Khóa luận Nghiên cứu về đo lường sức khỏe thương hiệu của chuỗi cửa hàng thực phẩm an toàn tiện lợi Co.op Food hiện tại thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤCMỞ ĐẦU 1. Bối cảnh đề tài nghiên cứu 72. Phát biểu vấn đề 73. Mục tiêu của đề tài 84. Phạm vi nghiên cứu 9CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY THỰC TẬP 101.1 Giới thiệu về Liên hiệp hợp tác xã thành phố Hồ Chí Minh – Saigon Co.op và hệ thống siêu thị Co.op Mart 10 1.1.1 Tên và địa chỉ công ty 10 1.1.2 Nguồn vốn kinh doanh 10 1.1.3 Lĩnh vực hoạt động của Saigon Co.op 10 1.1.4 Cơ cấu tổ chức của Saigon Co.op 11 1.1.5 Đôi nét về quá trình phát triển và thành tựu 121.2 Giới thiệu về chuỗi cửa hàng thực phẩm an toàn tiện lợi Co.op Food 13 1.2.1 Quá trình ra đời và phát triển 13 1.2.2 Những đặc điểm của Co.op Food 14 1.2.3 Hoài bão của Co.op Food 15 1.2.4 Hệ thống các cửa hàng hiện tại 15CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 162.1 Lý thuyết về thương hiệu 16 2.1.1 Khái niệm thương hiệu 16 2.1.2 Thành phần của thương hiệu 17 2.1.3 Phân biệt thương hiệu và nhãn hiệu 18 2.1.4 Ý nghĩa của thương hiệu 18 2.1.5 Đặc điểm của thương hiệu 19 2.1.6 Thương hiệu mạnh 192.2 Lý thuyết về “đo lường sức khỏe thương hiệu” 21 2.2.1 Mục tiêu và ý nghĩa của đo lường sức khỏe thương hiệu 21 2.2.2 Các góc độ lưu ý khi đo lường sức khỏe thương hiệu 21 2.2.3 Nội dung đo lường sức khỏe thương hiệu 23 2.2.4 Phạm vi đo lường 23 2.2.5 Chỉ số ABS – chỉ số sức mạnh thương hiệu 242.3 Lý thuyết thống kê 25 2.3.1 Lý thuyết “nghiên cứu thị trường” 25 2.3.2 Nguồn dữ liệu trong nghiên cứu 26 2.3.3 Thu thập dữ liệu sơ cấp 27 2.3.4 Phương pháp chọn mẫu 29 2.3.5 Xác định cỡ mẫu 33CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 353.1 Mục tiêu nghiên cứu 353.2 Cách tiếp cận vấn đề 353.3 Chiến lược nghiên cứu 363.4 Phương pháp thu thập dữ liệu 383.5 Phương pháp chọn mẫu 383.6 Kế hoạch phân tích 393.7 Độ tin cậy 39CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 414.1 Nhận diện đối thủ cạnh tranh chính 414.2 Đo lường mức độ trung thành 444.3 Mức độ thường xuyên mua hàng tại cửa hàng thực phẩm 504.4 Đánh giá các yếu tố quan trọng khi chọn mua hàng tại cửa hàng thực phẩm 514.5 Đo lường mức độ hài lòng đối với Co.op Food 554.6 Hiệu quả Logo và SLOGAN 564.7 Thông tin về khuyến mãi, quảng cáo, PR 61CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 66

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

1. Bối cảnh đề tài nghiên cứu 7

2. Phát biểu vấn đề 7

3. Mục tiêu của đề tài 8

4. Phạm vi nghiên cứu 9

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY THỰC TẬP 10

1.1 Giới thiệu về Liên hiệp hợp tác xã thành phố Hồ Chí Minh – Saigon Co.op và hệ thống siêu thị Co.op Mart 10

1.1.1 Tên và địa chỉ công ty 10

1.1.2 Nguồn vốn kinh doanh 10

1.1.3 Lĩnh vực hoạt động của Saigon Co.op 10

1.1.4 Cơ cấu tổ chức của Saigon Co.op 11

1.1.5 Đôi nét về quá trình phát triển và thành tựu 12

1.2 Giới thiệu về chuỗi cửa hàng thực phẩm an toàn tiện lợi Co.op Food 13

1.2.1 Quá trình ra đời và phát triển 13

1.2.2 Những đặc điểm của Co.op Food 14

1.2.3 Hoài bão của Co.op Food 15

1.2.4 Hệ thống các cửa hàng hiện tại 15

CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 16

2.1 Lý thuyết về thương hiệu 16

2.1.1 Khái niệm thương hiệu 16

2.1.2 Thành phần của thương hiệu 17

2.1.3 Phân biệt thương hiệu và nhãn hiệu 18

2.1.4 Ý nghĩa của thương hiệu 18

2.1.5 Đặc điểm của thương hiệu 19

2.1.6 Thương hiệu mạnh 19

2.2 Lý thuyết về “đo lường sức khỏe thương hiệu” 21

2.2.1 Mục tiêu và ý nghĩa của đo lường sức khỏe thương hiệu 21

2.2.2 Các góc độ lưu ý khi đo lường sức khỏe thương hiệu 21

2.2.3 Nội dung đo lường sức khỏe thương hiệu 23

2.2.4 Phạm vi đo lường 23

2.2.5 Chỉ số ABS – chỉ số sức mạnh thương hiệu 24

2.3 Lý thuyết thống kê 25

2.3.1 Lý thuyết “nghiên cứu thị trường” 25

2.3.2 Nguồn dữ liệu trong nghiên cứu 26

2.3.3 Thu thập dữ liệu sơ cấp 27

2.3.4 Phương pháp chọn mẫu 29

2.3.5 Xác định cỡ mẫu 33

CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35

3.1 Mục tiêu nghiên cứu 35

3.2 Cách tiếp cận vấn đề 35

3.3 Chiến lược nghiên cứu 36

3.4 Phương pháp thu thập dữ liệu 38

3.5 Phương pháp chọn mẫu 38

3.6 Kế hoạch phân tích 39

3.7 Độ tin cậy 39

CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 41

4.1 Nhận diện đối thủ cạnh tranh chính 41

4.2 Đo lường mức độ trung thành 44

4.3 Mức độ thường xuyên mua hàng tại cửa hàng thực phẩm 50

4.4 Đánh giá các yếu tố quan trọng khi chọn mua hàng tại cửa hàng thực phẩm 51

4.5 Đo lường mức độ hài lòng đối với Co.op Food 55

4.6 Hiệu quả Logo và SLOGAN 56

4.7 Thông tin về khuyến mãi, quảng cáo, PR 61

CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 66

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY