Khóa luận Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần khoáng sản Hoàng Nguyên

Qua số liệu tính toán trên ta thấy các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán của công ty là tốt. Đánh giá tình hình thanh toán nợ tổng quát của Công ty thông qua tỷ số thanh toán tổng quát năm 2010 là 6.437 lần cho thấy Doanh nghiệp có 6.437đồng tài sản để đảm bảo trả cho một đồng nợ vay. Như vậy, nhìn một cách tổng quát thì tình hình tài chính của công ty là tương đối tốt. Tổng tài sản của Công ty có thể thanh toán được các khoản nợ nói chung. Để đánh giá chính xác hơn khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp ta xem xét các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán nợ ngắn hạn

Qua số liệu tính toán trên ta thấy các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán

của công ty là tốt. Đánh giá tình hình thanh toán nợ tổng quát của Công ty thông

qua tỷ số thanh toán tổng quát năm 2010 là 6.437 lần cho thấy Doanh nghiệp có

6.437đồng tài sản để đảm bảo trả cho một đồng nợ vay. Như vậy, nhìn một cách

tổng quát thì tình hình tài chính của công ty là tương đối tốt. Tổng tài sản của Công

ty có thể thanh toán được các khoản nợ nói chung. Để đánh giá chính xác hơn khả

năng thanh toán nợ của doanh nghiệp ta xem xét các chỉ tiêu phản ánh khả năng

thanh toán nợ ngắn hạn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY