Khóa luận Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại công ty TNHH dược phẩm Nghĩa Tín Tâm

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦUCHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI1.1. Một số khái niệm về dược 31.1.1. Khái niệm về kinh doanh dược phẩm 31.1.2. Sự hình thành của trung tâm bán buôn và nhà thuốc bán lẻ 31.2. Khái niệm kênh phân phối 41.3. Bản chất và chức năng của kênh phân phối 41.3.1. Lý do cần có kênh phân phối trung gian 51.3.2. Chức năng của kênh phân phối 51.4. Tổ chức và hoạt động của kênh phân phối 61.4.1. Hoạt động của kênh phân phối 61.4.2. Tổ chức kênh phân phối 71.4.2.1. Phát triển hệ thống marketing dọc 71.4.2.2. Phát triển hệ thống marketing ngang 71.4.2.3. Phát triển hệ thống marketing đa kênh 81.5. Quyết định về cơ cấu kênh phân phối 81.6. Tổ chức theo hệ thống bán lẻ 141.6.1. Bản chất và ý nghĩa của việc bán lẻ 141.6.2. Các loại hình bán lẻ 141.6.3. Các quyết định marketing của hệ thống bán lẻ 151.7. Tổ chức theo hệ thống bán sỉ 161.7.1. Bản chất và ý nghĩa của bán sỉ 161.7.2. Các loại hình bán sỉ 161.7.3. Các quyết định marketing của hệ thống bán sỉ 161.8. Tổ chức lực lượng bán hàng 171.9. Kết luận chương 1 17 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGHĨA TÍN TÂM2.1. Khái quát chung về công ty TNHH Dược Phẩm Nghĩa Tín Tâm 182.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 182.1.2. Chức năng và nhiệm vụ 192.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty 202.2. Thực trạng hệ thống phân phối của công ty TNHH DP Nghĩa Tín Tâm 212.2.1. Sự hình thành hệ thống phân phối 212.2.2. Phát triển các cấu trúc kênh có thể thay thế 222.2.3. Hệ thống kênh phân phối của công ty TNHH DP Nghĩa Tín Tâm 242.2.4. Tổ chức các kênh phân phối cho những sản phẩm của công ty 262.2.5. Lựa chọn mô hình hoạt động của công ty 282.2.6. Các chính sách phân phối hàng hoá của công ty 292.2.7. Mô hình kênh phân phối của công ty 322.2.7.1. Mô hình tại Hà Nội 322.2.7.2. Mô hình kênh trung gian 332.3. Những mâu thuẫn trong hệ thống kênh phân phối hiện tại của công ty 342.4. Những đánh giá về hệ thống kênh phân phối 362.4.1. Cơ cấu của hệ thống kênh phân phối 362.4.2. Quy mô hệ thống kênh phân phối 362.4.3. Ưu điểm và hạn chế của kênh phân phối 372.5. Kết luận chương 2 38CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY TNHH DP NGHĨA TÍN TÂM3.1. Các giải pháp hoàn thiện hệ htống kênh phân phối tại công ty 393.1.1 Giải pháp 1: về hoàn thiện hệ thống Marketing-mix 393.1.2. Giải pháp 2: hoàn thiện chất lượng các kênh phân phối 453.1.3. Giải pháp 3: nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên phục vụ tại kênh phân phối 473.1.4. Giải pháp 4: hoàn thiện về dịch vụ hậu mãi 503.2. Kiến nghị 523.2.1. Kiến nghị về hoạt động marketing 523.2.2. Kiến nghị về các hoạt động kinh doanh của công ty 523.3. Kết luận chương 3 54KẾT LUẬN CHUNG 55DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 56

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI

1.1. Một số khái niệm về dược 3

1.1.1. Khái niệm về kinh doanh dược phẩm 3

1.1.2. Sự hình thành của trung tâm bán buôn và nhà thuốc bán lẻ 3

1.2. Khái niệm kênh phân phối 4

1.3. Bản chất và chức năng của kênh phân phối 4

1.3.1. Lý do cần có kênh phân phối trung gian 5

1.3.2. Chức năng của kênh phân phối 5

1.4. Tổ chức và hoạt động của kênh phân phối 6

1.4.1. Hoạt động của kênh phân phối 6

1.4.2. Tổ chức kênh phân phối 7

1.4.2.1. Phát triển hệ thống marketing dọc 7

1.4.2.2. Phát triển hệ thống marketing ngang 7

1.4.2.3. Phát triển hệ thống marketing đa kênh 8

1.5. Quyết định về cơ cấu kênh phân phối 8

1.6. Tổ chức theo hệ thống bán lẻ 14

1.6.1. Bản chất và ý nghĩa của việc bán lẻ 14

1.6.2. Các loại hình bán lẻ 14

1.6.3. Các quyết định marketing của hệ thống bán lẻ 15

1.7. Tổ chức theo hệ thống bán sỉ 16

1.7.1. Bản chất và ý nghĩa của bán sỉ 16

1.7.2. Các loại hình bán sỉ 16

1.7.3. Các quyết định marketing của hệ thống bán sỉ 16

1.8. Tổ chức lực lượng bán hàng 17

1.9. Kết luận chương 1 17

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGHĨA TÍN TÂM

2.1. Khái quát chung về công ty TNHH Dược Phẩm Nghĩa Tín Tâm 18

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 18

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ 19

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty 20

2.2. Thực trạng hệ thống phân phối của công ty TNHH DP Nghĩa Tín Tâm 21

2.2.1. Sự hình thành hệ thống phân phối 21

2.2.2. Phát triển các cấu trúc kênh có thể thay thế 22

2.2.3. Hệ thống kênh phân phối của công ty TNHH DP Nghĩa Tín Tâm 24

2.2.4. Tổ chức các kênh phân phối cho những sản phẩm của công ty 26

2.2.5. Lựa chọn mô hình hoạt động của công ty 28

2.2.6. Các chính sách phân phối hàng hoá của công ty 29

2.2.7. Mô hình kênh phân phối của công ty 32

2.2.7.1. Mô hình tại Hà Nội 32

2.2.7.2. Mô hình kênh trung gian 33

2.3. Những mâu thuẫn trong hệ thống kênh phân phối hiện tại của công ty 34

2.4. Những đánh giá về hệ thống kênh phân phối 36

2.4.1. Cơ cấu của hệ thống kênh phân phối 36

2.4.2. Quy mô hệ thống kênh phân phối 36

2.4.3. Ưu điểm và hạn chế của kênh phân phối 37

2.5. Kết luận chương 2 38

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY TNHH DP NGHĨA TÍN TÂM

3.1. Các giải pháp hoàn thiện hệ htống kênh phân phối tại công ty 39

3.1.1 Giải pháp 1: về hoàn thiện hệ thống Marketing-mix 39

3.1.2. Giải pháp 2: hoàn thiện chất lượng các kênh phân phối 45

3.1.3. Giải pháp 3: nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên phục vụ tại kênh phân phối

47

3.1.4. Giải pháp 4: hoàn thiện về dịch vụ hậu mãi 50

3.2. Kiến nghị 52

3.2.1. Kiến nghị về hoạt động marketing 52

3.2.2. Kiến nghị về các hoạt động kinh doanh của công ty 52

3.3. Kết luận chương 3 54

KẾT LUẬN CHUNG 55

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 56

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY