Khóa luận Phân tích và đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần Lương thực Đông Bắc giai đoạn 2009 - 2010

Là một doanh nghiệp Nhà nƣớc chuyển sang hoạt động dƣới hình thức công ty cổ phần. Công ty phải đối mặt với những thay đổi lớn về thị trƣờng cũng nhƣ thị phần hoạt động. Công ty phải hoạt động trong một cơ chế cạnh tranh bình đẳng với các công ty khác hoạt động cùng lĩnh vực, bên cạnh đó cung với việc gia nhập tổ chức thƣơng mại thế giới WTO, luật đầu tƣ có hiệu lựu tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp nƣớc ngoài có tiềm lực về vốn, uy tín vào hoạt động và cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nƣớc nói chung và với công ty nói riêng. Hoạt đông xuất khẩu của công ty cạnh tranh gay gắt về sản phẩm,chất lƣợng, số lƣợng với các công ty cùng ngành trong nƣớc và nƣớc ngoài và đặc biệt là của các quốc gia trong tổ chức FOA.

Là một doanh nghiệp Nhà nƣớc chuyển sang hoạt động dƣới hình thức

công ty cổ phần. Công ty phải đối mặt với những thay đổi lớn về thị trƣờng cũng

nhƣ thị phần hoạt động. Công ty phải hoạt động trong một cơ chế cạnh tranh

bình đẳng với các công ty khác hoạt động cùng lĩnh vực, bên cạnh đó cung với

việc gia nhập tổ chức thƣơng mại thế giới WTO, luật đầu tƣ có hiệu lựu tạo điều

kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp nƣớc ngoài có tiềm lực về vốn, uy tín vào

hoạt động và cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nƣớc nói chung và với công

ty nói riêng. Hoạt đông xuất khẩu của công ty cạnh tranh gay gắt về sản phẩm,

chất lƣợng, số lƣợng với các công ty cùng ngành trong nƣớc và nƣớc ngoài và

đặc biệt là của các quốc gia trong tổ chức FOA.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY