Khóa luận Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH thương mại xây dựng Đông Quang

MỤC LỤC    *LỜI MỞ ĐẦU 1 Lý do chọn đề tài 1 Mục tiêu nghiên cứu 2 Phương pháp nghiên cứu 3 Phạm vi nghiên cứu 3 Kết cấu của đề tài 3 CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN1.1 Khái niệm về nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực 41.2 Ý nghĩa của quản trị nguồn nhân lực 51.3 Nội dung về tuyển dụng nguồn nhân lực 6 1.3.1 Phân tích công việc 6 1.3.2 Công tác tuyển dụng nhân lực 91.3.3. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 11 1.3.4 Chính sách lương và chế độ đãi ngộ 23 CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH TM – XD ĐÔNG QUANG 242.1 Giới thiệu chung về Công ty Đông Quang 24 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 24 2.1.2 Vị trí & vai trò của công ty trong lĩnh vực ngành 252.2 Cơ cấu tổ chức 26 2.2.1 Sơ đồ tổ chức 26 2.2.2 Chức năng & nhiệm vụ các phòng ban 262.3 Phân tích và đánh giá năng lực cạnh tranh của Cty TNHH TM & XD ĐÔNG QUANG trong thời gian qua 28 2.3.1 Môi trường cạnh tranh của công ty trong lĩnh vực xây dựng 28 2.3.1.1 Các chủ trương, chính sách và quy định pháp luật của Chính Phủ 28 2.3.1.2 Đối thủ cạnh tranh của công ty 30 2.3.2 Phân tích, đánh giá năng lực cạnh tranh của công ty 30 2.3.2.1.Phân tích năng lực cạnh tranh của công ty 272.3.2.2. Đánh giá năng lực cạnh tranh của công ty 352.4 Thực trạng hoạt động QTNNL trong thời gian qua tại Công ty Đông Quang 382.4.1 Cơ cấu nguồn nhân lực công ty 382.4.1.1 Cơ cấu theo bộ phận chức năng 382.4.1.2 Cơ cấu theo trình độ 392.4.1.3 Cơ cấu theo độ tuổi 412.4.1.4 Cơ cấu theo giới tính 422.4.2. Công tác tuyển dụng nhân sự 422.4.2.1 Tình hình tuyển dụng qua các năm 422.4.2.2 Công tác thuyên chuyển và đề bạt cán bộ - nhân viên 452.4.3 Công tác đào tạo và phát triển 462.4.3.1 Công tác đào tạo 462.4.3.2 Công tác phát triển 482.4.4 Chính sách lương và chế độ đãi ngộ 492.5 Đánh giá chung 522.5.1. Thành tựu 522.5.2 Tồn tại 532.5.2. Nguyên nhân 54 CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH TM – XD ĐÔNG QUANG 583.1 Định hướng phát triển của Công ty giai đoạn 2010-2013 583.1.1. Định hướng phát triển của Công ty 583.1.2. Định hướng phát triển nguồn nhân lực 593.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực 603.2.1. Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng 603.2.2. Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển 623.1.3. Giải pháp hoàn thiện chính sách lương và chế độ đãi ngộ 64 * KẾT LUẬN 70* TÀI LIỆU THAM KHẢO 72

MỤC LỤC

    

*LỜI MỞ ĐẦU 1

 Lý do chọn đề tài 1

 Mục tiêu nghiên cứu 2

 Phương pháp nghiên cứu 3

 Phạm vi nghiên cứu 3

 Kết cấu của đề tài 3

CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN

1.1 Khái niệm về nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực 4

1.2 Ý nghĩa của quản trị nguồn nhân lực 5

1.3 Nội dung về tuyển dụng nguồn nhân lực 6

1.3.1 Phân tích công việc 6

1.3.2 Công tác tuyển dụng nhân lực 9

1.3.3. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 11

1.3.4 Chính sách lương và chế độ đãi ngộ 23

CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH TM – XD ĐÔNG QUANG 24

2.1 Giới thiệu chung về Công ty Đông Quang 24

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 24

2.1.2 Vị trí & vai trò của công ty trong lĩnh vực ngành 25

2.2 Cơ cấu tổ chức 26

2.2.1 Sơ đồ tổ chức 26

2.2.2 Chức năng & nhiệm vụ các phòng ban 26

2.3 Phân tích và đánh giá năng lực cạnh tranh của Cty TNHH TM & XD ĐÔNG QUANG trong thời gian qua 28

2.3.1 Môi trường cạnh tranh của công ty trong lĩnh vực xây dựng 28

2.3.1.1 Các chủ trương, chính sách và quy định pháp luật của Chính Phủ 28

2.3.1.2 Đối thủ cạnh tranh của công ty 30

2.3.2 Phân tích, đánh giá năng lực cạnh tranh của công ty 30

2.3.2.1.Phân tích năng lực cạnh tranh của công ty 27

2.3.2.2. Đánh giá năng lực cạnh tranh của công ty 35

2.4 Thực trạng hoạt động QTNNL trong thời gian qua tại Công ty Đông Quang 38

2.4.1 Cơ cấu nguồn nhân lực công ty 38

2.4.1.1 Cơ cấu theo bộ phận chức năng 38

2.4.1.2 Cơ cấu theo trình độ 39

2.4.1.3 Cơ cấu theo độ tuổi 41

2.4.1.4 Cơ cấu theo giới tính 42

2.4.2. Công tác tuyển dụng nhân sự 42

2.4.2.1 Tình hình tuyển dụng qua các năm 42

2.4.2.2 Công tác thuyên chuyển và đề bạt cán bộ - nhân viên 45

2.4.3 Công tác đào tạo và phát triển 46

2.4.3.1 Công tác đào tạo 46

2.4.3.2 Công tác phát triển 48

2.4.4 Chính sách lương và chế độ đãi ngộ 49

2.5 Đánh giá chung 52

2.5.1. Thành tựu 52

2.5.2 Tồn tại 53

2.5.2. Nguyên nhân 54

CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH TM – XD ĐÔNG QUANG 58

3.1 Định hướng phát triển của Công ty giai đoạn 2010-2013 58

3.1.1. Định hướng phát triển của Công ty 58

3.1.2. Định hướng phát triển nguồn nhân lực 59

3.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực 60

3.2.1. Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng 60

3.2.2. Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển 62

3.1.3. Giải pháp hoàn thiện chính sách lương và chế độ đãi ngộ 64

* KẾT LUẬN 70

* TÀI LIỆU THAM KHẢO 72

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY