Khóa luận Nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần Đình Quốc

MỤC LỤCLời mở đầu 1CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG 31.1. Tổng quan về bán hàng 31.1.1. Khái niệm bán hàng và vai trò của hoạt động bán hàng 31.1.1.1. Khái niệm bán hàng 31.1.1.2. Vai trò của hoạt động bán hàng 31.2. Quản trị bán hàng 41.2.1. Khái niệm 4 1.2.2. Ý nghĩa của quản trị bán hàng 41.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình quản trị bán hàng 4 1.2.4. Quy trình quản trị bán hàng 51.2.4.1. Xây dựng mục tiêu bán hàng 51.2.4.2. Các chiến lược bán hàng phổ biến 51.2.4.3. Tổ chức lực lượng bán hàng . 61.2.4.4. Xây dựng đội ngũ bán hàng 91.2.4.5. Động viên nhân viên bán hàng 111.2.4.6. Một số công cụ khuyến khích động viên 121.2.4.7. Đánh giá hiệu quả bán hàng và chăm sóc khách hàng 13CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÌNH QUỐC 142.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 14 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 152.1.2. Chức năng và nhiệm vụ tổng quát của công ty 152.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty 152.1.3.1. Sơ đồ tổ chức 152.1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban 162.1.3.3. Giới thiệu sản phẩm 192.1.3.4. Quy trình công nghệ sản xuất 202.1.3.5. Các nhân tố nội tại – năng lực của công ty 212.1.3.6. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua 222.1.4. Tình hình thực hiện công tác bán hàng của công ty cổ phần Đình Quốc 232.1.4.1. Phân tích công tác bán hàng 232.1.4.2. Phân tích công tác quản trị bán hàng 262.1.4.3. Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến công tác bán hàng 312.1.4.4. Phân tích lợi thế cạnh tranh 36CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÌNH QUỐC 383.1. Phân tích môi trường bên ngoài và bên trong của công ty ─ Thiết lập ma trận SWOT 38 3.1.1. Phân tích môi trường bên ngoài 383.1.1.1. Cơ hội 383.1.1.2. Đe dọa 383.1.2. Phân tích môi trường bên trong 393.1.2.1. Điểm mạnh 393.1.2.2. Điểm yếu 393.1.3. Thiết lập và phân tích ma trận SWOT 393.1.4. Dự báo nhu cầu thị trường 423.1.5. Nghiên cứu và đánh giá tâm lý người dùng kiếng 423.1.5.1. Phân khúc theo khu vực 423.1.5.2. Phân khúc theo mức thu nhập 443.1.5.3. Theo khuyn hướng tiêu thụ 453.2. Các giải pháp hoàn thiện hiệu quả bán hàng tại công ty cổ phần Đình Quốc 463.2.1. Nhóm giải pháp 1 – Công tác lập kế hoạch và hoàn thiện chiến lược marketing 463.2.1.1. Công tác lập kế hoạch chiến lược maketing 463.2.1.2. Hoàn thiện chiến lược sản phẩm 463.2.1.3. Hoàn thiện chiến lược giá 473.2.1.4. Hoàn thiện chiến lược phân phối 473.2.1.5. Hoàn thiện chiến lược chiêu thị - cổ đông 483.2.2. Nhóm giải pháp 2 – Tăng cường hệ thống phân phối 503.2.2.1. Đội ngũ nhân viên bán hàng các khu vực 503.2.2.2. Mở thêm các cửa hàng giới thiệu sản phẩm 513.2.2.3. Tổ chức tốt mạng lưới hệ thống bán hàng 513.2.3. Nhóm giải pháp 3 – Giải pháp con người 513.2.3.1. Đào tạo tuyển chọn nhân viên chuyên trách 513.2.3.2. Nâng cao trình độ nghiệp vụ bán hàng cho nhân viên 52Kết luận 53

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG 3

1.1. Tổng quan về bán hàng 3

1.1.1. Khái niệm bán hàng và vai trò của hoạt động bán hàng 3

1.1.1.1. Khái niệm bán hàng 3

1.1.1.2. Vai trò của hoạt động bán hàng 3

1.2. Quản trị bán hàng 4

1.2.1. Khái niệm 4

1.2.2. Ý nghĩa của quản trị bán hàng 4

1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình quản trị bán hàng 4

1.2.4. Quy trình quản trị bán hàng 5

1.2.4.1. Xây dựng mục tiêu bán hàng 5

1.2.4.2. Các chiến lược bán hàng phổ biến 5

1.2.4.3. Tổ chức lực lượng bán hàng . 6

1.2.4.4. Xây dựng đội ngũ bán hàng 9

1.2.4.5. Động viên nhân viên bán hàng 11

1.2.4.6. Một số công cụ khuyến khích động viên 12

1.2.4.7. Đánh giá hiệu quả bán hàng và chăm sóc khách hàng 13

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÌNH QUỐC 14

2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 14

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 15

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ tổng quát của công ty 15

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty 15

2.1.3.1. Sơ đồ tổ chức 15

2.1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban 16

2.1.3.3. Giới thiệu sản phẩm 19

2.1.3.4. Quy trình công nghệ sản xuất 20

2.1.3.5. Các nhân tố nội tại – năng lực của công ty 21

2.1.3.6. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua 22

2.1.4. Tình hình thực hiện công tác bán hàng của công ty cổ phần Đình Quốc 23

2.1.4.1. Phân tích công tác bán hàng 23

2.1.4.2. Phân tích công tác quản trị bán hàng 26

2.1.4.3. Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến công tác bán hàng 31

2.1.4.4. Phân tích lợi thế cạnh tranh 36

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÌNH QUỐC 38

3.1. Phân tích môi trường bên ngoài và bên trong của công ty ─ Thiết lập ma trận SWOT 38

3.1.1. Phân tích môi trường bên ngoài 38

3.1.1.1. Cơ hội 38

3.1.1.2. Đe dọa 38

3.1.2. Phân tích môi trường bên trong 39

3.1.2.1. Điểm mạnh 39

3.1.2.2. Điểm yếu 39

3.1.3. Thiết lập và phân tích ma trận SWOT 39

3.1.4. Dự báo nhu cầu thị trường 42

3.1.5. Nghiên cứu và đánh giá tâm lý người dùng kiếng 42

3.1.5.1. Phân khúc theo khu vực 42

3.1.5.2. Phân khúc theo mức thu nhập 44

3.1.5.3. Theo khuyn hướng tiêu thụ 45

3.2. Các giải pháp hoàn thiện hiệu quả bán hàng tại công ty cổ phần Đình Quốc 46

3.2.1. Nhóm giải pháp 1 – Công tác lập kế hoạch và hoàn thiện chiến lược marketing 46

3.2.1.1. Công tác lập kế hoạch chiến lược maketing 46

3.2.1.2. Hoàn thiện chiến lược sản phẩm 46

3.2.1.3. Hoàn thiện chiến lược giá 47

3.2.1.4. Hoàn thiện chiến lược phân phối 47

3.2.1.5. Hoàn thiện chiến lược chiêu thị - cổ đông 48

3.2.2. Nhóm giải pháp 2 – Tăng cường hệ thống phân phối 50

3.2.2.1. Đội ngũ nhân viên bán hàng các khu vực 50

3.2.2.2. Mở thêm các cửa hàng giới thiệu sản phẩm 51

3.2.2.3. Tổ chức tốt mạng lưới hệ thống bán hàng 51

3.2.3. Nhóm giải pháp 3 – Giải pháp con người 51

3.2.3.1. Đào tạo tuyển chọn nhân viên chuyên trách 51

3.2.3.2. Nâng cao trình độ nghiệp vụ bán hàng cho nhân viên 52

Kết luận 53

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY