Khóa luận Một số biện pháp thúc đẩy phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN TMĐT 3

I. Khái niệm chung về TMĐT: 3

1. TMĐT là gì ? 3

2. Tìm hiểu một số vấn đề có liên quan đến TMĐT 3

3. Các loại hình TMĐT 10

II. Lợi ích của việc ứng dụng TMĐT 11

1/ Tính kịp thời, tính cập nhật của thông tin thương mại 11

2/ Giảm được chi phí bán hàng và tiếp thị 12

3/ Kinh doanh sử dụng cửa hàng ảo - có thể kinh doanh tại nhà 13

4/ Nâng cao khả năng phục vụ và duy trì mối quan hệ thường xuyên với khách hàng 14

5/ Dễ dàng đa dạng hoá mặt hàng 14

6/ Giảm chi phí sản xuất 16

7/ Hỗ trợ kỹ thuật, sử dụng sản phẩm cho khách hàng 18

8/ Thiết lập củng cố quan hệ đối tác. 18

9/ Tạo điều kiện tiếp cận kinh tế số hoá. 19

III. Các yêu cầu của TMĐT 19

1. Hạ tầng cơ sở công nghệ 19

2. HTCS nhân lực cho TMĐT 21

3. Bảo mật an toàn 21

4. Hệ thống thanh toán tài chính tự động 23

5. Bảo vệ sở hữu trí tuệ 23

6. Bảo vệ người tiêu dùng 24

7. Tác động văn hoá xã hội của Internet 25

8. Hạ tầng cơ sở và pháp lý 26

9. Vấn đề lệ thuộc công nghệ 29

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TMĐT Ở VIỆT NAM 31

I. Khái quát chung về TMĐT trên thế giới 31

1. Vài nét về TMĐT trên thế giới 31

2. Mức độ sẵn sàng ứng dụng TMĐT các nước 36

II. Thực trạng về TMĐT ở VN 42

1. Hạ tầng cơ sở cho TMĐT 42

2. Khái quát chung về quá trình phát triển TMĐT ở VN 54

3. Một số kết quả đạt được của TMĐT ở Việt Nam 59

4. Dự báo các nhân tố ảnh hưởng đên sự phát triển TMĐT ở VN 69

Chương III. Một số biện pháp để thúc đẩy sự phát triển TMĐT ở Việt Nam 75

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY