Khóa luận Những bất đồng trong thương mại giữa các nước phát triển và đang phát triển trong khuôn khổ WTO

MỤC LỤC  Trang Lời mở đầu 1 Chương 1: Tổng quan về thương mại quốc tế và Tổ chức Thương mại thế giới 2 1.1 Tổng quan về thương mại quốc tế 2 1.1.1 Những nét chính trong thương mại quốc tế 2 1.1.2 Thương mại hàng hoá 6 1.1.3 Thương mại dịch vụ 9 1.2 Tổng quan về Tổ chức Thương mại Thế giới 11 1.2.1 Sự ra đời của Tổ chức Thương mại Thế giới và những nguyên tắc của hệ thống thương mại quốc tế 11 1.2.2 Các hiệp định trong khuôn khổ WTO 17 1.2.2.1 Hiệp định chung về Thương mại và Thuế quan (GATT) 17 1.2.2.2. Hiệp định chung về Thương mại dịch vụ (GATS) 20 1.2.3 Quy trình giải quyết tranh chấp thương mại của WTO 22 1.3 Các nước đang phát triển và WTO 23 Chương 2: Những bất đồng trong thương mại giữa các nước phát triển và đang phát triển 27 2.1 Những bất đồng trong thương mại hàng hoá 27 2.1.1 Những mâu thuẫn trong nông nghiệp 27 2.1.1.1 Nông nghiệp và các nước đang phát triển 28 2.1.1.2 Những mâu thuẫn trong việc thực hiện Hiệp định về Nông nghiệp của WTO (AoA) 31 2.1.2. Những mâu thuẫn về sản phẩm phi nông nghiệp 47 2.1.2.1 Những kết quả đạt được sau vòng đàm phán Uruguay 47 2.1.2.2 Mâu thuẫn giữa các nước phát triển và đang phát triển 49 2.2 Những bất đồng trong thương mại dịch vụ 57 2.2.1 Tầm quan trọng của tự do hoá thương mại dịch vụ 57 2.2.2 Cơ hội cho các nước đang phát triển trong thương mại dịch vụ 59 2.2.3 Những mâu thuẫn trong thương mại dịch vụ 61 Chương 3: Xu hướng giải quyết mâu thuẫn giữa các nước phát triển và đang phát triển 66 3.1 Xu hướng giải quyết những bất đồng trong nông nghiệp 65 3.1.1 Những nỗ lực của WTO về vấn đề nông nghiệp 66 3.1.2 Những đề xuất trên quan điểm của các nước đang phát triển 70 3.2 Xu hướng giải quyết tranh chấp đối với sản phẩm phi nông nghiệp 75 3.2.1 Những nỗ lực của WTO trong việc giải quyết những mâu thuẫn về sản phẩm phi nông nghiệp 76 3.2.2 Một số đề xuất trên quan điểm của các nước đang phát triển 77 3.3 Xu hướng giải quyết những mâu thuẫn trong thương mại dịch vụ 79 3.3.1 Những nỗ lực của WTO nhằm giải quyết những mâu thuẫn trong thương mại dịch vụ 80 3.3.2 Một số đề xuất trên quan điểm của các nước đang phát triển 81 3.4 Việt Nam trong quá trình đàm phán gia nhập WTO 83

MỤC LỤC

Trang

Lời mở đầu 1

Chương 1: Tổng quan về thương mại quốc tế và

Tổ chức Thương mại thế giới 2

1.1 Tổng quan về thương mại quốc tế 2

1.1.1 Những nét chính trong thương mại quốc tế 2

1.1.2 Thương mại hàng hoá 6

1.1.3 Thương mại dịch vụ 9

1.2 Tổng quan về Tổ chức Thương mại Thế giới 11

1.2.1 Sự ra đời của Tổ chức Thương mại Thế giới và những nguyên tắc của hệ thống thương mại quốc tế 11

1.2.2 Các hiệp định trong khuôn khổ WTO 17

1.2.2.1 Hiệp định chung về Thương mại và Thuế quan (GATT) 17

1.2.2.2. Hiệp định chung về Thương mại dịch vụ (GATS) 20

1.2.3 Quy trình giải quyết tranh chấp thương mại của WTO 22

1.3 Các nước đang phát triển và WTO 23

Chương 2: Những bất đồng trong thương mại giữa các nước phát triển và đang phát triển 27

2.1 Những bất đồng trong thương mại hàng hoá 27

2.1.1 Những mâu thuẫn trong nông nghiệp 27

2.1.1.1 Nông nghiệp và các nước đang phát triển 28

2.1.1.2 Những mâu thuẫn trong việc thực hiện Hiệp định về Nông nghiệp của WTO (AoA) 31

2.1.2. Những mâu thuẫn về sản phẩm phi nông nghiệp 47

2.1.2.1 Những kết quả đạt được sau vòng đàm phán Uruguay 47

2.1.2.2 Mâu thuẫn giữa các nước phát triển và đang phát triển 49

2.2 Những bất đồng trong thương mại dịch vụ 57

2.2.1 Tầm quan trọng của tự do hoá thương mại dịch vụ 57

2.2.2 Cơ hội cho các nước đang phát triển trong thương mại dịch vụ 59

2.2.3 Những mâu thuẫn trong thương mại dịch vụ 61

Chương 3: Xu hướng giải quyết mâu thuẫn giữa các nước phát triển và đang phát triển 66

3.1 Xu hướng giải quyết những bất đồng trong nông nghiệp 65

3.1.1 Những nỗ lực của WTO về vấn đề nông nghiệp 66

3.1.2 Những đề xuất trên quan điểm của

các nước đang phát triển 70

3.2 Xu hướng giải quyết tranh chấp

đối với sản phẩm phi nông nghiệp 75

3.2.1 Những nỗ lực của WTO trong việc giải quyết những mâu thuẫn về sản phẩm phi nông nghiệp 76

3.2.2 Một số đề xuất trên quan điểm

của các nước đang phát triển 77

3.3 Xu hướng giải quyết những mâu thuẫn

trong thương mại dịch vụ 79

3.3.1 Những nỗ lực của WTO nhằm giải quyết những mâu thuẫn trong thương mại dịch vụ 80

3.3.2 Một số đề xuất trên quan điểm

của các nước đang phát triển 81

3.4 Việt Nam trong quá trình đàm phán gia nhập WTO 83

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY