Khóa luận Nghiên cứu xử lý nước thải sản xuất mắm bằng bãi lọc trồng cây cỏ nến dòng chảy đứng

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU. 1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN. 2

1.1. Tổng quan về sản xuất nước mắm . 2

1.2. Quy trình sản xuất nước mắm. 3

1.2.1. Sơ đồ công nghệ. 3

1.2.2. Thuyết minh dây chuyền công nghệ. 5

1.3. Các công đoạn phát sinh ra nước thải trong quá trình sản xuất mắm. 5

1.4. Đặc tính của nguồn nước thải sản xuất mắm. 6

1.5. Một số công nghệ xử lý nước thải sản xuất mắm . 7

1.5.1. Xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học . 7

1.5.2. Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa học và hóa lý. 8

1.5.3. Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học. 9

1.6. Các đặc điểm nổi bật của việc xử lý nước thải bằng bãi lọc trồng cây dòngchảy đứng . 10

1.6.1. Sơ lược và ưu thế của bãi lọc trồng cây dòng chảy đứng . 10

1.6.2. Nguyên lý hoạt động của bãi lọc trồng cây dòng chảy đứng . 11

1.6.3. Một số nghiên cứu điển hình về xử lý nước thải bằng bãi lọc trồng cây. 13

CHƯƠNG 2. THỰC NGHIỆM . 14

2.1. Đối tượng và mục tiêu nghiên cứu. 14

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu . 14

2.1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 14

2.2. Phương pháp nghiên cứu. 15

2.2.1.Phương pháp khảo sát thực địa, lấy mẫu tại hiện trường . 15

2.2.2. Phương pháp phân tích các thông số trong phòng thí nghiệm . 15

2.2.3. Phương pháp nghiên cứu xử lý nước thải sản xuất mắm bằng bãi lọc

ngầm trồng cây Cỏ nến dòng chảy đứng . 24

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN. 28

3.1. Kết quả phân tích nước thải sản xuất mắm của Công ty Cổ phần dịch vụ

Sản xuất mắm Cát Hải. . 28

3.2. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của độ mặn đến hiệu suất khử COD, NH4+,PO43- . 29

3.2.1. Ảnh hưởng của độ mặn đến hiệu suất khử COD . 29

3.2.2. Ảnh hưởng của độ mặn đến hiệu suất khử NH4+. 30

3.2.3. Ảnh hưởng của độ mặn đến hiệu suất khử PO43-. 31

3.3. Ảnh hưởng của thời gian lưu đến hiệu suất khử COD, NH4+, PO43- . 32

3.3.1. Ảnh hưởng của thời gian lưu đến hiệu suất khử COD . 32

3.3.2. Ảnh hưởng của thời gian lưu đến hiệu suất khử NH4+ . 33

3.3.3. Ảnh hưởng của thời gian lưu đến hiệu suất khử PO43-. 34

3.4. Kết quả khảo sát ảnh hưởng nồng độ chất hữu cơ trong nước thải đến hiệu

suất khử COD, NH4+, PO43-. 35

3.4.1. Ảnh hưởng của nồng độ chất hữu cơ đến hiệu suất khử COD. 35

3.4.2. Ảnh hưởng của nồng độ chất hữu cơ đến hiệu suất khử NH4+. 37

3.4.3. Ảnh hưởng của nồng độ chất hữu cơ đến hiệu suất khử PO43-. 38

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 39

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY