Khóa luận Một số biện pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại chi nhánh Công ty cổ phần thiết bị điện Phước Thạnh

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦUPHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN1.1. Khái niệm, vai trò chức năng của thị trường.1.1.1. Khái niệm về thị trường.1.1.2. Vai trò của thị trường.1.1.3. Chức năng của thị trường.1.2. Phân loại thị trường.1.3. Nghiên cứu thị trường.1.3.1. Khái niệm1.3.2. Ý nghĩa và mục tiêu của nghiên cứu thị trường1.4. Phát triển thị trường1.4.1. Tìm kiếm khách hàng mới1.4.2. Phát triển thị trường theo khu vực địa lý1.4.3. Phát triển mạng lưới cơ sở bán hàng1.4.4. Phát triển sản phẩm mới trên thị trường cũPHẦN 2: THỰC TRẠNG VỀ MỞ RỘNG THỊ TRƢỜNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN PHƢỚC THẠNH.2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty cổ phần thiết bị điện Phước Thạnh2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty2.2. Tình hình sản xuất, kinh doanh của chi nhánh Công ty cổ phần thiết bị điện Phước Thạnh.2.2.1. Đánh giá chung về tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty2.2.2. Phân tích thị trường của doanh nghiệp2.2.3. Phân tích khách hàng 2.2.4. Đối thủ cạnh tranh2.3. Phân tích hoạt động liên quan đến việc khai thác và mở rộng thị trường tại CN Công ty cổ phần thiết bị điện Phước Thạnh2.3.1. Chính sách sản phẩm của Công ty2.3.2. Chính sách giá bán của Công ty2.3.3. Chính sách phân phối2.3.4. Chính sách xúc tiến bán2.4. Một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty 2.4.1. Tốc độ tăng trưởng doanh thu2.4.2. Tỷ lệ doanh thu/chi phí bán hàng2.4.3. Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/chi phí bán hàng2.5. Đánh giá và nhận xét chung trong việc thực hiện mở rộng thị trường của CN Công ty cổ phần thiết bị điện Phước Thạnh2.5.1. Những mặt đạt được2.5.2. Những khó khăn và tồn tạiPHẦN 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƢỜNG TẠI CN CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN PHƢỚC THẠNH.3.1. Mục tiêu, phương hướng phát triển của CN Công ty trong thời gian tới3.2. Một số biện pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại chi nhánh Công ty cổ phần thiết bị điện Phước Thạnh3.2.1. Thiết lập, xây dựng kênh phân phối trực tiếp bằng cách: Mở một chuỗi cửa hàng tại Hải Phòng3.2.2. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường để mở rộng thị trường ra khu vực ngoại thành.3.2.3. Một số biện pháp tăng doanh thu.KẾT LUẬNDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN

1.1. Khái niệm, vai trò chức năng của thị trường.

1.1.1. Khái niệm về thị trường.

1.1.2. Vai trò của thị trường.

1.1.3. Chức năng của thị trường.

1.2. Phân loại thị trường.

1.3. Nghiên cứu thị trường.

1.3.1. Khái niệm

1.3.2. Ý nghĩa và mục tiêu của nghiên cứu thị trường

1.4. Phát triển thị trường

1.4.1. Tìm kiếm khách hàng mới

1.4.2. Phát triển thị trường theo khu vực địa lý

1.4.3. Phát triển mạng lưới cơ sở bán hàng

1.4.4. Phát triển sản phẩm mới trên thị trường cũ

PHẦN 2: THỰC TRẠNG VỀ MỞ RỘNG THỊ TRƢỜNG CỦA CÔNG TY

CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN PHƢỚC THẠNH.

2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty cổ phần thiết bị điện Phước Thạnh

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty

2.2. Tình hình sản xuất, kinh doanh của chi nhánh Công ty cổ phần thiết bị điện Phước Thạnh.

2.2.1. Đánh giá chung về tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty

2.2.2. Phân tích thị trường của doanh nghiệp

2.2.3. Phân tích khách hàng

2.2.4. Đối thủ cạnh tranh

2.3. Phân tích hoạt động liên quan đến việc khai thác và mở rộng thị trường tại CN

Công ty cổ phần thiết bị điện Phước Thạnh

2.3.1. Chính sách sản phẩm của Công ty

2.3.2. Chính sách giá bán của Công ty

2.3.3. Chính sách phân phối

2.3.4. Chính sách xúc tiến bán

2.4. Một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty

2.4.1. Tốc độ tăng trưởng doanh thu

2.4.2. Tỷ lệ doanh thu/chi phí bán hàng

2.4.3. Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/chi phí bán hàng

2.5. Đánh giá và nhận xét chung trong việc thực hiện mở rộng thị trường của CN

Công ty cổ phần thiết bị điện Phước Thạnh

2.5.1. Những mặt đạt được

2.5.2. Những khó khăn và tồn tại

PHẦN 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƢỜNG TẠI CN CÔNG

TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN PHƢỚC THẠNH.

3.1. Mục tiêu, phương hướng phát triển của CN Công ty trong thời gian tới

3.2. Một số biện pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại chi nhánh

Công ty cổ phần thiết bị điện Phước Thạnh

3.2.1. Thiết lập, xây dựng kênh phân phối trực tiếp bằng cách: Mở một chuỗi

cửa hàng tại Hải Phòng

3.2.2. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường để mở rộng thị trường ra

khu vực ngoại thành.

3.2.3. Một số biện pháp tăng doanh thu.

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY