Khóa luận Những biến động bất thường của thị trường cà phê thế giới trong thời gian qua và ảnh hưởng của nó đến hoạt động sản xuất, xuất khẩu cà phê Việt Nam

MỤC LỤC Trang Lời nói đầu 1 Chương I. Tình hình sản xuất và xuất khẩu cà phê Việt Nam trong những năm gần đây. 3 I.Tình hình sản xuất 3 1. Diện tích 3 2. Năng suất 6 3. Sản lượng 8 4. Công nghệ chế biến 9 II. Tình hình xuất khẩu 11 1. Kim ngạch và khối lượng xuất khẩu 11 2. Một số thị trường xuất khẩu chính 13 3. Năng lực cạnh tranh 15 Chương II: Những biến động bất thường của thị trường cà phê thế giới trong thời gian qua và ảnh hưởng của nó đến hoạt động sản xuất -xuất khẩu cà phê Việt Nam 22 I. Thị trường cà phê thế giới 22 1. Khái quát tình hình buôn bán cà phê trên thế giới 22 2. Các nước xuất khẩu chính 24 3. Các nước nhập khẩu chính 28 II. Những biến động bất thường của thị trường cà phê thế giới trong thời gian qua 32 1. Những biến động bất thường 32 1.1. Giá cả tăng giảm bất thường và có xu hướng giảm mạnh 32 1.2. Giá cà phê chế biến vẫn ổn định và có xu hướng tăng 34 1.3. Xuất hiện các thị trường tiêu thụ tiềm năng lớn 35 2. Nguyên nhân 38 2.1. Cung cà phê tăng mạnh và đột ngột 38 2.2. Cầu tăng chậm và bão hoà ở một số thị trường 42 2.3. Tồn kho cà phê tăng. 46 III. ảnh hưởng của biến động thị trường cà phê thế giới đến hoạt động sản xuất và xuất khẩu cà phê Việt Nam. 47 1. Ảnh hưởng đến xuất khẩu 48 1.1. Kim ngạch xuất khẩu giảm 48 1.2. Doanh nghiệp xuất khẩu cà phê rơi vào tình trạng thua lỗ 49 1.3. Môi trường cạnh tranh găy gắt 51 2. Ảnh hưởng đến sản xuất 53 2.1. Gây khó khăn cho đời sống của người sản xuất cà phê 54 2.2. Không đủ chi phí để đầu tư vào cà phê 54 2.3. Xuất hiện tình trạng xoá bỏ cây cà phê 55 Chương III: Một số giải pháp đối với sản xuất và xuất khẩu cà phê Việt Nam 58 I. Giải pháp trước mắt 58 1. Giải pháp của một số nước xuất khẩu cà phê trên thế giới 58 2. Giải pháp trước mắt cho Việt Nam . 59 2.1. Tăng lượng cà phê dự trữ và huỷ cà phê chất lượng kém 59 2.2. Nhà nước cấp tín dụng 61 II. Chiến lược lâu dài 62 1. Chiến lược cho sản xuất 62 1.1.Thay đổi cơ cấu cây trồng 62 1.2. Nâng cao chất lượng 64 1.3. Hạ thấp giá thành. 69 1.4. Thâm canh tăng năng suất và duy trì sinh thái 70 2. Chiến lược cho chế biến 71 2.1. Đầu te nâng cao công nghệ chế biến 71 2.2. Sản xuất cà phê chế biến chất lượng cao 72 3. Chiến lược cho xuất khẩu 74 3.1. Mở rộng thị trường xuất khẩu 74 3.2. Xây dựng thương hiệu 77 3.3. Giảm dần phương thức xuất khẩu qua trung gian 80 4. Chiến lược về tổ chức quản lý 82 4.1. Nâng cao vai trò quản lý của VICOFA 82 4.2. Giải pháp về cơ chế chính sách 84 Kêt luận 86 Danh mục tài liệu tham khảo

MỤC LỤC Trang

Lời nói đầu 1

Chương I. Tình hình sản xuất và xuất khẩu cà phê Việt Nam trong những năm gần đây.

3

I.Tình hình sản xuất 3

1. Diện tích 3

2. Năng suất 6

3. Sản lượng 8

4. Công nghệ chế biến 9

II. Tình hình xuất khẩu 11

1. Kim ngạch và khối lượng xuất khẩu 11

2. Một số thị trường xuất khẩu chính 13

3. Năng lực cạnh tranh 15

Chương II: Những biến động bất thường của thị trường cà phê thế giới trong thời gian qua và ảnh hưởng của nó đến hoạt động sản xuất -xuất khẩu cà phê Việt Nam 22

I. Thị trường cà phê thế giới 22

1. Khái quát tình hình buôn bán cà phê trên thế giới 22

2. Các nước xuất khẩu chính 24

3. Các nước nhập khẩu chính 28

II. Những biến động bất thường của thị trường cà phê thế giới trong thời gian qua

32

1. Những biến động bất thường 32

1.1. Giá cả tăng giảm bất thường và có xu hướng giảm mạnh 32

1.2. Giá cà phê chế biến vẫn ổn định và có xu hướng tăng 34

1.3. Xuất hiện các thị trường tiêu thụ tiềm năng lớn 35

2. Nguyên nhân 38

2.1. Cung cà phê tăng mạnh và đột ngột 38

2.2. Cầu tăng chậm và bão hoà ở một số thị trường 42

2.3. Tồn kho cà phê tăng. 46

III. ảnh hưởng của biến động thị trường cà phê thế giới đến hoạt động sản xuất và xuất khẩu cà phê Việt Nam.

47

1. Ảnh hưởng đến xuất khẩu 48

1.1. Kim ngạch xuất khẩu giảm 48

1.2. Doanh nghiệp xuất khẩu cà phê rơi vào tình trạng thua lỗ 49

1.3. Môi trường cạnh tranh găy gắt 51

2. Ảnh hưởng đến sản xuất 53

2.1. Gây khó khăn cho đời sống của người sản xuất cà phê 54

2.2. Không đủ chi phí để đầu tư vào cà phê 54

2.3. Xuất hiện tình trạng xoá bỏ cây cà phê 55

Chương III: Một số giải pháp đối với sản xuất và xuất khẩu cà phê Việt Nam 58

I. Giải pháp trước mắt 58

1. Giải pháp của một số nước xuất khẩu cà phê trên thế giới 58

2. Giải pháp trước mắt cho Việt Nam . 59

2.1. Tăng lượng cà phê dự trữ và huỷ cà phê chất lượng kém 59

2.2. Nhà nước cấp tín dụng 61

II. Chiến lược lâu dài 62

1. Chiến lược cho sản xuất 62

1.1.Thay đổi cơ cấu cây trồng 62

1.2. Nâng cao chất lượng 64

1.3. Hạ thấp giá thành. 69

1.4. Thâm canh tăng năng suất và duy trì sinh thái 70

2. Chiến lược cho chế biến 71

2.1. Đầu te nâng cao công nghệ chế biến 71

2.2. Sản xuất cà phê chế biến chất lượng cao 72

3. Chiến lược cho xuất khẩu 74

3.1. Mở rộng thị trường xuất khẩu 74

3.2. Xây dựng thương hiệu 77

3.3. Giảm dần phương thức xuất khẩu qua trung gian 80

4. Chiến lược về tổ chức quản lý 82

4.1. Nâng cao vai trò quản lý của VICOFA 82

4.2. Giải pháp về cơ chế chính sách 84

Kêt luận 86

Danh mục tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY