Khóa luận Phát triển dịch vụ tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh Kiên Giang

MỤC LỤCTrang Lời cảm ơn . i Tóm tắt . ii Mục lục.iii Danh mục các bảng, hình vẽ. v CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU. 1 1.1. Lý do chọn đềtài . 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 1 1.3. Phạm vi nghiên cứu. 2 1.4. Phương pháp nghiên cứu. 2 1.4.1. Phương pháp thu thập dữliệu . 2 1.4.2. Phương pháp phân tích dữliệu . 2 1.5. Ý nghĩa nghiên cứu . 2 1.6. Bốcục bài báo cáo: . 3 CHƯƠNG II. CƠSỞLÝ THUYẾT. 4 2.1. Khái niệm tài trợxuất nhập khẩu . 4 2.2. Vai trò của tài trợxuất nhập khẩu . 4 2.2.1. Đối với ngân hàng thương mại. 4 2.2.2. Đối với doanh nghiệp. 4 2.2.3. Đối với nền kinh tế đất nước. 5 2.3. Các hình thức tài trợxuất nhập khẩu . 5 2.3.1. Nghiệp vụbao thanh toán:. 5 2.3.2. Nghiệp vụbảo lãnh và tái bảo lãnh. 6 2.3.3. Nghiệp vụchiết khấu chứng từhàng xuất khẩu:. 7 2.3.4. Nghiệp vụ ứng trước tiền trước khi bộchứng từ được thanh toán. 9 2.3.5. Nghiệp vụcho vay mởL/C thanh toán hàng nhập. 9 CHƯƠNG 3. GIỚI THIỆU VỀNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔPHẦN. 11 3.1. Lịch sửhình thành và phát triển. 11 3.2. Cơcấu tổchức của Vietcombank Kiên Giang. 12 3.3. Các hoạt động chủyếu của Vietcombank Kiên Giang . 14 3.4. Các đối thủcạnh tranh của Vietcombank Kiên Giang. 14 3.5. Khái quát tình hình kinh doanh của Vietcombank Kiên Giang trong ba năm gần đây. . 15 3.6. Giới thiệu vềhoạt động tài trợxuất nhập khẩu tại Vietcombank Kiên Giang . 17 3.7. Quy trình tài trợxuất nhập khẩu dưới các hình thức chiết khấu/ ứng trước, bảo lãnh thanh toán, cho vay mởL/C thanh toán hàng nhập. 17 3.7.1. Quy trình chiết khấu/ ứng trước chứng từhàng xuất. 17 3.7.2. Quy trình cho vay mởL/C thanh toán hàng nhập. 22 3.7.3. Quy trình bảo lãnh thanh toán. 26 3.8. Một sốminh hoạcụthểvềquy trình tài trợxuất nhập khẩu . 28 CHƯƠNG 4. KẾT QUẢNGHIÊN CỨU. 30 4.1. Mối quan hệgiữa tài trợxuất nhập khẩu và thanh toán xuất nhập khẩu . 42 4.2. Kết quảhoạt động tài trợxuất nhập khẩu của chi nhánh trong 3 năm từ2006-2008 . 30 4.3. So sánh kết quảhoạt động tài trợvới kết quảhoạt động thanh toán xuất - nhập khẩu . 33 4.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tài trợxuất nhập khẩu tại Ngân hàng. . 34 4.4.1 Sựbiến động của thịtrường thếgiới. 34 4.4.2. Nhu cầu và khảnăng của doanh nghiệp. 34 4.4.3. Lãi suất tài trợ, giới hạn tín dụng. 35 4.4.4. Giá cảcác mặt hàng xuất khẩu. 35 4.5. Phân tích SWOT - những điểm mạnh, điểm yếu của hoạt động tài trợvà những cơhội, đe doạtác động đến hoạt động tài trợcủa Ngân hàng. 36 4.5.1. Phân tích các chiến lược: . 37 4.5.2. Các giải pháp thực thi các chiến lược nhằm phát triển dịch vụtài trợxuất nhập khẩu. 38 4.6. Kết luận vềhoạt động tài trợcủa Ngân hàng trong 3 năm 39 CHƯƠNG 5. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ. 400 5.1. Nhận xét . 400 5.2. Kiến nghị. 400

MỤC LỤC

Trang

Lời cảm ơn . i

Tóm tắt . ii

Mục lục.iii

Danh mục các bảng, hình vẽ. v

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU. 1

1.1. Lý do chọn đềtài . 1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 1

1.3. Phạm vi nghiên cứu. 2

1.4. Phương pháp nghiên cứu. 2

1.4.1. Phương pháp thu thập dữliệu . 2

1.4.2. Phương pháp phân tích dữliệu . 2

1.5. Ý nghĩa nghiên cứu . 2

1.6. Bốcục bài báo cáo: . 3

CHƯƠNG II. CƠSỞLÝ THUYẾT. 4

2.1. Khái niệm tài trợxuất nhập khẩu . 4

2.2. Vai trò của tài trợxuất nhập khẩu . 4

2.2.1. Đối với ngân hàng thương mại. 4

2.2.2. Đối với doanh nghiệp. 4

2.2.3. Đối với nền kinh tế đất nước. 5

2.3. Các hình thức tài trợxuất nhập khẩu . 5

2.3.1. Nghiệp vụbao thanh toán:. 5

2.3.2. Nghiệp vụbảo lãnh và tái bảo lãnh. 6

2.3.3. Nghiệp vụchiết khấu chứng từhàng xuất khẩu:. 7

2.3.4. Nghiệp vụ ứng trước tiền trước khi bộchứng từ được thanh

toán. 9

2.3.5. Nghiệp vụcho vay mởL/C thanh toán hàng nhập. 9

CHƯƠNG 3. GIỚI THIỆU VỀNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ

PHẦN. 11

3.1. Lịch sửhình thành và phát triển. 11

3.2. Cơcấu tổchức của Vietcombank Kiên Giang. 12

3.3. Các hoạt động chủyếu của Vietcombank Kiên Giang . 14

3.4. Các đối thủcạnh tranh của Vietcombank Kiên Giang. 14

3.5. Khái quát tình hình kinh doanh của Vietcombank Kiên Giang

trong ba năm gần đây. . 15

3.6. Giới thiệu vềhoạt động tài trợxuất nhập khẩu tại Vietcombank

Kiên Giang . 17

3.7. Quy trình tài trợxuất nhập khẩu dưới các hình thức chiết khấu/

ứng trước, bảo lãnh thanh toán, cho vay mởL/C thanh toán hàng nhập. 17

3.7.1. Quy trình chiết khấu/ ứng trước chứng từhàng xuất. 17

3.7.2. Quy trình cho vay mởL/C thanh toán hàng nhập. 22

3.7.3. Quy trình bảo lãnh thanh toán. 26

3.8. Một sốminh hoạcụthểvềquy trình tài trợxuất nhập khẩu . 28

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢNGHIÊN CỨU. 30

4.1. Mối quan hệgiữa tài trợxuất nhập khẩu và thanh toán xuất nhập

khẩu . 42

4.2. Kết quảhoạt động tài trợxuất nhập khẩu của chi nhánh trong 3

năm từ2006-2008 . 30

4.3. So sánh kết quảhoạt động tài trợvới kết quảhoạt động thanh

toán xuất - nhập khẩu . 33

4.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tài trợxuất nhập khẩu tại

Ngân hàng. . 34

4.4.1 Sựbiến động của thịtrường thếgiới. 34

4.4.2. Nhu cầu và khảnăng của doanh nghiệp. 34

4.4.3. Lãi suất tài trợ, giới hạn tín dụng. 35

4.4.4. Giá cảcác mặt hàng xuất khẩu. 35

4.5. Phân tích SWOT - những điểm mạnh, điểm yếu của hoạt động

tài trợvà những cơhội, đe doạtác động đến hoạt động tài trợcủa Ngân

hàng. 36

4.5.1. Phân tích các chiến lược: . 37

4.5.2. Các giải pháp thực thi các chiến lược nhằm phát triển dịch

vụtài trợxuất nhập khẩu. 38

4.6. Kết luận vềhoạt động tài trợcủa Ngân hàng trong 3 năm 39

CHƯƠNG 5. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ. 400

5.1. Nhận xét . 400

5.2. Kiến nghị. 400

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY