Khóa luận Kế toán nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng ngoại thương An Giang

MỤCLỤC TrangPHẦNMỞĐẦU.11. Lý do chọn đềtài:. 12. Mụctiêu nghiên cứu:. 23. Phương pháp nghiên cứu:. 34. Phạmvinghiên cứu:. 3PHẦNNỘI DUNG. 4CHƯƠNG1. GIỚI THIỆUSƠLƯỢC VỀNGÂNHÀNGNGOẠI THƯƠNGANGIANG. 41. Lịch sử hình thành vàpháttriển:. 42. Những tồn tạivàphương hướng pháttriển trong tương lai:. 63. Cơcấu tổ chức:. 74. Chứcnăng, nhiệmvụ củacácphòng ban:. 84.1 Phòng KếHoạch Tín Dụng:. 84.2 Phòng Thanh Toán QuốcTế:. 94.3 Phòng kếtoán:.104.4 Phòng ngân quỹ:. 114.5 Phòng Hành Chánh - Nhân Sự:. 114.6 Tổ KiểmTraNộiBộ:. 124.7 Phòng Giao Dịch TGLX:. 135. Tổ chứckếtoán:.14CHƯƠNG2. NHỮNGVẤNĐỀCHUNGVỀTHANHTOÁNKHÔNGDÙNGTIỀNMẶTỞVIỆTNAM. 161. Kháiniệm:. 162. Đặcđiểm:. 163. Ýnghĩa:. 174. Những quiđịnh chung:. 175. Nguyên tắcthanh toán:. 18CHƯƠNG3. SƠLƯỢC VỀCÁC HÌNHTHỨC THANHTOÁNKHÔNGDÙNGTIỀNMẶTTẠI NGÂNHÀNGNGOẠI THƯƠNGANGIANG . 201. Séc:. 211.1 Kháiniệm:. 211.2 CácloạiSécsử dụng trong thanh toán:. 211.3 Quy định khisử dụng Séc:. 221.4 Thủ tụcpháthành Séc:. 232. Ủy nhiệmchi:. 232.1 Kháiniệm:. 232.2 Quiđịnh khisử dụng Ủy nhiệmchi:. 243. Thẻthanh toán:. 243.1 kháiniệm:.243.2 Cácloạithẻsử dụng trong thanh toán:. 253.2.1 Thẻghinợ(thẻConnect24):. 253.2.2 Thẻtín dụng:. 253.3 Những đốitượng liên quan đến pháthành vàsử dụng thẻthanh toán:. 263.4 Quiđịnh khisử dụng thẻ:.263.4.1 Thẻghinợ:. 263.4.2 Thẻtín dụng quốctế:. 293.5 Thủ tụcpháthành:. 323.5.1 ThẻghinợConnect24:bao gồmcácbướcsau. 323.5.2 Thẻtín dụng quốctế:bao gồmcácbướcsau . 33CHƯƠNG4. PHƯƠNGPHÁPHẠCHTOÁNNGHIỆPVỤTHANHTOÁNKHÔNGDÙNGTIỀNMẶT, BÙTRỪĐIỆNTỬVÀLIÊNHÀNGTỰĐỘNG . 361. Thanh toán không dùng tiền mặt:. 371.1 Thanh toán bằng Séc:. 371.1.1 Tàikhoản sử dụng:.371.1.2 Quitrình hạch toán:. 371.2 Thanh toán bằng Ủy nhiệmchi:. 391.2.1 Tàikhoản sử dụng:.391.2.2 Quitrình hạch toán:. 401.3 Thanh toán bằng thẻ:. 501.3.1 Tàikhoản sử dụng:.501.3.2 Quitrình hạch toán:. 512. Thanh toán bù trừ điện tử vàliên hàng tự động:. 582.1 Thanh toán bù trừ điện tử:.582.1.1 Kháiniệm:. 582.1.2 Nguyên tắcthanh toán bù trừ điện tử:.592.1.3 Chứng từ sử dụng trong thanh toán bù trừ điện tử . 602.1.4 Thờigian thựchiện thanh toán bù trừ điện tử:. 602.1.5 Xử lý vàhạch toán cáclệnh thanh toán trong thanh toán bù trừ điện tử:. 612.2 Thanh toán liên hàng tự động: . 653. Mộtsố giảipháp có thểáp dụng đểnâng cao hiệu quảnghiệp vụ kếtoán thanh toánkhông dùng tiền mặt: . 66PHẦNKẾTLUẬN- KIẾNNGHỊ. 671. Kếtluận:. 672. Kiến nghị:.68

MỤCLỤC Trang

PHẦNMỞĐẦU.1

1. Lý do chọn đềtài:. 1

2. Mụctiêu nghiên cứu:. 2

3. Phương pháp nghiên cứu:. 3

4. Phạmvinghiên cứu:. 3

PHẦNNỘI DUNG. 4

CHƯƠNG1. GIỚI THIỆUSƠLƯỢC VỀNGÂNHÀNGNGOẠI THƯƠNGAN

GIANG. 4

1. Lịch sử hình thành vàpháttriển:. 4

2. Những tồn tạivàphương hướng pháttriển trong tương lai:. 6

3. Cơcấu tổ chức:. 7

4. Chứcnăng, nhiệmvụ củacácphòng ban:. 8

4.1 Phòng KếHoạch Tín Dụng:. 8

4.2 Phòng Thanh Toán QuốcTế:. 9

4.3 Phòng kếtoán:.10

4.4 Phòng ngân quỹ:. 11

4.5 Phòng Hành Chánh - Nhân Sự:. 11

4.6 Tổ KiểmTraNộiBộ:. 12

4.7 Phòng Giao Dịch TGLX:. 13

5. Tổ chứckếtoán:.14

CHƯƠNG2. NHỮNGVẤNĐỀCHUNGVỀTHANHTOÁNKHÔNGDÙNGTIỀN

MẶTỞVIỆTNAM. 16

1. Kháiniệm:. 16

2. Đặcđiểm:. 16

3. Ýnghĩa:. 17

4. Những quiđịnh chung:. 17

5. Nguyên tắcthanh toán:. 18

CHƯƠNG3. SƠLƯỢC VỀCÁC HÌNHTHỨC THANHTOÁNKHÔNGDÙNGTIỀN

MẶTTẠI NGÂNHÀNGNGOẠI THƯƠNGANGIANG . 20

1. Séc:. 21

1.1 Kháiniệm:. 21

1.2 CácloạiSécsử dụng trong thanh toán:. 21

1.3 Quy định khisử dụng Séc:. 22

1.4 Thủ tụcpháthành Séc:. 23

2. Ủy nhiệmchi:. 23

2.1 Kháiniệm:. 23

2.2 Quiđịnh khisử dụng Ủy nhiệmchi:. 24

3. Thẻthanh toán:. 24

3.1 kháiniệm:.24

3.2 Cácloạithẻsử dụng trong thanh toán:. 25

3.2.1 Thẻghinợ(thẻConnect24):. 25

3.2.2 Thẻtín dụng:. 25

3.3 Những đốitượng liên quan đến pháthành vàsử dụng thẻthanh toán:. 26

3.4 Quiđịnh khisử dụng thẻ:.26

3.4.1 Thẻghinợ:. 26

3.4.2 Thẻtín dụng quốctế:. 29

3.5 Thủ tụcpháthành:. 32

3.5.1 ThẻghinợConnect24:bao gồmcácbướcsau. 32

3.5.2 Thẻtín dụng quốctế:bao gồmcácbướcsau . 33

CHƯƠNG4. PHƯƠNGPHÁPHẠCHTOÁNNGHIỆPVỤTHANHTOÁNKHÔNGDÙNG

TIỀNMẶT, BÙTRỪĐIỆNTỬVÀLIÊNHÀNGTỰ

ĐỘNG . 36

1. Thanh toán không dùng tiền mặt:. 37

1.1 Thanh toán bằng Séc:. 37

1.1.1 Tàikhoản sử dụng:.37

1.1.2 Quitrình hạch toán:. 37

1.2 Thanh toán bằng Ủy nhiệmchi:. 39

1.2.1 Tàikhoản sử dụng:.39

1.2.2 Quitrình hạch toán:. 40

1.3 Thanh toán bằng thẻ:. 50

1.3.1 Tàikhoản sử dụng:.50

1.3.2 Quitrình hạch toán:. 51

2. Thanh toán bù trừ điện tử vàliên hàng tự động:. 58

2.1 Thanh toán bù trừ điện tử:.58

2.1.1 Kháiniệm:. 58

2.1.2 Nguyên tắcthanh toán bù trừ điện tử:.59

2.1.3 Chứng từ sử dụng trong thanh toán bù trừ điện tử . 60

2.1.4 Thờigian thựchiện thanh toán bù trừ điện tử:. 60

2.1.5 Xử lý vàhạch toán cáclệnh thanh toán trong thanh toán bù trừ điện tử:. 61

2.2 Thanh toán liên hàng tự động: . 65

3. Mộtsố giảipháp có thểáp dụng đểnâng cao hiệu quảnghiệp vụ kếtoán thanh toán

không dùng tiền mặt: . 66

PHẦNKẾTLUẬN- KIẾNNGHỊ. 67

1. Kếtluận:. 67

2. Kiến nghị:.68

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY