Khóa luận Khả năng cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường Asean

Mục lục  Lời nói đầu 3Chương I: Sự cần thiết khách quan phải phát triển thương mại Việt Nam - ASEAN 5I/ Giới thiệu khái quát về ASEAN 51/ ASEAN – Quá trình hình thành và phát triển 51.1 Quá trình hình thành 51.2 Quá trình phát triển 62/ Đặc điểm thị trường ASEAN 83/ AFTA là gì ? 10II/ Sự cần thiết khách quan phải phát triển thương mại 15Việt Nam – ASEAN 151/ Xét về phía các nước ASEAN 152/ Xét về phía Việt Nam 20Chương II: Khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam trên thị trường ASEAN 24I/ Thực trạng khả năng cạnh tranh của hàng xuất khẩu 24Việt Nam hiện nay 241/ Năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam 242/ Thực trạng khả năng cạnh tranh của hàng xuất khẩu Việt Nam hiện nay 281.1 Các mặt hàng xuất khẩu dựa trên lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý 311.2 Các mặt hàng xuất khẩu dựa trên lợi thế về nguồn lao động rẻ, dồi dào 36II/ Thực trạng hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam trên thị trường ASEAN 411/ Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường ASEAN 422/ Hoạt động nhập khẩu của Việt Nam từ các nước ASEAN 47III/ Khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam trên thị trường ASEAN trong lộ trình gia nhập AFTA 491/ So sánh cơ cấu hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam và các nước ASEAN khác 491.1 Lợi thế so sánh của Việt Nam đối với các nước ASEAN khác 491.2 Những điểm tương đồng trong cơ cấu hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam và các nước ASEAN khác 541.3 Những điểm khác biệt giữa cơ cấu hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam với các nước thành viên ASEAN. 552/ Khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam trên thị trường các nước thành viên ASEAN 593/ Khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam so với hàng hoá các nước ASEAN trên thị trường Việt Nam 65Chương III: Các giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam trên thị trường ASEAN 69I/ Các giải pháp về phía nhà nước 691/ Nhất quán coi xuất khẩu là hướng ưu tiên và trọng điểm của hoạt động kinh tế đối ngoại để xác lập chính sách ưu đãi phù hợp 692. Điều chỉnh chính sách mặt hàng và thị trường xuất nhập khẩu 712.1 Chính sách sản phẩm xuất khẩu 722.2 Chính sách nhập khẩu 752.3 Xác định thị trường ưu tiên trong chính sách thương mại 763. Ưu tiên phát triển các ngành sản xuất, kinh doanh mà Việt Nam có lợi thế so với các nước trong khu vực 774. Tiếp tục cải cách chính sách thuế và thuế quan 805. Hoàn thiện các quy chế thương mại phi thuế quan 826. Chính sách tài chính - tiền tệ - tín dụng 837. Phát huy chức năng thông tin thị trường và xúc tiến xuất khẩu 858. Chính sách đào tạo và tái đào tạo cán bộ 86II/ Các giải pháp về phía doanh nghiệp. 871. Cải thiện chất lượng và chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp 871.1 Biện pháp cải thiện chất lượng, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 871.2 Xây dựng chiến lược doanh nghiệp 882. Từng bước cải thiện chất lượng môi trường kinh doanh của doanh nghiệp 893. Kết hợp giữa việc tham gia AFTA với các hình thức hợp tác kinh tế khác giữa Doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp các nước ASEAN 90Kết luận 91Tài liệu tham khảoPhụ lục

Mục lục

Lời nói đầu 3

Chương I: Sự cần thiết khách quan phải phát triển thương mại Việt Nam - ASEAN 5

I/ Giới thiệu khái quát về ASEAN 5

1/ ASEAN – Quá trình hình thành và phát triển 5

1.1 Quá trình hình thành 5

1.2 Quá trình phát triển 6

2/ Đặc điểm thị trường ASEAN 8

3/ AFTA là gì ? 10

II/ Sự cần thiết khách quan phải phát triển thương mại 15

Việt Nam – ASEAN 15

1/ Xét về phía các nước ASEAN 15

2/ Xét về phía Việt Nam 20

Chương II: Khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam trên thị trường ASEAN 24

I/ Thực trạng khả năng cạnh tranh của hàng xuất khẩu 24

Việt Nam hiện nay 24

1/ Năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam 24

2/ Thực trạng khả năng cạnh tranh của hàng xuất khẩu Việt Nam hiện nay 28

1.1 Các mặt hàng xuất khẩu dựa trên lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý 31

1.2 Các mặt hàng xuất khẩu dựa trên lợi thế về nguồn lao động rẻ, dồi dào 36

II/ Thực trạng hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam trên thị trường ASEAN 41

1/ Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường ASEAN 42

2/ Hoạt động nhập khẩu của Việt Nam từ các nước ASEAN 47

III/ Khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam trên thị trường ASEAN trong lộ trình gia nhập AFTA 49

1/ So sánh cơ cấu hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam và các nước ASEAN khác 49

1.1 Lợi thế so sánh của Việt Nam đối với các nước ASEAN khác 49

1.2 Những điểm tương đồng trong cơ cấu hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam và các nước ASEAN khác 54

1.3 Những điểm khác biệt giữa cơ cấu hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam với các nước thành viên ASEAN. 55

2/ Khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam trên thị trường các nước thành viên ASEAN 59

3/ Khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam so với hàng hoá các nước ASEAN trên thị trường Việt Nam 65

Chương III: Các giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam trên thị trường ASEAN 69

I/ Các giải pháp về phía nhà nước 69

1/ Nhất quán coi xuất khẩu là hướng ưu tiên và trọng điểm của hoạt động kinh tế đối ngoại để xác lập chính sách ưu đãi phù hợp 69

2. Điều chỉnh chính sách mặt hàng và thị trường xuất nhập khẩu 71

2.1 Chính sách sản phẩm xuất khẩu 72

2.2 Chính sách nhập khẩu 75

2.3 Xác định thị trường ưu tiên trong chính sách thương mại 76

3. Ưu tiên phát triển các ngành sản xuất, kinh doanh mà Việt Nam có lợi thế so với các nước trong khu vực 77

4. Tiếp tục cải cách chính sách thuế và thuế quan 80

5. Hoàn thiện các quy chế thương mại phi thuế quan 82

6. Chính sách tài chính - tiền tệ - tín dụng 83

7. Phát huy chức năng thông tin thị trường và xúc tiến xuất khẩu 85

8. Chính sách đào tạo và tái đào tạo cán bộ 86

II/ Các giải pháp về phía doanh nghiệp. 87

1. Cải thiện chất lượng và chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp 87

1.1 Biện pháp cải thiện chất lượng, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 87

1.2 Xây dựng chiến lược doanh nghiệp 88

2. Từng bước cải thiện chất lượng môi trường kinh doanh của doanh nghiệp 89

3. Kết hợp giữa việc tham gia AFTA với các hình thức hợp tác kinh tế khác giữa Doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp các nước ASEAN 90

Kết luận 91

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY