Khóa luận Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Nguyễn và Lê

Mục lụcNội dung TrangLời mở đầu 1Chương 1: Cơ sở lý luận quản trị nguồn nhân lực . 31.1 Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực 31.1.1 Khái niệm . 31.1.2 Các mục tiêu cơ bản của quản trị nguồn nhân lực . 31.2 Các hoạt động cơ bản của quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 41.2.1 Hoạch định nguồn nhân lực 41.2.2 Tuyển dụng nhân viên . 61.2.3 Phân tích công việc 91.2.4 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 111.2.5 Lương và đãi ngộ . 141.3 Môi trường ảnh hưởng đến nguồn quản lý nhân lực . 151.3.1 Môi trường bên trong . 151.3.2 Môi trường bên ngoài . 18Chương 2:Thực Trạng Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty TNHH TM XNK Nguyễn Và Lê . 222.1 Giới thiệu chung về công ty . 222.1.1 Lịch sử hình thành . 222.1.2 Cơ cấu tổ chức của công ty . 242.1.3 Môi trường kinh doanh . 272.1.4 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh . 282.2 Thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại công ty . 302.2.1 Cơ cấu nhân sự tại công ty . 302.2.2 Cơ cấu bộ máy quản lý tại công ty 322.2.3 Công tác hoạch định và tuyển dụng tại công ty . 332.2.4 Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 352.2.5 Công tác lương và đãi ngộ . 382.3 Nhận xét chung về công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH TM XNK Nguyễn Và Lê . 41Chương 3: Một Số Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty TNHH TM XNK Nguyễn Và Lê 433.1 Hoàn thiện bộ máy quản lý . 433.1.1 Mục tiêu đạt được . 433.1.2 Cách thực hiện . 433.1.3 Đào tạo và nâng cao trình độ các cấp quản lý . 443.2 Hoàn thiện công tác hoạch định và tuyển dụng nhân viên . 453.2.1 Mục tiêu . 453.2.2 Tuyển dụng . 453.3 Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 503.3.1 Mục tiêu . 503.3.2 Cách thực hiện . 503.4 Hoàn thiện công tác lương và đãi ngộ . 523.4.1 Hình thức trả lương cho nhân viên 523.4.2 Hình thức thưởng và phúc lợi cho nhân viên . 54Kết luận 56

Mục lục

Nội dung Trang

Lời mở đầu 1

Chương 1: Cơ sở lý luận quản trị nguồn nhân lực . 3

1.1 Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực 3

1.1.1 Khái niệm . 3

1.1.2 Các mục tiêu cơ bản của quản trị nguồn nhân lực . 3

1.2 Các hoạt động cơ bản của quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 4

1.2.1 Hoạch định nguồn nhân lực 4

1.2.2 Tuyển dụng nhân viên . 6

1.2.3 Phân tích công việc 9

1.2.4 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 11

1.2.5 Lương và đãi ngộ . 14

1.3 Môi trường ảnh hưởng đến nguồn quản lý nhân lực . 15

1.3.1 Môi trường bên trong . 15

1.3.2 Môi trường bên ngoài . 18

Chương 2:Thực Trạng Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty TNHH TM XNK Nguyễn Và Lê . 22

2.1 Giới thiệu chung về công ty . 22

2.1.1 Lịch sử hình thành . 22

2.1.2 Cơ cấu tổ chức của công ty . 24

2.1.3 Môi trường kinh doanh . 27

2.1.4 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh . 28

2.2 Thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại công ty . 30

2.2.1 Cơ cấu nhân sự tại công ty . 30

2.2.2 Cơ cấu bộ máy quản lý tại công ty 32

2.2.3 Công tác hoạch định và tuyển dụng tại công ty . 33

2.2.4 Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 35

2.2.5 Công tác lương và đãi ngộ . 38

2.3 Nhận xét chung về công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH TM XNK Nguyễn Và Lê . 41

Chương 3: Một Số Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty TNHH TM XNK Nguyễn Và Lê 43

3.1 Hoàn thiện bộ máy quản lý . 43

3.1.1 Mục tiêu đạt được . 43

3.1.2 Cách thực hiện . 43

3.1.3 Đào tạo và nâng cao trình độ các cấp quản lý . 44

3.2 Hoàn thiện công tác hoạch định và tuyển dụng nhân viên . 45

3.2.1 Mục tiêu . 45

3.2.2 Tuyển dụng . 45

3.3 Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 50

3.3.1 Mục tiêu . 50

3.3.2 Cách thực hiện . 50

3.4 Hoàn thiện công tác lương và đãi ngộ . 52

3.4.1 Hình thức trả lương cho nhân viên 52

3.4.2 Hình thức thưởng và phúc lợi cho nhân viên . 54

Kết luận 56

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY