Khóa luận Nghiên cứu xu hướng hành vi sử dụng máy bán hàng tự động của khách hàng khu vực trường học - Bệnh viện tại Cần Thơ

MỤC LỤC Trang TÓM TẮTDANH MỤC BẢNG – DANH MỤC HÌNHDANH MỤC BIỂU ĐỒTỪVIẾT TẮT Chương 1 GIỚI THIỆU 11.1 Lí do chọn đềtài 11.2 Mục tiêu nghiên cứu 11.3 Đối tượng nghiên cứu 21.4 Phạm vi nghiên cứu 21.5 Ý nghĩa nghiên cứu 21.6 Kết cấu luận văn 2Chương 2 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 52.1 Kết cấu chương 2 52.2 Các định nghĩa 52.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi 62.3.1 Tác động bên ngoài 62.3.1.1 Các yếu tốvăn hóa 62.3.1.2 Các yếu tốxã hội 72.3.2 Tác động bên trong 72.3.2.1 Những yếu tốcá nhân 72.3.2.2 Những yếu tốtâm lý 92.3.3 Marketing 102.4 Quá trình ra quyết định mua hàng 112.4.1 Nhận thức nhu cầu 112.4.2 Tìm kiếm thông tin 112.4.3 Đánh giá các phương án 122.4.4 Quyết định mua hàng 132.4.5 Hành vi sau mua 132.5 Những yếu tốcơbản của hệthống nhận diện thương hiệu 142.6 Những mô hình nghiên cứu hành vi tiêu dùng 15Chương 3 PHƯƠNG PHÁP – MÔ HÌNH NGHIÊNC CỨU 173.1 Kết cấu chương 3 173.2 Quy trình nghiên cứu 173.3 Phương pháp nghiên cứu 183.3.1 Các phương pháp giải quyết mục tiêu 183.3.2 Công cụphân tích dữliệu 193.4 Mô hình nghiên cứu của đềtài 20Chương 4 KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 214.1 Kết cấu chương 4 214.2 Khái quát vềCông ty SAVICO 214.2.1 Giới thiệu vềCông ty 214.2.2 Ngành nghềkinh doanh chính của Công ty 214.2.3 Lịch sửhình thành và phát triển 224.2.4 Công ty SAVICO chi nhánh Cần Thơ 234.2.5 Chiến lược chung của SAVICO Cần Thơvềviệc phát triển hệthống MBHTĐvềThành phốCần Thơ244.2.6 Giới thiệu vềMBHTĐ 244.3 4.3.1 Kết quảnghiên cứu tại Thành phốHồChí Minh 274.3.2 Kết quảnghiên cứu tại Thành phốCần Thơ 304.3.2.1 Giới thiệu chung vềmẫu nghiên cứu 304.3.2.2Xu hướng hành vi sửdụng MBHTĐtại Thành phốCần Thơ314.3.2.3Hệthống nhận diện thương hiệu của Công ty SAVICO-R 48Chương 5 GIẢI PHÁP 495.1 Kết cấu chương 5 495.2 Một sốgiải pháp chiến lược nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng trong việc sửdụng MBHTĐ495.2.1 Nhận thức nhu cầu 495.2.2 Tìm kiếm thông tin 505.2.3 Đánh giá các phương án 505.2.4 Ra quyết định 535.3 Một sốý tưởng xây dựng hệthống nhận diện thương hiệu 535.3.1 Màu sắc 535.3.2 Thiết kếlogo 545.3.3 Thiết kếcâu định vịthương hiệu 555.3.4 Thiết kếthân MBHTĐ 555.3.5 Thiết kế đồng phục nhân viên tổchức sựkiện 565.3.6 Thiết kếtúi đựng tiền xu 585.3.7 Thiết kếxe chởhàng 58KẾT LUẬN 59TÀI LIỆU THAM KHẢO 60PHỤLỤC 61

MỤC LỤC

Trang

TÓM TẮT

DANH MỤC BẢNG – DANH MỤC HÌNH

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

TỪVIẾT TẮT

Chương 1 GIỚI THIỆU 1

1.1 Lí do chọn đềtài 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1

1.3 Đối tượng nghiên cứu 2

1.4 Phạm vi nghiên cứu 2

1.5 Ý nghĩa nghiên cứu 2

1.6 Kết cấu luận văn 2

Chương 2 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 5

2.1 Kết cấu chương 2 5

2.2 Các định nghĩa 5

2.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi 6

2.3.1 Tác động bên ngoài 6

2.3.1.1 Các yếu tốvăn hóa 6

2.3.1.2 Các yếu tốxã hội 7

2.3.2 Tác động bên trong 7

2.3.2.1 Những yếu tốcá nhân 7

2.3.2.2 Những yếu tốtâm lý 9

2.3.3 Marketing 10

2.4 Quá trình ra quyết định mua hàng 11

2.4.1 Nhận thức nhu cầu 11

2.4.2 Tìm kiếm thông tin 11

2.4.3 Đánh giá các phương án 12

2.4.4 Quyết định mua hàng 13

2.4.5 Hành vi sau mua 13

2.5 Những yếu tốcơbản của hệthống nhận diện thương hiệu 14

2.6 Những mô hình nghiên cứu hành vi tiêu dùng 15

Chương 3 PHƯƠNG PHÁP – MÔ HÌNH NGHIÊNC CỨU 17

3.1 Kết cấu chương 3 17

3.2 Quy trình nghiên cứu 17

3.3 Phương pháp nghiên cứu 18

3.3.1 Các phương pháp giải quyết mục tiêu 18

3.3.2 Công cụphân tích dữliệu 19

3.4 Mô hình nghiên cứu của đềtài 20

Chương 4 KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 21

4.1 Kết cấu chương 4 21

4.2 Khái quát vềCông ty SAVICO 21

4.2.1 Giới thiệu vềCông ty 21

4.2.2 Ngành nghềkinh doanh chính của Công ty 21

4.2.3 Lịch sửhình thành và phát triển 22

4.2.4 Công ty SAVICO chi nhánh Cần Thơ 23

4.2.5 Chiến lược chung của SAVICO Cần Thơvềviệc phát

triển hệthống MBHTĐvềThành phốCần Thơ24

4.2.6 Giới thiệu vềMBHTĐ 244.3

4.3.1 Kết quảnghiên cứu tại Thành phốHồChí Minh 27

4.3.2 Kết quảnghiên cứu tại Thành phốCần Thơ 30

4.3.2.1 Giới thiệu chung vềmẫu nghiên cứu 30

4.3.2.2Xu hướng hành vi sửdụng MBHTĐtại Thành phốCần Thơ31

4.3.2.3Hệthống nhận diện thương hiệu của Công ty SAVICO-R 48

Chương 5 GIẢI PHÁP 49

5.1 Kết cấu chương 5 49

5.2 Một sốgiải pháp chiến lược nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng trong việc sửdụng MBHTĐ49

5.2.1 Nhận thức nhu cầu 49

5.2.2 Tìm kiếm thông tin 50

5.2.3 Đánh giá các phương án 50

5.2.4 Ra quyết định 53

5.3 Một sốý tưởng xây dựng hệthống nhận diện thương hiệu 53

5.3.1 Màu sắc 53

5.3.2 Thiết kếlogo 54

5.3.3 Thiết kếcâu định vịthương hiệu 55

5.3.4 Thiết kếthân MBHTĐ 55

5.3.5 Thiết kế đồng phục nhân viên tổchức sựkiện 56

5.3.6 Thiết kếtúi đựng tiền xu 58

5.3.7 Thiết kếxe chởhàng 58

KẾT LUẬN 59

TÀI LIỆU THAM KHẢO 60

PHỤLỤC 61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY