Khóa luận Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC TrangPHẦN MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ 41.1 Khái niệm thủ tục hải quan điện tử và một số khái niệm liên quan 41.2 Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của thủ tục hải quan điện tử 51.3 So sánh giữa thủ tục hải quan truyền thống và thủ tục hải quan điện tử 81.4. Cơ sở pháp lý của vệc thực hiện thủ tục hải quan điện tử 111.4.1. Phạm vi áp dụng thủ tục hải quan điện tử 111.4.2. Đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử 121.4.3. Hồ sơ hải quan 131.4.4. Thời gian khai và thủ tục hải quan điện tử 131.4.5. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp tham gia thủ tục hải quan 141.5. Giới thiệu tờ khai hải quan và cách khai 15CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN TTHQĐT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XNK BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI TP. HCM 182.1. Tổng quan về tình hình khai báo HQĐT XNK tại TP. HCM 182.1.1. Tổng kim ngạch hàng hoá XNK khai báo HQĐT tại TP. HCM trong 3 năm gần đây 182.1.2. Dự báo khả năng xuất nhập khẩu tại TP. HCM đến năm 2020 322.2. Đánh giá thực trạng xuất nhập khẩu tại TP.HCM 352.3. Tình hình thực hiện XNK hàng hóa của các loại hình DN tại TP. HCM 362.4. Phạm vi đánh giá thực trạng quy trình TTHQĐT 42CHƯƠNG 3: ĐIỀU TRA QUY TRÌNH TTHQĐT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XNK BẰNG ĐƯỜNG BIỂN QUA ĐÁNH GIÁ Ở CÁC CÔNG TY CÓ HOẠT ĐỘNG XNK VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 433.1. Các hoạt động thực hiện quy trình TTHQĐT đối với hàng hóa XNK khẩu bằng đường biển tại TP. HCM 433.1.1. Các quy trình thực hiện 433.1.1.1. Chuẩn bị bộ chứng từ, kiểm tra bộ chứng từ 433.1.1.2. Truyền dữ liệu khai báo hải quan qua mạng 443.1.1.3. Làm thủ tục hải quan 483.1.2. Quá trình của hệ thống trong quản lý dữ liệu khai báo HQĐT 503.1.3. Áp dụng các phương pháp đánh giá hiệu quả quy trình TTHQĐT 513.2. Điều tra về thực trạng quy trình TTHQĐT đối với hàng hóa XNK bằng đường biển tại TP. HCM 533.2.1. Cách viết phiếu điều tra 533.2.2. Thiết kế bảng câu hỏi trong phiếu điều tra 553.2.3. Phương pháp tiến hành và cách tính kết quả 573.2.4. Xác định độ tin cậy của phiếu điều tra 583.2.5. Tính mức chất lượng của từng chỉ tiêu 593.2.6. Phân tích các yếu tố thuộc nhóm 1 603.2.7 Phân tích các yếu tố thuộc nhóm 2 613.3. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quy trình TTHQĐT đối với hàng hóa XNK bằng đường biển tại TP. HCM 753.3.1 Một số giải pháp cấp công ty 753.3.2 Một số giải pháp cấp cơ quan, bộ, ngành 77KẾT LUẬN 83

MỤC LỤC



Trang

PHẦN MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ 4

1.1 Khái niệm thủ tục hải quan điện tử và một số khái niệm liên quan 4

1.2 Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của thủ tục hải quan điện tử 5

1.3 So sánh giữa thủ tục hải quan truyền thống và thủ tục hải quan điện tử 8

1.4. Cơ sở pháp lý của vệc thực hiện thủ tục hải quan điện tử 11

1.4.1. Phạm vi áp dụng thủ tục hải quan điện tử 11

1.4.2. Đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử 12

1.4.3. Hồ sơ hải quan 13

1.4.4. Thời gian khai và thủ tục hải quan điện tử 13

1.4.5. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp tham gia thủ tục hải quan 14

1.5. Giới thiệu tờ khai hải quan và cách khai 15

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN TTHQĐT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XNK BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI TP. HCM 18

2.1. Tổng quan về tình hình khai báo HQĐT XNK tại TP. HCM 18

2.1.1. Tổng kim ngạch hàng hoá XNK khai báo HQĐT tại TP. HCM trong 3 năm gần đây 18

2.1.2. Dự báo khả năng xuất nhập khẩu tại TP. HCM đến năm 2020 32

2.2. Đánh giá thực trạng xuất nhập khẩu tại TP.HCM 35

2.3. Tình hình thực hiện XNK hàng hóa của các loại hình DN tại TP. HCM 36

2.4. Phạm vi đánh giá thực trạng quy trình TTHQĐT 42

CHƯƠNG 3: ĐIỀU TRA QUY TRÌNH TTHQĐT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XNK BẰNG ĐƯỜNG BIỂN QUA ĐÁNH GIÁ Ở CÁC CÔNG TY CÓ HOẠT ĐỘNG XNK VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 43

3.1. Các hoạt động thực hiện quy trình TTHQĐT đối với hàng hóa XNK khẩu bằng đường biển tại TP. HCM 43

3.1.1. Các quy trình thực hiện 43

3.1.1.1. Chuẩn bị bộ chứng từ, kiểm tra bộ chứng từ 43

3.1.1.2. Truyền dữ liệu khai báo hải quan qua mạng 44

3.1.1.3. Làm thủ tục hải quan 48

3.1.2. Quá trình của hệ thống trong quản lý dữ liệu khai báo HQĐT 50

3.1.3. Áp dụng các phương pháp đánh giá hiệu quả quy trình TTHQĐT 51

3.2. Điều tra về thực trạng quy trình TTHQĐT đối với hàng hóa XNK bằng đường biển tại TP. HCM 53

3.2.1. Cách viết phiếu điều tra 53

3.2.2. Thiết kế bảng câu hỏi trong phiếu điều tra 55

3.2.3. Phương pháp tiến hành và cách tính kết quả 57

3.2.4. Xác định độ tin cậy của phiếu điều tra 58

3.2.5. Tính mức chất lượng của từng chỉ tiêu 59

3.2.6. Phân tích các yếu tố thuộc nhóm 1 60

3.2.7 Phân tích các yếu tố thuộc nhóm 2 61

3.3. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quy trình TTHQĐT đối với hàng hóa XNK bằng đường biển tại TP. HCM 75

3.3.1 Một số giải pháp cấp công ty 75

3.3.2 Một số giải pháp cấp cơ quan, bộ, ngành 77

KẾT LUẬN 83

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY