Khóa luận Một số biện pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU . 1CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP . 21.1.Một vài khái niệm marketing . 21.2.Vai trò của marketing trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. . 21.3.Hệ thống hoạt động marketing . 31.3.1.Phân tích các cơ hội marketing . 31.3.2.Phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu . 31.3.3.Thiết lập chiến lược marketing . 61.3.4.Hoạch định chương trình marketing . 71.3.5.Tổ chức thực hiện và kiểm tra . 71.4.Chương trình marketing- mix . 81.4.1.Nội dung chương trình marketing-mix . 8Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU . 262.1.Khái quát chung về công ty cổ phần Viglacera Đông Triều . 262.1.1.Quá trình hình thành và phát triển . 262.1.2.Chức năng , nhiệm vụ của công ty. . . 292.1.3.Cơ cấu tổ chức của công ty . . . 292.1.4.Công nghệ sản xuất . . . . 352.1.5.Phân tích tình hình lao động, tiền lương . 362.1.6.Phân tích tình hình tài chính trong những năm gần đây. . 382.2. Thực trạng hoạt động marketing tại công ty . . 502.2.1. Phân tích môi trường marketing vĩ mô . . . 502.2.2.Phân tích môi trường marketing vi mô . . . 522.2.3.Hệ thống marketing –mix . 58 2.2.4.Đánh giá hoạt động marketing- mix tại công ty cổ phần Viglacera Đông Triều . 74CHưƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY . 763.1.Định hướng phát triển công ty . 763.2.Các biện pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần Viglacera Đông Triều . 773.2.1.Mở rộng hệ thống phân phối . 773.2.2.Tăng cường hoạt động quảng cáo . 803.3.3.Tăng cường hoạt động xúc tiến bán hàng . 83Kết luận . 85

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU . 1

CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING TRONG

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP . 2

1.1.Một vài khái niệm marketing . 2

1.2.Vai trò của marketing trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. . 2

1.3.Hệ thống hoạt động marketing . 3

1.3.1.Phân tích các cơ hội marketing . 3

1.3.2.Phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu . 3

1.3.3.Thiết lập chiến lược marketing . 6

1.3.4.Hoạch định chương trình marketing . 7

1.3.5.Tổ chức thực hiện và kiểm tra . 7

1.4.Chương trình marketing- mix . 8

1.4.1.Nội dung chương trình marketing-mix . 8

Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ

PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU . 26

2.1.Khái quát chung về công ty cổ phần Viglacera Đông Triều . 26

2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển . 26

2.1.2.Chức năng , nhiệm vụ của công ty. . . 29

2.1.3.Cơ cấu tổ chức của công ty . . . 29

2.1.4.Công nghệ sản xuất . . . . 35

2.1.5.Phân tích tình hình lao động, tiền lương . 36

2.1.6.Phân tích tình hình tài chính trong những năm gần đây. . 38

2.2. Thực trạng hoạt động marketing tại công ty . . 50

2.2.1. Phân tích môi trường marketing vĩ mô . . . 50

2.2.2.Phân tích môi trường marketing vi mô . . . 52

2.2.3.Hệ thống marketing –mix . 58

2.2.4.Đánh giá hoạt động marketing- mix tại công ty cổ phần Viglacera Đông Triều . 74

CHưƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO

HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY . 76

3.1.Định hướng phát triển công ty . 76

3.2.Các biện pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ

phần Viglacera Đông Triều . 77

3.2.1.Mở rộng hệ thống phân phối . 77

3.2.2.Tăng cường hoạt động quảng cáo . 80

3.3.3.Tăng cường hoạt động xúc tiến bán hàng . 83

Kết luận . 85

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY