Khóa luận Nâng cao hiệu quả quả trị nhân sự tại khách sạn Hàng Hải

Lợi nhuận từ dịch vụ lưu trú: năm 2006 thu được lợi nhuận bằng 340.849.737 VNĐ, sang năm 2007 thu được 385.160.204 VNĐ, tức là năm 2007 thu được nhiều hơn so với năm 2006 số tiền: 44.310.467 VNĐ, tương ứng tỉ lệ tăng 13%. Năm 2008 thu được 404.418.213 VNĐ tăng so với năm 2007 số tiền: 19.258.009 VNĐ, tỉ lệ tăng 5%. Tốc độ tăng lợi nhuận của năm 2008 so với năm 2007 chậm hơn hẳn. Như ở phần doanh thu đã nói giá thuê phòng tại khách sạn khá cao, chưa mang tính cạnh tranh nên khách vãng lai đến với khách sạn cũng giảm dần. Khách sạn hiện tại chủ yếu chỉ có nhân viên ngành Hàng Hải đến nghỉ khi đi công tác. Vì vậy mặc dù lợi nhuận có tăng nhưng tốc độ tăng chậm hơn so với các năm trước. Lợi nhuận từ dịch vụ ăn uống: năm 2006 dịch vụ ăn uống thu được số tiền lợi nhuận là: 650.189.243 VNĐ, năm 2007 thu được: 745.220.799 VNĐ, nhận thấy năm 2007 tăng so với năm 2006: 95.031.556 VNĐ, tăng 14,6%. Năm 2008 thu được: 966.228.330 VNĐ tăng so với năm 2007: 221.007.531 VNĐ, tăng 29,7%. Ngược lại với bộ phận lưu trú tốc độ tăng lợi nhuận của bộ phận ăn uống năm 2008 tăng nhanh hơn so với năm 2007. Lý do tăng cũng giống như ở phần doanh thu do chính sách quảng cáo, khuyến mại của khách sạn đã thu hút được khối lượng khách đến thuê địa điểm làm đám cưới, tổ chức tiệc nhiều hơn các năm trước. Lợi nhuận từ dịch vụ cho thuê văn phòng: năm 2006 thu được 1.635.879.937 VNĐ, năm 2007 thu được: 1.638.825.917 VNĐ, năm 2007 tăng so với năm 2006 số tiền: 2.945.980 VNĐ, tăng 0,2%. Năm 2008 thu được: 1.644.826.193 VNĐ tăng so với năm 2007 số tiền: 6.000276 VNĐ, tăng 0,4 %. Dịch vụ cho thuê văn phòng tuy thu được lợi nhuận chiếm một tỉ lệ cao nhất nhưng tốc độ tăng lại rất chậm, do dịch vụ này thường được ký hợp đồng dài hạn khoảng 3 năm.Lợi nhuận từ dịch vụ bổ sung: năm 2006 thu được: 530.520.553 VNĐ, năm 2007 thu được: 567.735.617 VNĐ, tức năm 2007 tăng so với năm 2006 số tiền: 37.215.064 VNĐ, tăng 7%. Năm 2008 thu được: 610.056.857 VNĐ, tăng so với năm 2007 số tiền: 42.321.240 VNĐ, tăng 7,5%.

Lợi nhuận từ dịch vụ lưu trú: năm 2006 thu được lợi nhuận bằng 340.849.737 VNĐ, sang năm 2007 thu được 385.160.204 VNĐ, tức là năm 2007 thu được nhiều hơn so với năm 2006 số tiền: 44.310.467 VNĐ, tương ứng tỉ lệ tăng 13%. Năm 2008 thu được 404.418.213 VNĐ tăng so với năm 2007 số tiền: 19.258.009 VNĐ, tỉ lệ tăng 5%. Tốc độ tăng lợi nhuận của năm 2008 so với năm 2007 chậm hơn hẳn. Như ở phần doanh thu đã nói giá thuê phòng tại khách sạn khá cao, chưa mang tính cạnh tranh nên khách vãng lai đến với khách sạn cũng giảm dần. Khách sạn hiện tại chủ yếu chỉ có nhân viên ngành Hàng Hải đến nghỉ khi đi công tác. Vì vậy mặc dù lợi nhuận có tăng nhưng tốc độ tăng chậm hơn so với các năm trước.

Lợi nhuận từ dịch vụ ăn uống: năm 2006 dịch vụ ăn uống thu được số tiền lợi nhuận là: 650.189.243 VNĐ, năm 2007 thu được: 745.220.799 VNĐ, nhận thấy năm 2007 tăng so với năm 2006: 95.031.556 VNĐ, tăng 14,6%. Năm 2008 thu được: 966.228.330 VNĐ tăng so với năm 2007: 221.007.531 VNĐ, tăng 29,7%. Ngược lại với bộ phận lưu trú tốc độ tăng lợi nhuận của bộ phận ăn uống năm 2008 tăng nhanh hơn so với năm 2007. Lý do tăng cũng giống như ở phần doanh thu do chính sách quảng cáo, khuyến mại của khách sạn đã thu hút được khối lượng khách đến thuê địa điểm làm đám cưới, tổ chức tiệc nhiều hơn các năm trước.

Lợi nhuận từ dịch vụ cho thuê văn phòng: năm 2006 thu được 1.635.879.937 VNĐ, năm 2007 thu được: 1.638.825.917 VNĐ, năm 2007 tăng so với năm 2006 số tiền: 2.945.980 VNĐ, tăng 0,2%. Năm 2008 thu được: 1.644.826.193 VNĐ tăng so với năm 2007 số tiền: 6.000276 VNĐ, tăng 0,4 %. Dịch vụ cho thuê văn phòng tuy thu được lợi nhuận chiếm một tỉ lệ cao nhất nhưng tốc độ tăng lại rất chậm, do dịch vụ này thường được ký hợp đồng dài hạn khoảng 3 năm.

Lợi nhuận từ dịch vụ bổ sung: năm 2006 thu được: 530.520.553 VNĐ, năm 2007 thu được: 567.735.617 VNĐ, tức năm 2007 tăng so với năm 2006 số tiền: 37.215.064 VNĐ, tăng 7%. Năm 2008 thu được: 610.056.857 VNĐ, tăng so với năm 2007 số tiền: 42.321.240 VNĐ, tăng 7,5%.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY