Khóa luận Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành của công ty cổ phần Dịch vụ Thương mai Tập Đoàn

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠN 1LỜI MỞ ĐẦU 2Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ DU LỊCH VÀ KINH DOANH LỮ HÀNH DU LỊCH 41.1 Những khái niệm cơ bản về du lịch. 41.1.1 Khái niệm về du lịch. 41.1.2 Các loại hình du lịch chính. 41.1.2.1. Phân loại theo môi trường tài nguyên. 41.1.2.2. Phân loại theo mục đích chuyến đi. 51.1.3 Điểm – Tuyến du lịch. 51.1.3.1 Khái niệm và điều kiện hình thành điểm du lịch. 51.1.3.2 Tuyến du lịch. 61.2. Nhu cầu du lịch. 71.2.1. Khái niệm về nhu cầu du lịch. 71.2.2. Đặc điểm của nhu cầu du lịch. 71.3 Tổng quan về lữ hành và kinh doanh lữ hành. 91.3.1 Khái niệm về lữ hành và kinh doanh lữ hành. 91.3.1.1 Khái niệm lữ hành. 91.3.1.2 Kinh doanh lữ hành. 91.3.2 Phân loại kinh doanh lữ hành. 101.3.2.1 Căn cứ vào tính chất hoạt động để tạo ra sản phẩm. 111.3.2.2 Căn cứ và phương thức và phạm vi hoạt động. 121.3.3 Đặc điểm của kinh doanh lữ hành. 121.3.4 Vai trò của doanh nghiệp lữ hành. 131.3.4.1 Đối với khách du lịch: 131.3.4.2 Đối với nhà cung ứng sản phẩm du lịch: 131.3.5 Chức năng nhiệm vụ của công ty lữ hành. 131.3.6 Cách tính giá tour 141.4 Hiệu quả hoạt động của công ty lữ hành. 141.4.1 Khái niệm hiệu quả kinh tế. 141.4.2 Hiệu quả kinh doanh lữ hành. 151.4.2.1 Bản chất của hiệu quả kinh doanh lữ hành: 151.4.2.2 Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành. 161.4.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh lữ hành. 171.5 Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh lữ hành: 221.5.1 Lợi nhuận: 231.5.2 Số lượng khách: 241.5.3 Doanh thu: 26CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LŨ HÀNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TẬP ĐOÀN 272.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 272.1.1 Tên, địa chỉ và quy mô hiện tại của công ty. 272.1.2 Vị trí địa lý của công ty. 282.1.3 Phương châm hoạt động của công ty. 292.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty. 292.3 Cơ cấu tổ chức của công ty. 302.3.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức. 302.3.2 Chức năng nhiệm vụ cơ bản của từng phòng ban trong công ty. 312.4 Kết quả kinh doanh của công ty. 332.5.1 Sản phẩm kinh doanh lữ hành của công ty. 362.5.2 Quá trình xây dựng các tour trọn gói. 372.5.2.1 Quy trình xây dựng tour của công ty. 372.5.2.2 Cách tính giá tour của công ty. 402.5.3 Tổ chức bán chương trình tour. 412.5.3.1 Xúc tiến bán hàng. 412.5.3.2 Tổ chức bán chương trình. 422.5.4 Tổ chức thực hiện chương trình tour. 442.5.5 Thị trường khách. 462.5.5.1 Các mảng thị trường khách. 462.5.5.2 Phân tích cơ cấu khách . 482.5.6 Phân tích tình hình hoạt động của hướng dẫn viên. 502.5.7 Hiệu quả kinh doanh lữ hành. 522.5.7 Đánh giá chung về hiệu quả kinh doanh lữ hành của công ty. 52CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH LỮ HÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TẬP ĐOÀN. 543.1 Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động kinh doanh lữ hành hiện nay. 543.1.1 Thuận lợi. 543.1.2. Khó khăn. 563.2 Kế hoạch hoạt động của công ty năm 2009. 563.2.1 Định hướng chung cảu công ty và bộ phận lữ hành. 563.2.1.1 Định hướng chung của công ty. 563.2.1.2 Hướng cụ thể đối với lữ hành. 573.2.2 Chỉ tiêu của công ty trong năm 2009. 583.3 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh lữ hành của công ty. 583.3.1 Mở rộng thị trường khách và xác định rõ thị trường mục tiêu. 583.3.1.1 Điều tra khảo sát thị trường mới. 583.3.1.2 Xác định thị trường mục tiêu. 603.3.1.3 Xây dựng tour du lịch mới. 613.3.2 Nâng cao chất lượng tour. 623.3.3 Một số giải pháp kinh tế cụ thể: 643.3.4 Đẩy mạnh hoạt động Marketing. 653.3.4.1 Xúc tiến quảng bá. 653.3.4.2 Có chính sách giá tour hợp lý. 673.3.4.3 Tăng cường quan hệ công chúng ( Public relations) 693.3.5 Giải pháp về nhân sự: . 703.3.6 Tăng cường liên kết, liên doanh: 71KẾT LUẬN 73PHỤ LỤC 74TÀI LIỆU THAM KHẢO 79

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN 1

LỜI MỞ ĐẦU 2

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ DU LỊCH VÀ KINH DOANH LỮ HÀNH DU LỊCH 4

1.1 Những khái niệm cơ bản về du lịch. 4

1.1.1 Khái niệm về du lịch. 4

1.1.2 Các loại hình du lịch chính. 4

1.1.2.1. Phân loại theo môi trường tài nguyên. 4

1.1.2.2. Phân loại theo mục đích chuyến đi. 5

1.1.3 Điểm – Tuyến du lịch. 5

1.1.3.1 Khái niệm và điều kiện hình thành điểm du lịch. 5

1.1.3.2 Tuyến du lịch. 6

1.2. Nhu cầu du lịch. 7

1.2.1. Khái niệm về nhu cầu du lịch. 7

1.2.2. Đặc điểm của nhu cầu du lịch. 7

1.3 Tổng quan về lữ hành và kinh doanh lữ hành. 9

1.3.1 Khái niệm về lữ hành và kinh doanh lữ hành. 9

1.3.1.1 Khái niệm lữ hành. 9

1.3.1.2 Kinh doanh lữ hành. 9

1.3.2 Phân loại kinh doanh lữ hành. 10

1.3.2.1 Căn cứ vào tính chất hoạt động để tạo ra sản phẩm. 11

1.3.2.2 Căn cứ và phương thức và phạm vi hoạt động. 12

1.3.3 Đặc điểm của kinh doanh lữ hành. 12

1.3.4 Vai trò của doanh nghiệp lữ hành. 13

1.3.4.1 Đối với khách du lịch: 13

1.3.4.2 Đối với nhà cung ứng sản phẩm du lịch: 13

1.3.5 Chức năng nhiệm vụ của công ty lữ hành. 13

1.3.6 Cách tính giá tour 14

1.4 Hiệu quả hoạt động của công ty lữ hành. 14

1.4.1 Khái niệm hiệu quả kinh tế. 14

1.4.2 Hiệu quả kinh doanh lữ hành. 15

1.4.2.1 Bản chất của hiệu quả kinh doanh lữ hành: 15

1.4.2.2 Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành. 16

1.4.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh lữ hành. 17

1.5 Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh lữ hành: 22

1.5.1 Lợi nhuận: 23

1.5.2 Số lượng khách: 24

1.5.3 Doanh thu: 26

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LŨ HÀNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TẬP ĐOÀN 27

2.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 27

2.1.1 Tên, địa chỉ và quy mô hiện tại của công ty. 27

2.1.2 Vị trí địa lý của công ty. 28

2.1.3 Phương châm hoạt động của công ty. 29

2.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty. 29

2.3 Cơ cấu tổ chức của công ty. 30

2.3.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức. 30

2.3.2 Chức năng nhiệm vụ cơ bản của từng phòng ban trong công ty. 31

2.4 Kết quả kinh doanh của công ty. 33

2.5.1 Sản phẩm kinh doanh lữ hành của công ty. 36

2.5.2 Quá trình xây dựng các tour trọn gói. 37

2.5.2.1 Quy trình xây dựng tour của công ty. 37

2.5.2.2 Cách tính giá tour của công ty. 40

2.5.3 Tổ chức bán chương trình tour. 41

2.5.3.1 Xúc tiến bán hàng. 41

2.5.3.2 Tổ chức bán chương trình. 42

2.5.4 Tổ chức thực hiện chương trình tour. 44

2.5.5 Thị trường khách. 46

2.5.5.1 Các mảng thị trường khách. 46

2.5.5.2 Phân tích cơ cấu khách . 48

2.5.6 Phân tích tình hình hoạt động của hướng dẫn viên. 50

2.5.7 Hiệu quả kinh doanh lữ hành. 52

2.5.7 Đánh giá chung về hiệu quả kinh doanh lữ hành của công ty. 52

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH LỮ HÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TẬP ĐOÀN. 54

3.1 Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động kinh doanh lữ hành hiện nay. 54

3.1.1 Thuận lợi. 54

3.1.2. Khó khăn. 56

3.2 Kế hoạch hoạt động của công ty năm 2009. 56

3.2.1 Định hướng chung cảu công ty và bộ phận lữ hành. 56

3.2.1.1 Định hướng chung của công ty. 56

3.2.1.2 Hướng cụ thể đối với lữ hành. 57

3.2.2 Chỉ tiêu của công ty trong năm 2009. 58

3.3 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh lữ hành của công ty. 58

3.3.1 Mở rộng thị trường khách và xác định rõ thị trường mục tiêu. 58

3.3.1.1 Điều tra khảo sát thị trường mới. 58

3.3.1.2 Xác định thị trường mục tiêu. 60

3.3.1.3 Xây dựng tour du lịch mới. 61

3.3.2 Nâng cao chất lượng tour. 62

3.3.3 Một số giải pháp kinh tế cụ thể: 64

3.3.4 Đẩy mạnh hoạt động Marketing. 65

3.3.4.1 Xúc tiến quảng bá. 65

3.3.4.2 Có chính sách giá tour hợp lý. 67

3.3.4.3 Tăng cường quan hệ công chúng ( Public relations) 69

3.3.5 Giải pháp về nhân sự: . 70

3.3.6 Tăng cường liên kết, liên doanh: 71

KẾT LUẬN 73

PHỤ LỤC 74

TÀI LIỆU THAM KHẢO 79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY