Khóa luận Kỹ thuật trồng nấm bào ngư nhật trên mạt cưa

MỤC LỤCCHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 11.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 11.2 MỤC ĐÍCH: 11.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 2CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN 32.1 GIỚI THIỆU VỀ NẤM BÀO NGƯ NHẬT 32.1.1 Đặc điểm sinh học: 32.1.2 Đặc diểm sinh trưởng: 62.1.3 Giá trị dinh dưỡng của nấm bào ngư Nhật: 72.1.4 Một số điểm lưu ý khi trồng nấm bào ngư Nhật: 102.2 VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHỆ NẤM BÀO NGƯ NHẬT Ở VIỆT NAM 122.3 LỢI ÍCH CỦA NGHỀ TRỒNG NẤM BÀO NGƯ NHẬT 132.4 TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN NGHỀ TRỒNG NẤM BÀO NGƯ NHẬT CỦA VIỆT NAM 142.5 THỰC TRẠNG NGÀNH SẢN XUẤT NẤM BÀO NGƯ NHẬT HIỆN NAY CỦA VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI 152.5.1 Tình hình trong nước 152.5.2 Tình hình sản xuất nấm trên thế giới 172.6 TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ NẤM BÀO NGƯ NHẬT HIỆN NAY TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM 172.7 GIỚI THIỆU VỀ NGUỒN CƠ CHẤT LÀ MẠT CƯA 182.7.1 Mạt cưa là phế liệu nông nghiệp và những vấn đề phát sinh về môi trường 182.7.2 Thành phần về mạt cưa: 192.7.2.1 Cellulose 192.7.2.2 Lignin 202.7.2.3 Hemicellulose 212.7.2.4. Thành phần khác: 22CHƯƠNG 3: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 233.1 VẬT LIỆU, HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ 233.1.1 Dụng cụ và trang thiết bị 233.1.2. Nguyên vật liệu và hóa chất 283.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 283.2.1 Khảo sát tốc độ lan, đặc điểm của tơ nấm và hình thái của nấm bào ngư Nhật trên môi trường thạch (giống cấp 1) 283.2.2 Khảo sát tốc độ lan và đặc điểm tơ nấm của nấm bào ngư Nhật trên môi trường hạt (giống cấp 2) 303.2.3 Khảo sát tốc độ lan và đặc diểm tơ nấm của nấm bào ngư Nhật trên môi trường cọng mì (giống cấp ba) 323.2.4 Qúa trình nuôi trồng khảo nghiệm 333.3 TÍNH HIỆU SUẤT SINH HỌC CỦA NẤM BÀO NGƯ NHẤT TRỒNG TRÊN MẠT CƯA 403.4 PHƯƠNG PHÁP THU NHẬN KẾT QUẢ 403.5 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU 40CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 414.1 KẾT QUẢ NHÂN GIỐNG VÀ NUÔI TRỒNG 414.1.1 Tốc độ lan và đặc điểm tơ nấm trên môi trường thạch 414.1.2 Tốc độ lan và đặc điểm tơ nấm trên môi trường hạt 434.1.3 Tốc độ lan và đặc điểm tơ nấm trên môi trường cọng mì 474.1.4 Kết quả nuôi trồng khảo nghiệm trên môi trường cơ chất mạt cưa 504.2 HIỆU SUẤT SINH HỌC CỦA NẤM BÀO NGƯ NHẬT TRÊN CƠ CHẤT MẠT CƯA 56CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 575.1 KẾT LUẬN 575.2 KIẾN NGHỊ 58

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1

1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 1

1.2 MỤC ĐÍCH: 1

1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 2

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN 3

2.1 GIỚI THIỆU VỀ NẤM BÀO NGƯ NHẬT 3

2.1.1 Đặc điểm sinh học: 3

2.1.2 Đặc diểm sinh trưởng: 6

2.1.3 Giá trị dinh dưỡng của nấm bào ngư Nhật: 7

2.1.4 Một số điểm lưu ý khi trồng nấm bào ngư Nhật: 10

2.2 VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHỆ NẤM BÀO NGƯ NHẬT Ở VIỆT NAM 12

2.3 LỢI ÍCH CỦA NGHỀ TRỒNG NẤM BÀO NGƯ NHẬT 13

2.4 TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN NGHỀ TRỒNG NẤM BÀO NGƯ NHẬT CỦA VIỆT NAM 14

2.5 THỰC TRẠNG NGÀNH SẢN XUẤT NẤM BÀO NGƯ NHẬT HIỆN NAY CỦA VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI 15

2.5.1 Tình hình trong nước 15

2.5.2 Tình hình sản xuất nấm trên thế giới 17

2.6 TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ NẤM BÀO NGƯ NHẬT HIỆN NAY TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM 17

2.7 GIỚI THIỆU VỀ NGUỒN CƠ CHẤT LÀ MẠT CƯA 18

2.7.1 Mạt cưa là phế liệu nông nghiệp và những vấn đề phát sinh về môi trường 18

2.7.2 Thành phần về mạt cưa: 19

2.7.2.1 Cellulose 19

2.7.2.2 Lignin 20

2.7.2.3 Hemicellulose 21

2.7.2.4. Thành phần khác: 22

CHƯƠNG 3: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23

3.1 VẬT LIỆU, HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ 23

3.1.1 Dụng cụ và trang thiết bị 23

3.1.2. Nguyên vật liệu và hóa chất 28

3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28

3.2.1 Khảo sát tốc độ lan, đặc điểm của tơ nấm và hình thái của nấm bào ngư Nhật trên môi trường thạch (giống cấp 1) 28

3.2.2 Khảo sát tốc độ lan và đặc điểm tơ nấm của nấm bào ngư Nhật trên môi trường hạt (giống cấp 2) 30

3.2.3 Khảo sát tốc độ lan và đặc diểm tơ nấm của nấm bào ngư Nhật trên môi trường cọng mì (giống cấp ba) 32

3.2.4 Qúa trình nuôi trồng khảo nghiệm 33

3.3 TÍNH HIỆU SUẤT SINH HỌC CỦA NẤM BÀO NGƯ NHẤT TRỒNG TRÊN MẠT CƯA 40

3.4 PHƯƠNG PHÁP THU NHẬN KẾT QUẢ 40

3.5 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU 40

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 41

4.1 KẾT QUẢ NHÂN GIỐNG VÀ NUÔI TRỒNG 41

4.1.1 Tốc độ lan và đặc điểm tơ nấm trên môi trường thạch 41

4.1.2 Tốc độ lan và đặc điểm tơ nấm trên môi trường hạt 43

4.1.3 Tốc độ lan và đặc điểm tơ nấm trên môi trường cọng mì 47

4.1.4 Kết quả nuôi trồng khảo nghiệm trên môi trường cơ chất mạt cưa 50

4.2 HIỆU SUẤT SINH HỌC CỦA NẤM BÀO NGƯ NHẬT TRÊN CƠ CHẤT MẠT CƯA 56

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 57

5.1 KẾT LUẬN 57

5.2 KIẾN NGHỊ 58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY