Khóa luận Hoàn thiện quản lý tiền lương tại Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam

MỤC LỤC Chương I : Những vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến tiền lương và thu nhập trong Doanh nghiệp 3I .Tiền lương và bản chất của tiền lương 3II.Những chức năng cơ bản của tiền lương.7III. Những nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương của người lao động trong doanh nghiệp 12IV. Nội dung cơ bản của quản lý tiền lương trong doanh nghiệp 14Chương II : Phân tích thực trạng quản lý quỹ tiền lương tại Tổng công ty Xăng dầu VN 18I.Một số nét khái quát về Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam. 18II. Kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty 288III. Thực trạng về quản lý quỹ tiền lương trong Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam 39Chương III : Một số biện pháp góp phần hoàn thiện quản lý quỹ tiền lương tại Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2003-2005 52I. Mục tiêu phát triển của tổng công ty xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2003-2005 52II. Một số quan điểm về quản lý tiền lương trong Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam. 55III.Một số giải pháp hoàn thiện quản lý quỹ tiền lương trong Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam trong giai đoạn 2003-2005: 57

MỤC LỤC

Chương I : Những vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến tiền lương và thu nhập trong Doanh nghiệp 3

I .Tiền lương và bản chất của tiền lương 3

II.Những chức năng cơ bản của tiền lương.7

III. Những nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương của người lao động trong doanh nghiệp 12

IV. Nội dung cơ bản của quản lý tiền lương trong doanh nghiệp 14

Chương II : Phân tích thực trạng quản lý quỹ tiền lương tại Tổng công ty Xăng dầu VN 18

I.Một số nét khái quát về Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam. 18

II. Kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty 288

III. Thực trạng về quản lý quỹ tiền lương trong Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam 39

Chương III : Một số biện pháp góp phần hoàn thiện quản lý quỹ tiền lương tại Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2003-2005 52

I. Mục tiêu phát triển của tổng công ty xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2003-2005 52

II. Một số quan điểm về quản lý tiền lương trong Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam. 55

III.Một số giải pháp hoàn thiện quản lý quỹ tiền lương trong Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam trong giai đoạn 2003-2005: 57

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY