Khóa luận Một số vấn đề về kế toán thanh toán hàng xuất nhập khẩu sử dụng phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng công thương Đống Đa - Hà Nội

Với nguồn vốn huy động được trên địa bàn quận là chủ yếu NHCT Đống Đa đã sử dụng một cách tối đa để đáp ứng nhu cầu vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn của các đơn vị kinh tế và cá nhân.trong quận bằng nhiều hình thức cho vay ngắn hạn, cho vay đầu tư các dự án, cho vay sinh viên, tạo công ăn việc làm, cho vay hộ sản xuất.Do tình hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ của các thành phần kinh tế trong quận có nhiều biến động. Cụ thể về sản xuất công nghiệp: Các doanh nghiệp sản xuất( quốc doanh và tư nhân ) kỹ thuật công nghệ lạc hậu, chậm đổi mới, thiếu vốn đầu tư.dẫn đến sản xuất hàng hoá trong một số doanh nghiệp trong quận sản phẩm sản xuất ra bị ứ đọng, chậm tiêu thụ gây ảnh hưởng không nhỏ cho việc kinh doanh của ngân hàng và đơn vị kinh tế.Nhưng với đội ngũ cán bộ tín dụng có trình độ nghiệp vụ sâu và nhiệt tình, có đạo đức tốt nên NHCT Đống Đa đã mở rộng thị trường tín dụng. Cán bộ tín dụng đã trực tiếp cận với doanh nghiệp và cá nhân để nắm vững tình hình các đồi tượng có nhu cầu xin vay vốn, giúp cho việc phát tiền vay của ngân hàng mang lại hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo an toàn vốn vay của ngân hàng, hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất, giúp cho các đơn vị, cá nhân tìm ra hướng mới phù hợp với kinh tế thị trường, cải thiện đời sống kinh tế xã hội- Doanh số cho vay năm 2000 đạt : 1410 tỷ đồng.- Doanh số thu nợ năm 2000 đạt : 1160 tỷ đồng.

Với nguồn vốn huy động được trên địa bàn quận là chủ yếu NHCT Đống Đa đã sử dụng một cách tối đa để đáp ứng nhu cầu vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn của các đơn vị kinh tế và cá nhân.trong quận bằng nhiều hình thức cho vay ngắn hạn, cho vay đầu tư các dự án, cho vay sinh viên, tạo công ăn việc làm, cho vay hộ sản xuất.

Do tình hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ của các thành phần kinh tế trong quận có nhiều biến động. Cụ thể về sản xuất công nghiệp: Các doanh nghiệp sản xuất( quốc doanh và tư nhân ) kỹ thuật công nghệ lạc hậu, chậm đổi mới, thiếu vốn đầu tư.dẫn đến sản xuất hàng hoá trong một số doanh nghiệp trong quận sản phẩm sản xuất ra bị ứ đọng, chậm tiêu thụ gây ảnh hưởng không nhỏ cho việc kinh doanh của ngân hàng và đơn vị kinh tế.

Nhưng với đội ngũ cán bộ tín dụng có trình độ nghiệp vụ sâu và nhiệt tình, có đạo đức tốt nên NHCT Đống Đa đã mở rộng thị trường tín dụng. Cán bộ tín dụng đã trực tiếp cận với doanh nghiệp và cá nhân để nắm vững tình hình các đồi tượng có nhu cầu xin vay vốn, giúp cho việc phát tiền vay của ngân hàng mang lại hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo an toàn vốn vay của ngân hàng, hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất, giúp cho các đơn vị, cá nhân tìm ra hướng mới phù hợp với kinh tế thị trường, cải thiện đời sống kinh tế xã hội

- Doanh số cho vay năm 2000 đạt : 1410 tỷ đồng.

- Doanh số thu nợ năm 2000 đạt : 1160 tỷ đồng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY