Khóa luận Nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại công ty TNHH một thành viên thương mại dịch vụ tốc hành Toàn Cầu

MỤC LỤCTrangLời mở đầu 1CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ (QTNS) 31.1 Lý luận chung về QTNS 31.1.1. Khái niệm 31.1.2. Vai trò 31.1.3. Chức năng 41.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động QTNS 41.2.1. Môi trường bên ngoài 41.2.2. Môi trường bên trong 61.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả QTNS 61.3.1. Khái niệm 61.3.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả QTNS 71.4. Nội dung chính của QTNS 71.4.1. Hoạch định tài nguyên nhân sự 71.4.2. Phân tích công việc 81.4.3. Tuyển dụng 81.4.4. Đào tạo và phát triển nhân sự 91.4.4.1. Đào tạo nhân sự 91.4.4.2. Phát triển nhân sự 91.4.5. Sắp xếp và sử dụng lao động 101.4.6. Đánh giá khả năng hoàn thành công việc 101.4.7. Đãi ngộ nhân sự 111.4.7.1. Đãi ngộ vật chất 111.4.7.2. Đãi ngộ tinh thần 111.4.8. Tương quan nhân sự 111.4.8.1. Thi hành kỷ luật 111.4.8.2. Cho nghỉ việc 121.4.8.3. Xin thôi việc 121.4.8.4. Giáng chức 121.4.8.5. Thăng chức 121.4.8.6. Thuyên chuyển 121.4.8.7. Về hưu 12CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH MTV TMDV TỐC HÀNH TOÀN CẦU (GES) 132.1. Tổng quan về GES 132.1.1. Lịch sử hình thành của GES 132.1.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty 142.1.2.1. Ban quản lý điều hành 142.1.2.2. Chức năng các phòng ban 152.1.3. Các hình thức chi trả của GES 162.1.3.1. Nhận tiền tại quầy (công ty) 162.1.3.2. Nhận tiền tại nhà 162.1.3.3. Nhận tiền qua tài khoản Ngân hàng 172.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt dộng kinh doanh và hoạt động QTNS tại GES 172.1.4.1. Môi trường bên ngoài 172.1.4.2. Môi trường bên trong 192.2. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của GES giai đoạn 2009-2010 192.2.1. Tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn 2009-2010 192.2.2. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh 202.3. Thực trạng QTNS tại GES 212.3.1. Mối liên hệ giữa hiệu quả QTNS và hiệu quả hoạt động kinh doanh 212.3.2. Thực trạng sử dụng lao động hiện nay của GES 222.3.2.1. Đánh giá về số lượng lao động 222.3.2.2. Đánh giá về chất lượng lao động 222.3.2.3. Đánh giá cơ cấu lao động theo độ tuổi 232.3.3. Thực trạng tuyển dụng nhân sự tại GES 242.3.4. Thực trạng đào tạo và phát triển nhân sự tại GES 272.3.5. Thực trạng quản lý nhân viên tỉnh 282.3.6. Thực trạng chính sách đãi ngộ nhân sự 30CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI GES 333.1 Những mặt thuận lợi và khó khăn trong QTNS 333.1.1. Thuận lợi 333.1.2. Khó khăn 343.2 Giải pháp và kiến nghị 353.2.1. Định hướng và nhiệm vụ của GES trong thời gian tới 353.2.1.1. Định hướng 353.2.1.2. Nhiệm vụ 353.2.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác QTNS tại GES 363.2.2.1. Hoàn thiện bộ máy GES 363.2.2.2. Hoàn thiện công tác tuyển dụng 383.2.2.3. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nhân sự 393.2.2.4. Thực hiện chế độ trả lương, thưởng phạt, trợ cấp cho công nhân viên một cách hợp lý 40KẾT LUẬN 43TÀI LIỆU THAM KHẢO 44

MỤC LỤC

Trang

Lời mở đầu 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ (QTNS) 3

1.1 Lý luận chung về QTNS 3

1.1.1. Khái niệm 3

1.1.2. Vai trò 3

1.1.3. Chức năng 4

1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động QTNS 4

1.2.1. Môi trường bên ngoài 4

1.2.2. Môi trường bên trong 6

1.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả QTNS 6

1.3.1. Khái niệm 6

1.3.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả QTNS 7

1.4. Nội dung chính của QTNS 7

1.4.1. Hoạch định tài nguyên nhân sự 7

1.4.2. Phân tích công việc 8

1.4.3. Tuyển dụng 8

1.4.4. Đào tạo và phát triển nhân sự 9

1.4.4.1. Đào tạo nhân sự 9

1.4.4.2. Phát triển nhân sự 9

1.4.5. Sắp xếp và sử dụng lao động 10

1.4.6. Đánh giá khả năng hoàn thành công việc 10

1.4.7. Đãi ngộ nhân sự 11

1.4.7.1. Đãi ngộ vật chất 11

1.4.7.2. Đãi ngộ tinh thần 11

1.4.8. Tương quan nhân sự 11

1.4.8.1. Thi hành kỷ luật 11

1.4.8.2. Cho nghỉ việc 12

1.4.8.3. Xin thôi việc 12

1.4.8.4. Giáng chức 12

1.4.8.5. Thăng chức 12

1.4.8.6. Thuyên chuyển 12

1.4.8.7. Về hưu 12

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH MTV TMDV TỐC HÀNH TOÀN CẦU (GES) 13

2.1. Tổng quan về GES 13

2.1.1. Lịch sử hình thành của GES 13

2.1.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty 14

2.1.2.1. Ban quản lý điều hành 14

2.1.2.2. Chức năng các phòng ban 15

2.1.3. Các hình thức chi trả của GES 16

2.1.3.1. Nhận tiền tại quầy (công ty) 16

2.1.3.2. Nhận tiền tại nhà 16

2.1.3.3. Nhận tiền qua tài khoản Ngân hàng 17

2.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt dộng kinh doanh và hoạt động QTNS tại GES 17

2.1.4.1. Môi trường bên ngoài 17

2.1.4.2. Môi trường bên trong 19

2.2. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của GES giai đoạn 2009-2010 19

2.2.1. Tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn 2009-2010 19

2.2.2. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh 20

2.3. Thực trạng QTNS tại GES 21

2.3.1. Mối liên hệ giữa hiệu quả QTNS và hiệu quả hoạt động kinh doanh 21

2.3.2. Thực trạng sử dụng lao động hiện nay của GES 22

2.3.2.1. Đánh giá về số lượng lao động 22

2.3.2.2. Đánh giá về chất lượng lao động 22

2.3.2.3. Đánh giá cơ cấu lao động theo độ tuổi 23

2.3.3. Thực trạng tuyển dụng nhân sự tại GES 24

2.3.4. Thực trạng đào tạo và phát triển nhân sự tại GES 27

2.3.5. Thực trạng quản lý nhân viên tỉnh 28

2.3.6. Thực trạng chính sách đãi ngộ nhân sự 30

CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI GES 33

3.1 Những mặt thuận lợi và khó khăn trong QTNS 33

3.1.1. Thuận lợi 33

3.1.2. Khó khăn 34

3.2 Giải pháp và kiến nghị 35

3.2.1. Định hướng và nhiệm vụ của GES trong thời gian tới 35

3.2.1.1. Định hướng 35

3.2.1.2. Nhiệm vụ 35

3.2.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác QTNS tại GES 36

3.2.2.1. Hoàn thiện bộ máy GES 36

3.2.2.2. Hoàn thiện công tác tuyển dụng 38

3.2.2.3. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nhân sự 39

3.2.2.4. Thực hiện chế độ trả lương, thưởng phạt, trợ cấp cho công nhân viên một cách hợp lý 40

KẾT LUẬN 43

TÀI LIỆU THAM KHẢO 44

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY