Khóa luận Ngành công nghiệp hoá dầu non trẻ của Việt Nam trong tiến trình hội nhập

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦUCHƯƠNG I: THỰC TRẠNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP HOÁ DẦU CỦA VIỆT NAM 1I. Tổng quan về Ngành công nghiệp Hoá dầu 11. Giới thiệu chung về Ngành công nghiệp Hoá dầu 12. Các sản phẩm chính của Ngành hoá dầu và tầm quan trọng của chúng 22.1 Polyethylene _ PE 22.2 Polypropylene _ PP 32.3 Polystyrene _ PS 32.4 Polyvinyl Chloride _ PVC 42.5 Acrylonitrile Butadiene Styrene/ Styrene Acrylonitrile _ ABS/SAN 52.6 Styrene Butadiene Latex _ SB Latex 52.7 Dioctyl Phthalate _ DOP 62.8 Terephthalic Acid _ TPA 62.9 EPOXY 7II. Vai trò của ngành công nghiệp Hoá dầu : 71. Tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nhiều ngành kinh tế khác 82. Tiết kiệm ngoại tệ 103. Tăng hàm lượng giá trị nội địa của sản phẩm 104. Tạo thêm công ăn việc làm 115. Tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên 11III. Thực trạng ngành công nghiệp Hoá dầu Việt Nam 121. Thuận lợi: 121.1 Tình hình Kinh tế- Chính trị- Xã hội ổn định 121.2 Tài nguyên thiên nhiên sẵn có 141.3 Chi phí lao động thấp 171.4 Thị trường tiêu thụ đầy tiềm năng 182. Khó khăn 192.1 Cơ sở hạ tầng phát triển chưa đồng bộ 192.2 Trình độ khoa học kỹ thuật thấp 212.3 Chi phí sản xuất cao 222.4 Môi trường đầu tư chưa thực sự hấp dẫn 243. Cung và cầu nội địa trên thực tế 253.1 Cầu trong nước 253.2 Cung trong nước 263.3 Nhập khẩu 28CHƯƠNG II: KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN NGÀNH HOÁ DẦU Ở MỘT SỐ NƯỚC 30TRONG KHU VỰC CHÂU Á 30I. Kinh nghiệm của Thái Lan 311. Sự hình thành Ngành công nghiệp Hoá dầu Thái Lan 312. Ngành Hoá dầu Thái Lan những năm đầu thập niên 90 352.1 Sản xuất 352.2 Đặc điểm về kinh tế và công nghệ của ngành Hoá dầu giai đoạn đầu thập niên 90 362.3 Các hình thức sở hữu trong ngành hoá dầu Thái Lan 372.4 Các hiệp hội trong ngành Hoá dầu 393. Thái Lan tái cơ cấu ngành Hoá dầu trước thách thức hội nhập 393.1 Lý do thực hiện tái cơ cấu 393.2 Tự do hoá hoạt động nhập khẩu 403.3 Định giá sản phẩm 433.4 Chính sách gia nhập ngành Hoá dầu 443.5 Các doanh nghiệp Nhà nước với chính sách mới về Olefin 453.6 Tổng kết về việc thực thi chính sách mới và sự xuất hiện của mô hình công nghiệp hoá mới trong ngành Hoá dầu 454. Ngành Hoá dầu Thái Lan đương đầu với khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu Á 47II. Kinh nghiệm của Trung Quốc 521. Ngành Hoá dầu Trung Quốc trước khi gia nhập WTO 521.1 Tình hình cung- cầu 531.2 Tính chất của thị trường hoá dầu Trung Quốc 541.3 Các hình thức sở hữu 542. Ảnh hưởng của việc Trung Quốc gia nhập WTO tới ngành Hoá dầu 582.1 Những cam kết Trung Quốc phải thực hiện khi gia nhập WTO 582.2 Thách thức đối với ngành Hoá dầu khi gia nhập WTO 583. Các biện pháp bảo hộ ngành Hoá dầu của Trung Quốc 643.1 Thuế quan: 643.2 Quyền mậu dịch 643.3 Hạn ngạch nhập khẩu 643.4 Giấy phép nhập khẩu: 653.5 Thuế chống bán phá giá và thuế trừng phạt 65III. Kinh nghiệm của Hàn Quốc 671. Hàn Quốc- nước đi sau nhưng về trước 672. Ngành Hoá dầu Hàn Quốc thực hiện tái cơ cấu 712.1 Tăng cường đầu tư cho các trang thiết bị 712.2 Tái cơ cấu các tập đoàn hoá dầu 71IV. Bài học về các công cụ bảo hộ cho các quốc gia có ngành Hoá dầu non trẻ 741. Thuế quan: 742. Quyền mậu dịch 743. Hạn ngạch nhập khẩu 754. Giấy phép nhập khẩu 755. Hạn ngạch thuế quan 766. Trợ giá 767. Thuế chống bán phá giá và thuế trừng phạt 77CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ TRONG VIỆC XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN 78KẾT HỢP VỚI BẢO HỘ NGÀNH CÔNG NGHIỆP HOÁ DẦU CỦA VIỆT NAM 78TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP 78I. Định hướng phát triển của ngành công nghiệp Hoá dầu Việt Nam 78II. Dự đoán tình hình cung cầu của một số sản phẩm hoá dầu trong tương lai 821. Cung cầu về bột nhựa tổng hợp 822. Cung cầu về sợi tổng hợp 833. Cung cầu về cao su tổng hợp 85III. Kiến nghị 851. Nhanh chóng xác định mô hình phát triển phù hợp cho ngành Hoá dầu 852. Cần phải tạo điều kiện để các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) phát huy nội lực 873. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các thành phần kinh tế trong phát triển ngành Hoá dầu 894. Cải thiện môi trường đầu tư 915. Bảo hộ tích cực sản xuất trong nước 946. Hoạch định các chính sách công nghệ, R&D và đào tạo có lợi cho ngành Hoá dầu 95

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP HOÁ DẦU CỦA VIỆT NAM 1

I. Tổng quan về Ngành công nghiệp Hoá dầu 1

1. Giới thiệu chung về Ngành công nghiệp Hoá dầu 1

2. Các sản phẩm chính của Ngành hoá dầu và tầm quan trọng của chúng 2

2.1 Polyethylene _ PE 2

2.2 Polypropylene _ PP 3

2.3 Polystyrene _ PS 3

2.4 Polyvinyl Chloride _ PVC 4

2.5 Acrylonitrile Butadiene Styrene/ Styrene Acrylonitrile _ ABS/SAN 5

2.6 Styrene Butadiene Latex _ SB Latex 5

2.7 Dioctyl Phthalate _ DOP 6

2.8 Terephthalic Acid _ TPA 6

2.9 EPOXY 7

II. Vai trò của ngành công nghiệp Hoá dầu : 7

1. Tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nhiều ngành kinh tế khác 8

2. Tiết kiệm ngoại tệ 10

3. Tăng hàm lượng giá trị nội địa của sản phẩm 10

4. Tạo thêm công ăn việc làm 11

5. Tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên 11

III. Thực trạng ngành công nghiệp Hoá dầu Việt Nam 12

1. Thuận lợi: 12

1.1 Tình hình Kinh tế- Chính trị- Xã hội ổn định 12

1.2 Tài nguyên thiên nhiên sẵn có 14

1.3 Chi phí lao động thấp 17

1.4 Thị trường tiêu thụ đầy tiềm năng 18

2. Khó khăn 19

2.1 Cơ sở hạ tầng phát triển chưa đồng bộ 19

2.2 Trình độ khoa học kỹ thuật thấp 21

2.3 Chi phí sản xuất cao 22

2.4 Môi trường đầu tư chưa thực sự hấp dẫn 24

3. Cung và cầu nội địa trên thực tế 25

3.1 Cầu trong nước 25

3.2 Cung trong nước 26

3.3 Nhập khẩu 28

CHƯƠNG II: KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN NGÀNH HOÁ DẦU Ở MỘT SỐ NƯỚC 30

TRONG KHU VỰC CHÂU Á 30

I. Kinh nghiệm của Thái Lan 31

1. Sự hình thành Ngành công nghiệp Hoá dầu Thái Lan 31

2. Ngành Hoá dầu Thái Lan những năm đầu thập niên 90 35

2.1 Sản xuất 35

2.2 Đặc điểm về kinh tế và công nghệ của ngành Hoá dầu giai đoạn đầu thập niên 90 36

2.3 Các hình thức sở hữu trong ngành hoá dầu Thái Lan 37

2.4 Các hiệp hội trong ngành Hoá dầu 39

3. Thái Lan tái cơ cấu ngành Hoá dầu trước thách thức hội nhập 39

3.1 Lý do thực hiện tái cơ cấu 39

3.2 Tự do hoá hoạt động nhập khẩu 40

3.3 Định giá sản phẩm 43

3.4 Chính sách gia nhập ngành Hoá dầu 44

3.5 Các doanh nghiệp Nhà nước với chính sách mới về Olefin 45

3.6 Tổng kết về việc thực thi chính sách mới và sự xuất hiện của mô hình công nghiệp hoá mới trong ngành Hoá dầu 45

4. Ngành Hoá dầu Thái Lan đương đầu với khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu Á 47

II. Kinh nghiệm của Trung Quốc 52

1. Ngành Hoá dầu Trung Quốc trước khi gia nhập WTO 52

1.1 Tình hình cung- cầu 53

1.2 Tính chất của thị trường hoá dầu Trung Quốc 54

1.3 Các hình thức sở hữu 54

2. Ảnh hưởng của việc Trung Quốc gia nhập WTO tới ngành Hoá dầu 58

2.1 Những cam kết Trung Quốc phải thực hiện khi gia nhập WTO 58

2.2 Thách thức đối với ngành Hoá dầu khi gia nhập WTO 58

3. Các biện pháp bảo hộ ngành Hoá dầu của Trung Quốc 64

3.1 Thuế quan: 64

3.2 Quyền mậu dịch 64

3.3 Hạn ngạch nhập khẩu 64

3.4 Giấy phép nhập khẩu: 65

3.5 Thuế chống bán phá giá và thuế trừng phạt 65

III. Kinh nghiệm của Hàn Quốc 67

1. Hàn Quốc- nước đi sau nhưng về trước 67

2. Ngành Hoá dầu Hàn Quốc thực hiện tái cơ cấu 71

2.1 Tăng cường đầu tư cho các trang thiết bị 71

2.2 Tái cơ cấu các tập đoàn hoá dầu 71

IV. Bài học về các công cụ bảo hộ cho các quốc gia có ngành Hoá dầu non trẻ 74

1. Thuế quan: 74

2. Quyền mậu dịch 74

3. Hạn ngạch nhập khẩu 75

4. Giấy phép nhập khẩu 75

5. Hạn ngạch thuế quan 76

6. Trợ giá 76

7. Thuế chống bán phá giá và thuế trừng phạt 77

CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ TRONG VIỆC XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN 78

KẾT HỢP VỚI BẢO HỘ NGÀNH CÔNG NGHIỆP HOÁ DẦU CỦA VIỆT NAM 78

TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP 78

I. Định hướng phát triển của ngành công nghiệp Hoá dầu Việt Nam 78

II. Dự đoán tình hình cung cầu của một số sản phẩm hoá dầu trong tương lai 82

1. Cung cầu về bột nhựa tổng hợp 82

2. Cung cầu về sợi tổng hợp 83

3. Cung cầu về cao su tổng hợp 85

III. Kiến nghị 85

1. Nhanh chóng xác định mô hình phát triển phù hợp cho ngành Hoá dầu 85

2. Cần phải tạo điều kiện để các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) phát huy nội lực 87

3. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các thành phần kinh tế trong phát triển ngành Hoá dầu 89

4. Cải thiện môi trường đầu tư 91

5. Bảo hộ tích cực sản xuất trong nước 94

6. Hoạch định các chính sách công nghệ, R&D và đào tạo có lợi cho ngành Hoá dầu 95

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY