh tế 2. Vài nét về chính sách kinh tế và hoạt động kinh tế đối ngoại của Thái Lan những năm gần đây 3. Kinh nghiệm phát triển đất nước của Thái Lan CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH QUAN HỆ KINH TẾ-THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - THÁI LAN I. Quan hệ Kinh tế - Thương mại Việt nam - Thái lan trước năm 1990 II. Quan hệ Kinh tế - Thương mại Việt nam - Thái lan từ năm 1990 đến nay 1. Quan hệ mậu dịch song phương giữa Việt nam - Thái Lan từ năm 1990 đến nay 2. Đầu tư của Thái Lan vào Việt Nam từ năm 1990 đến nay 3. Một số lĩnh vực khác CHƯƠNG III: TRIỂN VỌNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN QUAN HỆ KINH TẾ - THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - THÁI LAN TRONG THỜI GIAN TỚI I. Chính sách kinh tế đối ngoại của Thái Lan và Việt Nam hiện nay 1. Chính sách đối ngoại của Thái lan 2. Chính sách đối ngoại của Việt Nam II. Triển vọng quan hệ Kinh tế - Thương mại Việt Nam - Thái Lan trong những năm tới 1. Triển vọng phát triển quan hệ thương mại song phương 2. Triển vọng đầu tư của Thái Lan vào Việt Nam 3. Triển vọng hợp tác du lịch, dịch vụ và các lĩnh vực khác III. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quan hệ Kinh tế -Thương mại Việt Nam - Thái Lan trong những năm tới 1. Các giải pháp từ phía nhà nước 1.1. Đổi mới chính sách thương mại 1.2. Các giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp từ Thái Lan 2. Các giải pháp từ phía doanh nghiệp KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT KẾT LUẬN

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐẤT NƯỚC THÁI LAN

I. Điều kiện tự nhiên và con người Thái Lan

1. Vị trí địa lý

2. Dân số, văn hoá và xã hội

3. Thể chế chính trị của Thái Lan

II. Tình hình phát triển kinh tế của Thaí Lan

1. Quá trình phát triển kinh tế

2. Vài nét về chính sách kinh tế và hoạt động kinh tế đối ngoại của Thái Lan những năm gần đây

3. Kinh nghiệm phát triển đất nước của Thái Lan

CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH QUAN HỆ KINH TẾ-THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - THÁI LAN

I. Quan hệ Kinh tế - Thương mại Việt nam - Thái lan trước năm 1990

II. Quan hệ Kinh tế - Thương mại Việt nam - Thái lan từ năm 1990 đến nay

1. Quan hệ mậu dịch song phương giữa Việt nam - Thái Lan từ năm 1990 đến nay

2. Đầu tư của Thái Lan vào Việt Nam từ năm 1990 đến nay

3. Một số lĩnh vực khác

CHƯƠNG III: TRIỂN VỌNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN QUAN HỆ KINH TẾ - THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - THÁI LAN TRONG THỜI GIAN TỚI

I. Chính sách kinh tế đối ngoại của Thái Lan và Việt Nam hiện nay

1. Chính sách đối ngoại của Thái lan

2. Chính sách đối ngoại của Việt Nam

II. Triển vọng quan hệ Kinh tế - Thương mại Việt Nam - Thái Lan trong những năm tới

1. Triển vọng phát triển quan hệ thương mại song phương

2. Triển vọng đầu tư của Thái Lan vào Việt Nam

3. Triển vọng hợp tác du lịch, dịch vụ và các lĩnh vực khác

III. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quan hệ Kinh tế -Thương mại Việt Nam - Thái Lan trong những năm tới

1. Các giải pháp từ phía nhà nước

1.1. Đổi mới chính sách thương mại

1.2. Các giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp từ Thái Lan

2. Các giải pháp từ phía doanh nghiệp

KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY