Khóa luận Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Điện Lực

Sau 3 năm kinh doanh có thể thấy, doanh nghiệp đã tập trung vào đầu tư tài chính cả về ngắn hạn và dài hạn. Có thể nói, doanh nghiệp đã chú trọng đầu tư hơn vào tài sản dài hạn so làm tăng cơ cấu của tài sản dài hạn trong tổng tài sản.Tuy nhiên, dựa vào biểu đồ chúng ta có thể thấy, tài sản ngắn hạn vẫn chiếm một tỷ trọng rất lớn trong tổng tài sản của của doanh nghiệp . Sức tăng của tài sản ngắn hạn vẫn lớn hơn sức tăng của tài sản dài hạn. Điều này là mộtdấu hiệu bất hợp lý đối với một doanh nghiệp vận tải với đặc thù đòi hỏi phải có lượng tài sản dài hạn lớn.

Sau 3 năm kinh doanh có thể thấy, doanh nghiệp đã tập trung vào đầu tư

tài chính cả về ngắn hạn và dài hạn. Có thể nói, doanh nghiệp đã chú trọng đầu

tư hơn vào tài sản dài hạn so làm tăng cơ cấu của tài sản dài hạn trong tổng tài

sản.Tuy nhiên, dựa vào biểu đồ chúng ta có thể thấy, tài sản ngắn hạn vẫn

chiếm một tỷ trọng rất lớn trong tổng tài sản của của doanh nghiệp . Sức tăng

của tài sản ngắn hạn vẫn lớn hơn sức tăng của tài sản dài hạn. Điều này là một

dấu hiệu bất hợp lý đối với một doanh nghiệp vận tải với đặc thù đòi hỏi phải có

lượng tài sản dài hạn lớn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY