Khóa luận Một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc sử dụng phần mềm kế toán tại công ty TNHH thương mại dịch vụ điện, điện tử và tin học Nguyễn Trần Vũ

MỤC LỤCTrang bìa phụ iLời cam đoan iiLời cảm ơn iiiNhận xét của đơn vị thực tập ivNhận xét của giáo viên hướng dẫn vMục lục viDanh mục viết tắt viiiLời mở đầu 1Chương 1: Cơ sở lý luận về hệ thống thông tin kế toán 31.1. Hệ Thống Thông Tin Kế Toán 31.1.1. Khái niệm hệ thống thông tin kế toán 31.1.1.1. Hệ thống thông tin là gì? 31.1.1.2. Hệ thống thông tin kế toán 41.1.2. Phân loại hệ thống thông tin kế toán 61.1.2.1. Theo mục tiêu và phương pháp 61.1.2.2. Theo sự lưu trữ và xử lý số liệu 61.1.3. Vai trò của hệ thống thông tin kế toán đối với hoạt động sản xuất của doanh nghiệp 71.2. Một Số Vấn Đề Cơ Bản Về Phần Mềm Kế Toán 71.2.1. Khái niệm 71.2.2. Đặc điểm 81.2.3. Phân loại 81.2.4. Thành phần chủ yếu của một phần mềm kế toán 91.3. Tiêu Chuẩn Và Điều Kiện Của Một Phần Mềm Kế Toán sử dụng trong doanh nghiệp 141.3.1. Tiêu chuẩn của phần mềm kế toán 141.3.2. Điều kiện của phần mềm kế toán 171.3.3. Điều kiện áp dụng phần mềm kế toán 171.3.3.1. Đảm bảo điều kiện kỹ thuật 171.3.3.2. Đảm bảo điều kiện về con người và tổ chức bộ máy kế toán 18Chương 2: Tình hình thực tế việc sử dụng phần mềm kế toán Tiha tại Công ty TNHH TMDV Điện –Điện tử và Tin học Nguyễn Trần Vũ 192.1. Giới Thiệu Khái Quát Về Tình Hình Chung Của Công Ty TNHH TMDV Điện - Điện Tử Và Tin Học Nguyễn Trần Vũ 192.1.1. Giới Thiệu Công Ty TNHH TMDV Điện – Điện Tử Và Tin Học Nguyễn Trần Vũ 192.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 192.1.1.2. Ngành nghề kinh doanh 20 2.1.1.3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn hoạt động của công ty 202.1.1.3.1. Chức năng 20   2.1.1.3.2. Nhiệm vụ 202.1.1.3.3. Quyền hạn 212.1.2. Cơ Cấu Tổ Chức Và Bộ Máy Quản Lý Của Công Ty 212.1.2.1. Chức năng của các phòng ban 212.1.2.2. Giới thiệu về bộ máy kế toán 222.1.2.2.1. Chức năng của bộ máy kế toán 222.1.2.2.2. Tổ chức công tác kế toán 232.1.3. Khó Khăn, Thuận Lợi Và Phương Châm Phát Triển 252.1.3.1. Khó khăn 252.1.3.2. Thuận lợi 252.1.3.3. Phương châm phát triển 252.2. Hệ Thống Thông Tin Kế Toán Của Công Ty TNHH TMDV Điện – Điện Tử Và Tin Học Nguyễn Trần Vũ 262.2.1. Khái niệm phần mềm TiHa 262.2.2. Vai trò, tác dụng của việc áp dụng phần mềm TiHa 262.2.3. Hệ thống chứng từ trong phần mềm TiHa 27 2.2.3.1. Danh mục hàng hóa 27 2.2.3.2. Danh mục khách hàng 28 2.2.3.3. Danh mục tài khoản 29 2.2.3.4. Các chứng từ phát sinh 302.3. Tình Hình Sử Dụng Phần Mềm Kế Toán Tiha Tại Công Ty TNHH TMDV Điện – Điện Tử Và Tin Học Nguyễn Trần Vũ 322.3.1. Mô tả TiHa 322.3.2. Các ứng dụng của TiHa trong công tác kế toán tại Công ty 352.3.3. Phân tích đánh giá phần mềm Tiha dựa trên cơ sở các tiêu chuẩn và điều kiện của một phần mềm kế toán (số 103/2005/TT-BTC) và phần mềm khác như FAST 46Chương 3: Nhận xét và kiến nghị 493.1. Nhận xét về việc vận dụng phần mềm kế toán TiHa 493.1.1. Ưu điểm 493.1.2. Hạn chế và nguyên nhân gây ra những hạn chế 513.2. Một vài kiến nghị 53Kết luận 57Tài liệu tham khảo 58Phụ lục 59

MỤC LỤC

Trang bìa phụ i

Lời cam đoan ii

Lời cảm ơn iii

Nhận xét của đơn vị thực tập iv

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn v

Mục lục vi

Danh mục viết tắt viii

Lời mở đầu 1

Chương 1: Cơ sở lý luận về hệ thống thông tin kế toán 3

1.1. Hệ Thống Thông Tin Kế Toán 3

1.1.1. Khái niệm hệ thống thông tin kế toán 3

1.1.1.1. Hệ thống thông tin là gì? 3

1.1.1.2. Hệ thống thông tin kế toán 4

1.1.2. Phân loại hệ thống thông tin kế toán 6

1.1.2.1. Theo mục tiêu và phương pháp 6

1.1.2.2. Theo sự lưu trữ và xử lý số liệu 6

1.1.3. Vai trò của hệ thống thông tin kế toán đối với hoạt động sản xuất của doanh nghiệp 7

1.2. Một Số Vấn Đề Cơ Bản Về Phần Mềm Kế Toán 7

1.2.1. Khái niệm 7

1.2.2. Đặc điểm 8

1.2.3. Phân loại 8

1.2.4. Thành phần chủ yếu của một phần mềm kế toán 9

1.3. Tiêu Chuẩn Và Điều Kiện Của Một Phần Mềm Kế Toán sử dụng trong doanh nghiệp 14

1.3.1. Tiêu chuẩn của phần mềm kế toán 14

1.3.2. Điều kiện của phần mềm kế toán 17

1.3.3. Điều kiện áp dụng phần mềm kế toán 17

1.3.3.1. Đảm bảo điều kiện kỹ thuật 17

1.3.3.2. Đảm bảo điều kiện về con người và tổ chức bộ máy kế toán 18

Chương 2: Tình hình thực tế việc sử dụng phần mềm kế toán Tiha tại Công ty TNHH TMDV Điện –Điện tử và Tin học Nguyễn Trần Vũ 19

2.1. Giới Thiệu Khái Quát Về Tình Hình Chung Của Công Ty TNHH TMDV Điện - Điện Tử Và Tin Học Nguyễn Trần Vũ 19

2.1.1. Giới Thiệu Công Ty TNHH TMDV Điện – Điện Tử Và Tin Học Nguyễn Trần Vũ 19

2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 19

2.1.1.2. Ngành nghề kinh doanh 20

2.1.1.3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn hoạt động của công ty 20

2.1.1.3.1. Chức năng 20

2.1.1.3.2. Nhiệm vụ 20

2.1.1.3.3. Quyền hạn 21

2.1.2. Cơ Cấu Tổ Chức Và Bộ Máy Quản Lý Của Công Ty 21

2.1.2.1. Chức năng của các phòng ban 21

2.1.2.2. Giới thiệu về bộ máy kế toán 22

2.1.2.2.1. Chức năng của bộ máy kế toán 22

2.1.2.2.2. Tổ chức công tác kế toán 23

2.1.3. Khó Khăn, Thuận Lợi Và Phương Châm Phát Triển 25

2.1.3.1. Khó khăn 25

2.1.3.2. Thuận lợi 25

2.1.3.3. Phương châm phát triển 25

2.2. Hệ Thống Thông Tin Kế Toán Của Công Ty TNHH TMDV Điện – Điện Tử Và Tin Học Nguyễn Trần Vũ 26

2.2.1. Khái niệm phần mềm TiHa 26

2.2.2. Vai trò, tác dụng của việc áp dụng phần mềm TiHa 26

2.2.3. Hệ thống chứng từ trong phần mềm TiHa 27

2.2.3.1. Danh mục hàng hóa 27

2.2.3.2. Danh mục khách hàng 28

2.2.3.3. Danh mục tài khoản 29

2.2.3.4. Các chứng từ phát sinh 30

2.3. Tình Hình Sử Dụng Phần Mềm Kế Toán Tiha Tại Công Ty TNHH TMDV Điện – Điện Tử Và Tin Học Nguyễn Trần Vũ 32

2.3.1. Mô tả TiHa 32

2.3.2. Các ứng dụng của TiHa trong công tác kế toán tại Công ty 35

2.3.3. Phân tích đánh giá phần mềm Tiha dựa trên cơ sở các tiêu chuẩn và điều kiện của một phần mềm kế toán (số 103/2005/TT-BTC) và phần mềm khác như FAST 46

Chương 3: Nhận xét và kiến nghị 49

3.1. Nhận xét về việc vận dụng phần mềm kế toán TiHa 49

3.1.1. Ưu điểm 49

3.1.2. Hạn chế và nguyên nhân gây ra những hạn chế 51

3.2. Một vài kiến nghị 53

Kết luận 57

Tài liệu tham khảo 58

Phụ lục 59

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY