Khóa luận Nâng cao hiệu quả sản xuất tại công ty TNHH Komax Vietnam

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SẢN XUẤT KINH DOANH 11.1 Giới thiệu lý thuyết sản xuất 11.2 Hiệu quả sản xuất kinh doanh 21.3 Quản lý trong sản xuất kinh doanh. 5CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY KOMAX VIỆT NAM 62.1/ Giới thiệu tổng quan về Công ty TNHH KOMAX VIỆT NAM 62.1.1 Tổng quan về công ty. 62.1.2 Cơ sở vật chất. 62.1.3 Lịch sử hình thành và phát triển. 72.1.4 Chức năng và nhiệm vụ. 92.1.5 Cơ cấu hàng hóa. 92.1.6 Hợp tác quốc tế. 112.2/ Cơ cấu tổ chức bộ máy công ty. 112.2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy công ty. 122.2.2 Nhiệm vụ từng bộ phận phòng ban. 122.3/ Cơ cấu sản xuất tại công ty. 152.3.1 Tổ chức bộ máy sản xuất. 152.3.2 Nhiệm vụ và trách nhiệm của người phụ trách từng bộ phận 182.3.3 Vận dụng công nghệ sản xuất vào ngành in. 202.4/ Tổ chức sản xuất tại công ty. 212.4.1 Quy trình sản xuất. 212.4.2 Cơ cấu sản xuất. 212.5/ Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. 242.5.1 Môi trường kinh tế xã hội. 242.5.1.1 Môi trường vi mô. 242.5.1.2 Môi trường kinh tế vĩ mô. 262.5.2 Môi trường bên trong doanh nghiệp. 272.5.2.1 Tầm nhìn chiến lược 272.5.2.2 Tình hình tổ chức quản lý. 272.5.2.3 Trình độ kĩ thuật công nghệ. 282.5.2.4 Triển khai Marketting. 292.5.2.5 Sản phẩm - thị phần. 292.6/ Đánh giá hiệu quả sản xuất. 302.6.1 Tình hình sản xuất trong giai đoạn (2005-2010). 302.6.1.1 Nguyên vật liệu sản xuất 302.6.2 Kết quả sản xuất trong giai đoạn 2005 – 2010 322.6.3 Phân tích hiệu quả kinh tế. 332.6.4 Đánh giá hiệu quả sản xuất. 34CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH KOMAX VIETNAM 373.1 Các quan điểm xây dựng giải pháp kinh doanh. 373.1.1 Mục tiêu cơ bản 373.1.2 Các định hướng phát triển của doanh nghiệp. 373.1.2.1 Kế hoạch phát triển giai đoạn 2011 – 2015 373.2 Các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất. 393.2.1 Thiết lập mô hình sản xuất. 393.2.2 Các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất giai đoạn 2011-2015 403.2.2.1 Giải pháp Marketting, mở rộng thị trường. 403.2.2.2 Giải pháp đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực. 423.2.2.3 Giải pháp ứng dụng công nghệ 443.2.2.4 Giải pháp nguồn nguyên vật liệu. 453.2.2.5 Giải pháp hoàn thiện khâu kiểm định chất lượng sản phẩm. 473.2.2.6 Giải pháp sử dụng tiết kiệm nguồn nguyên liệu 483.3 Một số kiến nghị. 493.3.1 Điều kiện về sản xuất. 493.3.2 Điều kiện về nhu cầu 493.4 Đưa ra các chiến lược cạnh tranh lành mạnh. 503.5 Sự ủng hộ của chính quyền địa phương. 51Kết luận 52Tài liệu tham khảo 53

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SẢN XUẤT KINH DOANH 1

1.1 Giới thiệu lý thuyết sản xuất 1

1.2 Hiệu quả sản xuất kinh doanh 2

1.3 Quản lý trong sản xuất kinh doanh. 5

CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY KOMAX VIỆT NAM 6

2.1/ Giới thiệu tổng quan về Công ty TNHH KOMAX VIỆT NAM 6

2.1.1 Tổng quan về công ty. 6

2.1.2 Cơ sở vật chất. 6

2.1.3 Lịch sử hình thành và phát triển. 7

2.1.4 Chức năng và nhiệm vụ. 9

2.1.5 Cơ cấu hàng hóa. 9

2.1.6 Hợp tác quốc tế. 11

2.2/ Cơ cấu tổ chức bộ máy công ty. 11

2.2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy công ty. 12

2.2.2 Nhiệm vụ từng bộ phận phòng ban. 12

2.3/ Cơ cấu sản xuất tại công ty. 15

2.3.1 Tổ chức bộ máy sản xuất. 15

2.3.2 Nhiệm vụ và trách nhiệm của người phụ trách từng bộ phận 18

2.3.3 Vận dụng công nghệ sản xuất vào ngành in. 20

2.4/ Tổ chức sản xuất tại công ty. 21

2.4.1 Quy trình sản xuất. 21

2.4.2 Cơ cấu sản xuất. 21

2.5/ Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. 24

2.5.1 Môi trường kinh tế xã hội. 24

2.5.1.1 Môi trường vi mô. 24

2.5.1.2 Môi trường kinh tế vĩ mô. 26

2.5.2 Môi trường bên trong doanh nghiệp. 27

2.5.2.1 Tầm nhìn chiến lược 27

2.5.2.2 Tình hình tổ chức quản lý. 27

2.5.2.3 Trình độ kĩ thuật công nghệ. 28

2.5.2.4 Triển khai Marketting. 29

2.5.2.5 Sản phẩm - thị phần. 29

2.6/ Đánh giá hiệu quả sản xuất. 30

2.6.1 Tình hình sản xuất trong giai đoạn (2005-2010). 30

2.6.1.1 Nguyên vật liệu sản xuất 30

2.6.2 Kết quả sản xuất trong giai đoạn 2005 – 2010 32

2.6.3 Phân tích hiệu quả kinh tế. 33

2.6.4 Đánh giá hiệu quả sản xuất. 34

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH KOMAX VIETNAM 37

3.1 Các quan điểm xây dựng giải pháp kinh doanh. 37

3.1.1 Mục tiêu cơ bản 37

3.1.2 Các định hướng phát triển của doanh nghiệp. 37

3.1.2.1 Kế hoạch phát triển giai đoạn 2011 – 2015 37

3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất. 39

3.2.1 Thiết lập mô hình sản xuất. 39

3.2.2 Các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất giai đoạn 2011-2015 40

3.2.2.1 Giải pháp Marketting, mở rộng thị trường. 40

3.2.2.2 Giải pháp đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực. 42

3.2.2.3 Giải pháp ứng dụng công nghệ 44

3.2.2.4 Giải pháp nguồn nguyên vật liệu. 45

3.2.2.5 Giải pháp hoàn thiện khâu kiểm định chất lượng sản phẩm. 47

3.2.2.6 Giải pháp sử dụng tiết kiệm nguồn nguyên liệu 48

3.3 Một số kiến nghị. 49

3.3.1 Điều kiện về sản xuất. 49

3.3.2 Điều kiện về nhu cầu 49

3.4 Đưa ra các chiến lược cạnh tranh lành mạnh. 50

3.5 Sự ủng hộ của chính quyền địa phương. 51

Kết luận 52

Tài liệu tham khảo 53

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY