Khóa luận Kỹ thuật phân tích và ra quyết định đầu tư chứng khoán của công ty cổ phần đầu tư phân phối Satico

MỤC LỤC Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt vii Danh sách các bảng sử dụng viii Danh sách các hình ảnh, biểu đồ, sơ đồ ix Lời mở đầu 1 Nội dung bài khoá luận 4CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH & ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN1.1 Đầu tư chứng khoán 41.1.1 Khái niệm Đầu tư chứng khoán 41.1.2 Các công ty đại chúng 51.1.3 Cách thức đầu tư chứng khoán 61.2 Phân tích tài chính 81.2.1 Khái niệm 81.2.2 Vai trò của việc phân tích 81.2.3 Khái quát các vấn đề cần phân tích 91.3 Khái quát một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu 11CHƯƠNG II. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY SATICO2.1 Quá trình hình thành và phát triển 132.2 Lĩnh vực hoạt động, cơ cấu vốn 142.3 Cơ cấu tổ chức 172.4 Định hướng và chiến lược đầu tư 20 CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH – RA QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ3.1 Giới thiệu về 1 công ty tiêu biểu trong Danh mục đầu tư - HPT Vietnam 243.1.1 Sơ nét về HPT Vietnam 243.1.2 Quá trình HPT Vietnam trở thành công ty đại chúng 243.1.3 Quy mô đầu tư của Satico Corp vào HPT Vietnam 25 3.2 Quy trình phân tích và ra quyết định đầu tư vào công ty HPT 263.2.1 Thu thập thông tin 263.2.2 Phân tích thông tin 313.2.3 Các phương diện thông tin cần phải phân tích 323.2.4 Ra quyết định đầu tư 333.3 Phân tích nghiên cứu & đánh giá công ty HPT 343.3.1 Phân tích ngành công nghệ thông tin 353.3.2 Vị thế của HPT Vietnam so với các công ty cùng ngành 383.3.3 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh 433.3.4 Thông tin về đội ngũ quản lý 503.3.5 Kế hoạch, phương hướng hoạt động 513.4 Đánh giá và ra quyết định đầu tư 523.5 Nhận xét chung 53* TÀI LIỆU THAM KHẢO 55* PHỤ LỤC 1. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh và Bảng cân đối kế toán của Công ty HPT năm 20082. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh và Bảng cân đối kế toán của Công ty HPT năm 2009

MỤC LỤC

 Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt vii

 Danh sách các bảng sử dụng viii

 Danh sách các hình ảnh, biểu đồ, sơ đồ ix

 Lời mở đầu 1

 Nội dung bài khoá luận 4

CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH & ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

1.1 Đầu tư chứng khoán 4

1.1.1 Khái niệm Đầu tư chứng khoán 4

1.1.2 Các công ty đại chúng 5

1.1.3 Cách thức đầu tư chứng khoán 6

1.2 Phân tích tài chính 8

1.2.1 Khái niệm 8

1.2.2 Vai trò của việc phân tích 8

1.2.3 Khái quát các vấn đề cần phân tích 9

1.3 Khái quát một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu 11

CHƯƠNG II. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY SATICO

2.1 Quá trình hình thành và phát triển 13

2.2 Lĩnh vực hoạt động, cơ cấu vốn 14

2.3 Cơ cấu tổ chức 17

2.4 Định hướng và chiến lược đầu tư 20

CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH – RA QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ

3.1 Giới thiệu về 1 công ty tiêu biểu trong Danh mục đầu tư - HPT Vietnam 24

3.1.1 Sơ nét về HPT Vietnam 24

3.1.2 Quá trình HPT Vietnam trở thành công ty đại chúng 24

3.1.3 Quy mô đầu tư của Satico Corp vào HPT Vietnam 25

3.2 Quy trình phân tích và ra quyết định đầu tư vào công ty HPT 26

3.2.1 Thu thập thông tin 26

3.2.2 Phân tích thông tin 31

3.2.3 Các phương diện thông tin cần phải phân tích 32

3.2.4 Ra quyết định đầu tư 33

3.3 Phân tích nghiên cứu & đánh giá công ty HPT 34

3.3.1 Phân tích ngành công nghệ thông tin 35

3.3.2 Vị thế của HPT Vietnam so với các công ty cùng ngành 38

3.3.3 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh 43

3.3.4 Thông tin về đội ngũ quản lý 50

3.3.5 Kế hoạch, phương hướng hoạt động 51

3.4 Đánh giá và ra quyết định đầu tư 52

3.5 Nhận xét chung 53

* TÀI LIỆU THAM KHẢO 55

* PHỤ LỤC

1. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh và Bảng cân đối kế toán của Công ty HPT năm 2008

2. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh và Bảng cân đối kế toán của Công ty HPT năm 2009

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY