Khóa luận Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần dịch vụ đường sắt Hoa Phượng

Chi phí kinh doanh là những khoản chi phí đã tiêu hao trong kỳ để tạo ra những kết quả hữu ích cho doanh nghiệp. Vấn đề quan trọng trong việc quản lý chi phí đặt ra ở việc đề ra các mục tiêu cắt giảm chi phí và tăng trưởng. Đó chính là thách thức làm thế nào để tiết kiệm chi phí theo những phương thức hợp lý nhất mà không mất đi các năng lực thiết yếu hay giảm thiểu tính cạnh tranh của công ty. Chìa khóa hóa giải các cách thức này chính là việc phân biệt các loại chi phí đóng góp vào sự tăng trưởng.Trong tổng chi phí của doanh nghiệp thì chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh (chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh gồm: giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp) chiếm tỷ trọng lớn nhất. Trong năm 2010, tổng chi phí của doanh nghiệp là 82.628.153.690 đ thì chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh là 82.040.406.826 đ, chiếm 99,29% tổng chi phí; chi phí tài chính chiếm 0,42%; chi phí khác chiếm 0,29%.

Chi phí kinh doanh là những khoản chi phí đã tiêu hao trong kỳ để tạo ra

những kết quả hữu ích cho doanh nghiệp. Vấn đề quan trọng trong việc quản lý

chi phí đặt ra ở việc đề ra các mục tiêu cắt giảm chi phí và tăng trưởng. Đó chính

là thách thức làm thế nào để tiết kiệm chi phí theo những phương thức hợp lý

nhất mà không mất đi các năng lực thiết yếu hay giảm thiểu tính cạnh tranh của

công ty. Chìa khóa hóa giải các cách thức này chính là việc phân biệt các loại chi

phí đóng góp vào sự tăng trưởng.

Trong tổng chi phí của doanh nghiệp thì chi phí hoạt động sản xuất kinh

doanh (chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh gồm: giá vốn hàng bán, chi phí bán

hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp) chiếm tỷ trọng lớn nhất. Trong năm 2010,

tổng chi phí của doanh nghiệp là 82.628.153.690 đ thì chi phí hoạt động sản xuất

kinh doanh là 82.040.406.826 đ, chiếm 99,29% tổng chi phí; chi phí tài chính

chiếm 0,42%; chi phí khác chiếm 0,29%.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY