Khóa luận Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh tiến trình cổ phần hoá của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam

MỤC LỤC TrangLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CỔ PHẦN HOÁ 2I. Cơ sở lý luận về cổ phần hoá 21. Công ty cổ phần và việc cổ phần hoá DNNN 22. Cổ phần hoá và thị trường chứng khoán 9II. Vai trò cổ phần hoá đối với sự phát triển của Việt Nam và Tổng công ty Dầu khí Việt Nam 131. Vai trò cổ phần hoá đối với sự phát triển của Việt Nam 132. Vai trò cổ phần hoá đối với sự phát triển của Tổng công ty Dầu khí VN 19III. Thực tiễn và kinh nghiệm triển khai cổ phần hoá ở một số nước trên thế giới 211. Thực tiễn và kinh nghiệm cổ phần hoá và tư nhân hoá ở các nước có nền kinh tế phát triển ở phương Tây và Nhật Bản 212. Thực tiễn và kinh nghiệm triển khai cổ phần hoá ở các nước có nền kinh tế chuyển đổi, đặc biệt là Trung Quốc 32CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CỔ PHẦN HOÁ DNNN Ở TỔNG CÔNG TY DẦU KHÍ VIỆT NAM 49I. Mô hình tổ chức, cơ chế quản lý - Cơ sở thực hiện cổ phần hoá ở TCTDKVN 491. Về tổ chức: 492. Về cơ chế quản lý hiện nay 503. Mô hình tổ chức và cơ chế quản lý của TCTDKVN trong thời gian tới 52II. Tình hình thực hiện cổ phần hoá các đơn vị trực thuộc TCTDKVN 551. Tình hình thực hiện cổ phần hoá ở Công ty Bảo hiểm Dầu khí 562. Tình hình thực hiện cổ phần hoá ở Công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí 573. Tình hình thực hiện cổ phần hoá ở các đơn vị khác 58III. Những tồn tại và nguyên nhân trong quá trình thực hiện cổ phần hoá ở Tổng công ty Dầu khí Việt Nam 581. Những tồn tại chủ yếu trong quá trình thực hiện cổ phần hoá ở VN nói chung và TCTDKVN nói riêng 582. Nguyên nhân 59CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐẨY MẠNH TIẾN TRÌNH CỔ PHẦN HOÁ CỦA TỔNG CÔNG TY DẦU KHÍ VIỆT NAM 64I. Giải pháp Chính trị, Xã hội, Văn hoá 641. Nhận thức rõ ràng và đầy đủ mục tiêu cổ phần hoá DNNN hiện có và DNNN đầu tư vốn thành lập mới công ty 642. Kiến nghị với Nhà nước cải tiến cơ chế chính sách cổ phần hoá liên quan đến các vấn đề chính trị - xã hội - văn hoá 683. Một số kiến nghị nhằm đẩy mạnh việc triển khai thực hiện chủ trươngcổ phần hoá DNNN ở TCTDKVN trong thời gian tới 71II. Giải pháp kinh tế thị trường 721. Hoàn thiện các cơ chế, chính sách chung của Nhà nước nhằm tạo ra hành lang pháp lý cho các công ty cổ phần 722. Xây dựng và hoàn thiện các chính sách của TCTDKVN đối với các công ty cổ phần là đơn vị thành viên nhằm tạo ra sự hấp dẫn về kinh tế cho trình cổ phần hoá 75III. Giải pháp tổ chức thực hiện cổ phần hoá 811. Thực trạng triển khai công tác cổ phần hoá ở TCTDKVN 812. Phương hướng tổ chức thực hiện cổ phần hoá 823. Cải tổ bộ phận cổ phần hoá của Ban Đổi mới và Phát triển DN TCTDK 84KẾT LUẬN 88TÀI LIỆU THAM KHẢO 90

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CỔ PHẦN HOÁ 2

I. Cơ sở lý luận về cổ phần hoá 2

1. Công ty cổ phần và việc cổ phần hoá DNNN 2

2. Cổ phần hoá và thị trường chứng khoán 9

II. Vai trò cổ phần hoá đối với sự phát triển của Việt Nam và

Tổng công ty Dầu khí Việt Nam 13

1. Vai trò cổ phần hoá đối với sự phát triển của Việt Nam 13

2. Vai trò cổ phần hoá đối với sự phát triển của Tổng công ty Dầu khí VN 19

III. Thực tiễn và kinh nghiệm triển khai cổ phần hoá ở một số nước trên thế giới 21

1. Thực tiễn và kinh nghiệm cổ phần hoá và tư nhân hoá ở các nước

có nền kinh tế phát triển ở phương Tây và Nhật Bản 21

2. Thực tiễn và kinh nghiệm triển khai cổ phần hoá ở các nước có

nền kinh tế chuyển đổi, đặc biệt là Trung Quốc 32

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CỔ PHẦN HOÁ DNNN

Ở TỔNG CÔNG TY DẦU KHÍ VIỆT NAM 49

I. Mô hình tổ chức, cơ chế quản lý - Cơ sở thực hiện cổ phần hoá ở TCTDKVN 49

1. Về tổ chức: 49

2. Về cơ chế quản lý hiện nay 50

3. Mô hình tổ chức và cơ chế quản lý của TCTDKVN trong thời gian tới 52

II. Tình hình thực hiện cổ phần hoá các đơn vị trực thuộc TCTDKVN 55

1. Tình hình thực hiện cổ phần hoá ở Công ty Bảo hiểm Dầu khí 56

2. Tình hình thực hiện cổ phần hoá ở Công ty Dung dịch khoan

và Hoá phẩm Dầu khí 57

3. Tình hình thực hiện cổ phần hoá ở các đơn vị khác 58

III. Những tồn tại và nguyên nhân trong quá trình thực hiện cổ phần hoá

ở Tổng công ty Dầu khí Việt Nam 58

1. Những tồn tại chủ yếu trong quá trình thực hiện cổ phần hoá

ở VN nói chung và TCTDKVN nói riêng 58

2. Nguyên nhân 59

CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐẨY MẠNH TIẾN TRÌNH

CỔ PHẦN HOÁ CỦA TỔNG CÔNG TY DẦU KHÍ VIỆT NAM 64

I. Giải pháp Chính trị, Xã hội, Văn hoá 64

1. Nhận thức rõ ràng và đầy đủ mục tiêu cổ phần hoá DNNN hiện có

và DNNN đầu tư vốn thành lập mới công ty 64

2. Kiến nghị với Nhà nước cải tiến cơ chế chính sách cổ phần hoá

liên quan đến các vấn đề chính trị - xã hội - văn hoá 68

3. Một số kiến nghị nhằm đẩy mạnh việc triển khai thực hiện chủ trương

cổ phần hoá DNNN ở TCTDKVN trong thời gian tới 71

II. Giải pháp kinh tế thị trường 72

1. Hoàn thiện các cơ chế, chính sách chung của Nhà nước nhằm tạo ra

hành lang pháp lý cho các công ty cổ phần 72

2. Xây dựng và hoàn thiện các chính sách của TCTDKVN đối với

các công ty cổ phần là đơn vị thành viên nhằm tạo ra sự hấp dẫn

về kinh tế cho trình cổ phần hoá 75

III. Giải pháp tổ chức thực hiện cổ phần hoá 81

1. Thực trạng triển khai công tác cổ phần hoá ở TCTDKVN 81

2. Phương hướng tổ chức thực hiện cổ phần hoá 82

3. Cải tổ bộ phận cổ phần hoá của Ban Đổi mới và Phát triển DN TCTDK 84

KẾT LUẬN 88

TÀI LIỆU THAM KHẢO 90

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY