Khóa luận Lập kế hoạch Marketing cho sản phẩm Booster của công ty AFIEX giai đoạn 2005-2006

MỤCLỤCDANHMỤC CÁC BIỂUĐỒ iiiDANHMỤC CÁC HÌNH, SƠĐỒ . iiiDANHMỤC CÁC BẢNG viDANHMỤC CÁC TỪVIẾTTẮTviCHƯƠNG1 TỔNGQUAN . 11.1 LÝDOCHỌNĐỀTÀI . 11.2 MỤC TIÊUNGHIÊNCỨU . 11.3 PHẠMVI NGHIÊNCỨU . 21.4 NỘI DUNGNGHIÊNCỨU . 21.5 PHƯƠNGPHÁPNGHIÊNCỨU . 21.5.1 Phương pháp thu thập số liệu, thông tin . 21.5.2 Phương pháp xử lý số liệu . 2CHƯƠNG2 CƠSỞLÍ LUẬN . 32.1 CÁC ĐỊNHNGHĨACƠBẢN . 32.1.1 Marketing . 32.1.2 Kếhoạch Marketing . 42.2 CÁC BƯỚC THỰC HIỆNCỦAKẾHOẠCHMARKETING . 5CHƯƠNG3 GIỚI THIỆUCÔNGTY . 153.1 GIỚI THIỆUCÔNGTYAFIEX . 153.1.1 Lịch sử hình thành vàpháttriển công ty AFIEX . 153.1.2 Chứcnăng vànhiệmvụ củacông ty AFIEX . 163.1.3 Tình hình hoạtđộng kinh doanh củacông ty AFIEX(giaiđoạn 2001 – 2005) . 173.2 GIỚI THIỆUBỘPHẬNSẢNXUẤTVÀKINHDOANHĐIỆNMÁY, ĐIỆNTỬ 18CHƯƠNG4 LẬPKẾHOẠCHMARKETING . 214.1 TÓMTẮTKẾHOẠCHVÀTÔNCHỈ HOẠTĐỘNG . 214.1.1 Tómtắtkếhoạch Marketing . 214.1.2 Tôn chỉhoạtđộng . 224.2 PHÂNTÍCHTHỰC TRẠNGMARKETING . 224.2.1 Phân tích sản phẩmhiện tại . 224.2.2 Phân tích thịtrường hiện tại . 264.2.3 Phân tích kênh phân phốihiện tạicủasản phẩm . 334.2.4 Phân tích đốithủ cạnh tranh . 354.2.5 Phân tích nộibộ . 364.2.6 Phân tích SWOT . 404.3 CHIẾNLƯỢC MARKETINGVÀMỤC TIÊU . 424.3.1 Chiến lượcMarketing . 424.3.2 Mụctiêu Marketing . 424.4 CHIẾNTHUẬTMARKETING . 424.4.1 Thịtrường . 424.4.2 Chiến thuậtMarketing hỗn hợp . 434.5 NGUỒNQUỸ, MÔTẢPHÂNTÍCH- THỰC HIỆN . 454.5.1 Nguồn quỹ cần thiếtcho từng quyếtđịnh Marketing cụ thể . 454.5.2 Đánh giámứcđộ hoàn thành mụctiêu Marketing . 454.5.3 Thựchiện . 464.6 CÁC VẤNĐỀCẦNXEMXÉT . 474.6.1 Đốivớikênh phân phối . 474.6.2 Thựchiện hoạtđộng Marketing . 494.6.3 Chính sách động viên nhân viên . 50CHƯƠNG5 KẾTLUẬN . 52

MỤCLỤC

DANHMỤC CÁC BIỂUĐỒ iii

DANHMỤC CÁC HÌNH, SƠĐỒ . iii

DANHMỤC CÁC BẢNG vi

DANHMỤC CÁC TỪVIẾTTẮTvi

CHƯƠNG1 TỔNGQUAN . 1

1.1 LÝDOCHỌNĐỀTÀI . 1

1.2 MỤC TIÊUNGHIÊNCỨU . 1

1.3 PHẠMVI NGHIÊNCỨU . 2

1.4 NỘI DUNGNGHIÊNCỨU . 2

1.5 PHƯƠNGPHÁPNGHIÊNCỨU . 2

1.5.1 Phương pháp thu thập số liệu, thông tin . 2

1.5.2 Phương pháp xử lý số liệu . 2

CHƯƠNG2 CƠSỞLÍ LUẬN . 3

2.1 CÁC ĐỊNHNGHĨACƠBẢN . 3

2.1.1 Marketing . 3

2.1.2 Kếhoạch Marketing . 4

2.2 CÁC BƯỚC THỰC HIỆNCỦAKẾHOẠCHMARKETING . 5

CHƯƠNG3 GIỚI THIỆUCÔNGTY . 15

3.1 GIỚI THIỆUCÔNGTYAFIEX . 15

3.1.1 Lịch sử hình thành vàpháttriển công ty AFIEX . 15

3.1.2 Chứcnăng vànhiệmvụ củacông ty AFIEX . 16

3.1.3 Tình hình hoạtđộng kinh doanh củacông ty AFIEX(giaiđoạn 2001 – 2005) . 17

3.2 GIỚI THIỆUBỘPHẬNSẢNXUẤTVÀKINHDOANHĐIỆNMÁY, ĐIỆNTỬ 18

CHƯƠNG4 LẬPKẾHOẠCHMARKETING . 21

4.1 TÓMTẮTKẾHOẠCHVÀTÔNCHỈ HOẠTĐỘNG . 21

4.1.1 Tómtắtkếhoạch Marketing . 21

4.1.2 Tôn chỉhoạtđộng . 22

4.2 PHÂNTÍCHTHỰC TRẠNGMARKETING . 22

4.2.1 Phân tích sản phẩmhiện tại . 22

4.2.2 Phân tích thịtrường hiện tại . 26

4.2.3 Phân tích kênh phân phốihiện tạicủasản phẩm . 33

4.2.4 Phân tích đốithủ cạnh tranh . 35

4.2.5 Phân tích nộibộ . 36

4.2.6 Phân tích SWOT . 40

4.3 CHIẾNLƯỢC MARKETINGVÀMỤC TIÊU . 42

4.3.1 Chiến lượcMarketing . 42

4.3.2 Mụctiêu Marketing . 42

4.4 CHIẾNTHUẬTMARKETING . 42

4.4.1 Thịtrường . 42

4.4.2 Chiến thuậtMarketing hỗn hợp . 43

4.5 NGUỒNQUỸ, MÔTẢPHÂNTÍCH- THỰC HIỆN . 45

4.5.1 Nguồn quỹ cần thiếtcho từng quyếtđịnh Marketing cụ thể . 45

4.5.2 Đánh giámứcđộ hoàn thành mụctiêu Marketing . 45

4.5.3 Thựchiện . 46

4.6 CÁC VẤNĐỀCẦNXEMXÉT . 47

4.6.1 Đốivớikênh phân phối . 47

4.6.2 Thựchiện hoạtđộng Marketing . 49

4.6.3 Chính sách động viên nhân viên . 50

CHƯƠNG5 KẾTLUẬN . 52

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY