Khóa luận Kỹ thuật sản suất giống cá chép

MỞ ĐẦU 2TỔNG QUAN TÀI LIỆU 41.1. GIỚI THIỆU VỀ CÁ CHÉP VÀ SẢN XUẤT GIỐNG CÁ NHÂN TẠO 41.1.1. Một số đặc điểm sinh thái của cá Chép 41.1.1.1. Phân loại 41.1.1.2. Phân bố 41.1.1.3. Hình thái 51.1.1.4. Đặc điểm sinh thái 51.1.1.5. Đặc điểm dinh dưỡng 61.1.1.6. Đặc điểm sinh sản 61.1.1.7. Mùa vụ và tập tính sinh sản 61.1.1.8. Sức sinh sản 71.1.2. Khái niệm sản xuất giống cá nhân tạo 81.2. GIỚI THIỆU TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ CÁ CHÉP 91.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới 91.2.2. Tình hình nghiên cứu đối tượng trong nước 101.3. NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN HẠN CHẾ 11CHƯƠNG 2 12ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 122.1. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN THỰC TẬP 122.1.1. Thời gian thực tập 122.1.2. Địa điểm thực tập 122.2. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 122.3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 132.3.1. Nội dung nghiên cứu 132.3.1.1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị và các dụng cụ phục vụ sinh sản cho cá Chép 132.3.1.2. Bố trí thí nghiệm 132.3.1.3. Quy trình sản xuất 152.3.1.4. Thuyết minh quy trình 162.3.2. Phương pháp nghiên cứu 342.3.2.1. Phương pháp ngoài thực địa 34CHƯƠNG 3 39KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN 393.1. KỸ THUẬT CHO ĐẺ 393.1.1. Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến quá trình ấp trứng 393.1.2. Tỷ lệ đẻ trứng của cá Chép 403.1.3. Tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ nở của cá Chép 413.1.4. Tỷ lệ cá bột 423.2. KỸ THUẬT ƯƠNG NUÔI CÁ GIỐNG 433.2.1. Ương cá bột lên cá hương 433.2.1.1. Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến giai đoạn cá bột lên cá hương 433.2.1.2. Kích thước và khối lượng 443.2.2.Ương cá hương lên cá giống 443.2.2.1. Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến giai đoạn cá hương lên cá giống 443.2.2.2. Kích thước và khối lượng 45KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 47KẾT LUẬN 47KIẾN NGHỊ 48TÀI LIỆU THAM KHẢO 49Tài liệu Tiếng Việt 49Tài liệu internet 49PHỤ LỤC 50

MỞ ĐẦU 2

TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4

1.1. GIỚI THIỆU VỀ CÁ CHÉP VÀ SẢN XUẤT GIỐNG CÁ NHÂN TẠO 4

1.1.1. Một số đặc điểm sinh thái của cá Chép 4

1.1.1.1. Phân loại 4

1.1.1.2. Phân bố 4

1.1.1.3. Hình thái 5

1.1.1.4. Đặc điểm sinh thái 5

1.1.1.5. Đặc điểm dinh dưỡng 6

1.1.1.6. Đặc điểm sinh sản 6

1.1.1.7. Mùa vụ và tập tính sinh sản 6

1.1.1.8. Sức sinh sản 7

1.1.2. Khái niệm sản xuất giống cá nhân tạo 8

1.2. GIỚI THIỆU TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ CÁ CHÉP 9

1.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới 9

1.2.2. Tình hình nghiên cứu đối tượng trong nước 10

1.3. NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN HẠN CHẾ 11

CHƯƠNG 2 12

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12

2.1. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN THỰC TẬP 12

2.1.1. Thời gian thực tập 12

2.1.2. Địa điểm thực tập 12

2.2. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 12

2.3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13

2.3.1. Nội dung nghiên cứu 13

2.3.1.1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị và các dụng cụ phục vụ sinh sản cho cá Chép 13

2.3.1.2. Bố trí thí nghiệm 13

2.3.1.3. Quy trình sản xuất 15

2.3.1.4. Thuyết minh quy trình 16

2.3.2. Phương pháp nghiên cứu 34

2.3.2.1. Phương pháp ngoài thực địa 34

CHƯƠNG 3 39

KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN 39

3.1. KỸ THUẬT CHO ĐẺ 39

3.1.1. Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến quá trình ấp trứng 39

3.1.2. Tỷ lệ đẻ trứng của cá Chép 40

3.1.3. Tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ nở của cá Chép 41

3.1.4. Tỷ lệ cá bột 42

3.2. KỸ THUẬT ƯƠNG NUÔI CÁ GIỐNG 43

3.2.1. Ương cá bột lên cá hương 43

3.2.1.1. Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến giai đoạn cá bột lên cá hương 43

3.2.1.2. Kích thước và khối lượng 44

3.2.2.Ương cá hương lên cá giống 44

3.2.2.1. Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến giai đoạn cá hương lên cá giống 44

3.2.2.2. Kích thước và khối lượng 45

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 47

KẾT LUẬN 47

KIẾN NGHỊ 48

TÀI LIỆU THAM KHẢO 49

Tài liệu Tiếng Việt 49

Tài liệu internet 49

PHỤ LỤC 50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY