Khóa luận Một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả của hoạt động xúc tiến đầu tư tại Việt Nam

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 4CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ 61.1. Đầu tư trực tiếp nước ngoài - vai trò và xu hướng 61.1.1. Khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài 61.1.2. Vai trò của FDI đối với quốc gia tiếp nhận đầu tư 81.1.3. Các nhân tố tác động đến dòng chảy FDI. 111.1.3.1. Toàn cầu hoá 111.1.3.2. Khu vực hoá 111.1.3.3. Các sự kiện tác động tới nền kinh tế Việt Nam trong tương lai gần. 111.1.4. Xu hướng đầu tư quốc tế và khu vực những năm tới 141.1.4.1. Xu hướng đầu tư quốc tế những năm tới 141.1.4.2. Xu hướng đầu tư khu vực những năm tới 171.2. Hoạt động xúc tiến đầu tư 201.2.1. Khái niệm xúc tiến đầu tư 201.2.2. Vai trò của xúc tiến đầu tư 221.2.3. Các bộ phận của chương trình xúc tiến đầu tư 231.2.3.1. Chính sách đầu tư. 231.2.3.2. Chiến lược xúc tiến đầu tư 231.2.3.3. Cơ quan thực thi chính sách xúc tiến đầu tư. 25CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 282.1. Vài nét về hoạt động FDI tại Việt Nam 28Biểu đồ 4- Tình hình vốn FDI đăng kí và thực hiện giai đoạn 1992-2002 312.2. Thực trạng hoạt động xúc tiến đầu tư ở Việt Nam 382.2.1. Cơ quan phụ trách công tác xúc tiến đầu tư 382.2.1.1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư 392.2.1.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh và thành phố 412.2.1.3. Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp 422.2.2. Các hoạt động xúc tiến đầu tư hiện nay tại Việt Nam 432.2.2.1. Tạo dựng hình ảnh 432.2.2.2. Tập trung vận động các nhà đầu tư tiềm năng 442.2.2.3. Cung cấp các dịch vụ đầu tư 502.2.3. Nguồn nhân lực cho công tác xúc tiến đầu tư 522.2.4. Ngân quỹ cho hoạt động xúc tiến đầu tư 552.3. Đánh giá tổng quát về hiệu quả của hoạt động xúc tiến đầu tư tại Việt Nam 562.3.1. Thành công 562.3.2. Tồn tại 572.4. Một số bài học kinh nghiệm từ hoạt động xúc tiến đầu tư của Trung Quốc 59CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ 613.1. Quan điểm, định hướng về công tác xúc tiến đầu tư trong giai đoạn 2001 – 2010. 613.2. Một số giải pháp 643.2.1. Thành lập Uỷ ban xúc tiến đầu tư quốc gia 643.2.1.1. Sự cần thiết có một cơ quan chuyên trách về xúc tiến đầu tư cấp quốc gia 643.2.1.2.Một số đề xuất trong quy trình thành lập Uỷ ban xúc tiến đầu tư quốc gia 653.2.2. Cải thiện nguồn nhân lực cho công tác xúc tiến đầu tư 693.2.3. Cải tạo nguồn quỹ và ngân sách cho hoạt động xúc tiến đầu tư 733.2.4. Xây dựng chiến lược xúc tiến đầu tư có trọng điểm 753.2.4.1 Sự cần thiết phải có chiến lược xúc tiến đầu tư có trọng điểm 763.2.4.2 Xác định ngành mũi nhọn và các nguồn tiềm năng. 773.2.5. Cải thiện môi trường đầu tư 813.2.6. Cải thiện kỹ thuật xúc tiến đầu tư. 823.2.6.1. Chiến lược và kỹ thuật tạo dựng hình ảnh. 833.2.6.2. Chiến lược và kỹ thuật vận động những nhà đầu tư tiềm năng. 913.2.6.3. Nâng cấp các dịch vụ đầu tư 93KẾT LUẬN 97TÀI LIỆU THAM KHẢO 98

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 4

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ 6

1.1. Đầu tư trực tiếp nước ngoài - vai trò và xu hướng 6

1.1.1. Khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài 6

1.1.2. Vai trò của FDI đối với quốc gia tiếp nhận đầu tư 8

1.1.3. Các nhân tố tác động đến dòng chảy FDI. 11

1.1.3.1. Toàn cầu hoá 11

1.1.3.2. Khu vực hoá 11

1.1.3.3. Các sự kiện tác động tới nền kinh tế Việt Nam trong tương lai gần. 11

1.1.4. Xu hướng đầu tư quốc tế và khu vực những năm tới 14

1.1.4.1. Xu hướng đầu tư quốc tế những năm tới 14

1.1.4.2. Xu hướng đầu tư khu vực những năm tới 17

1.2. Hoạt động xúc tiến đầu tư 20

1.2.1. Khái niệm xúc tiến đầu tư 20

1.2.2. Vai trò của xúc tiến đầu tư 22

1.2.3. Các bộ phận của chương trình xúc tiến đầu tư 23

1.2.3.1. Chính sách đầu tư. 23

1.2.3.2. Chiến lược xúc tiến đầu tư 23

1.2.3.3. Cơ quan thực thi chính sách xúc tiến đầu tư. 25

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 28

2.1. Vài nét về hoạt động FDI tại Việt Nam 28

Biểu đồ 4- Tình hình vốn FDI đăng kí và thực hiện giai đoạn 1992-2002 31

2.2. Thực trạng hoạt động xúc tiến đầu tư ở Việt Nam 38

2.2.1. Cơ quan phụ trách công tác xúc tiến đầu tư 38

2.2.1.1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư 39

2.2.1.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh và thành phố 41

2.2.1.3. Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp 42

2.2.2. Các hoạt động xúc tiến đầu tư hiện nay tại Việt Nam 43

2.2.2.1. Tạo dựng hình ảnh 43

2.2.2.2. Tập trung vận động các nhà đầu tư tiềm năng 44

2.2.2.3. Cung cấp các dịch vụ đầu tư 50

2.2.3. Nguồn nhân lực cho công tác xúc tiến đầu tư 52

2.2.4. Ngân quỹ cho hoạt động xúc tiến đầu tư 55

2.3. Đánh giá tổng quát về hiệu quả của hoạt động xúc tiến đầu tư tại Việt Nam 56

2.3.1. Thành công 56

2.3.2. Tồn tại 57

2.4. Một số bài học kinh nghiệm từ hoạt động xúc tiến đầu tư của Trung Quốc 59

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ 61

3.1. Quan điểm, định hướng về công tác xúc tiến đầu tư trong giai đoạn 2001 – 2010. 61

3.2. Một số giải pháp 64

3.2.1. Thành lập Uỷ ban xúc tiến đầu tư quốc gia 64

3.2.1.1. Sự cần thiết có một cơ quan chuyên trách về xúc tiến đầu tư cấp quốc gia 64

3.2.1.2.Một số đề xuất trong quy trình thành lập Uỷ ban xúc tiến đầu tư quốc gia 65

3.2.2. Cải thiện nguồn nhân lực cho công tác xúc tiến đầu tư 69

3.2.3. Cải tạo nguồn quỹ và ngân sách cho hoạt động xúc tiến đầu tư 73

3.2.4. Xây dựng chiến lược xúc tiến đầu tư có trọng điểm 75

3.2.4.1 Sự cần thiết phải có chiến lược xúc tiến đầu tư có trọng điểm 76

3.2.4.2 Xác định ngành mũi nhọn và các nguồn tiềm năng. 77

3.2.5. Cải thiện môi trường đầu tư 81

3.2.6. Cải thiện kỹ thuật xúc tiến đầu tư. 82

3.2.6.1. Chiến lược và kỹ thuật tạo dựng hình ảnh. 83

3.2.6.2. Chiến lược và kỹ thuật vận động những nhà đầu tư tiềm năng. 91

3.2.6.3. Nâng cấp các dịch vụ đầu tư 93

KẾT LUẬN 97

TÀI LIỆU THAM KHẢO 98

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY