Khóa luận Một số vấn đề về kế toán cho vay tại ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh Phú Thọ

Nếu nguồn vốn của Ngân hàng thương mại lớn thì Ngân hàng thương mại có thể thoả mãn tối đa nhu cầu vay vốn của khách hàng trên thị trường mà vẫn có đủ dự trữ để đảm bảo khả năng thanh toán, chi trả do vậy góp phần giữ uy tín cho Ngân hàng trên thị trường.Nếu nguồn vốn của Ngân hàng thương mại rồi rào sẽ tạo điều kiện cho Ngân hàng thương mại trong việc điều hành chính sách tiền tệ từ đó giúp cho việc giữ vững giá trị đồng tiền, đảm bảo tình hình lưu thông tiền tệ ổn định. Ngược lại nếu nguồn vốn của Ngân hàng thương mại hạn hẹp thì quy mô cho vay của Ngân hàng đó không thể lớn và lợi nhuận thu được sẽ ít, kết quả kinh doanh bị hạn chế và có thể Ngân hàng không có đủ uy tín trên thị trường. Nhận thức được tầm quan trọng của nguồn vốn ngân hàng đầu tư và phát triển Phú thọ đã tích cực vận động, khích lệ mọi khách hàng thuộc mọi thành phần kinh tế, mọi tổ chức, mọi cá nhân có tiền nhàn rỗi gửi vào ngân hàng .Tính đến ngày 30 tháng 06 năm 2000 tại ngân hàng đầu tư và phát triển Phú thọ tổng nguồn vốn huy động đạt được 187.135 triệu trong đó: Tiền gửi của tổ chức kinh tế: 13.949 trệu Tiền gửi của dân cư: 173.186 triệu

Nếu nguồn vốn của Ngân hàng thương mại lớn thì Ngân hàng thương mại có thể thoả mãn tối đa nhu cầu vay vốn của khách hàng trên thị trường mà vẫn có đủ dự trữ để đảm bảo khả năng thanh toán, chi trả do vậy góp phần giữ uy tín cho Ngân hàng trên thị trường.

Nếu nguồn vốn của Ngân hàng thương mại rồi rào sẽ tạo điều kiện cho Ngân hàng thương mại trong việc điều hành chính sách tiền tệ từ đó giúp cho việc giữ vững giá trị đồng tiền, đảm bảo tình hình lưu thông tiền tệ ổn định.

Ngược lại nếu nguồn vốn của Ngân hàng thương mại hạn hẹp thì quy mô cho vay của Ngân hàng đó không thể lớn và lợi nhuận thu được sẽ ít, kết quả kinh doanh bị hạn chế và có thể Ngân hàng không có đủ uy tín trên thị trường.

Nhận thức được tầm quan trọng của nguồn vốn ngân hàng đầu tư và phát triển Phú thọ đã tích cực vận động, khích lệ mọi khách hàng thuộc mọi thành phần kinh tế, mọi tổ chức, mọi cá nhân có tiền nhàn rỗi gửi vào ngân hàng .Tính đến ngày 30 tháng 06 năm 2000 tại ngân hàng đầu tư và phát triển Phú thọ tổng nguồn vốn huy động đạt được 187.135 triệu trong đó:

Tiền gửi của tổ chức kinh tế: 13.949 trệu

Tiền gửi của dân cư: 173.186 triệu

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY