Khóa luận Hoàn thiện hệ thống biện pháp bảo hộ phi thuế của Việt Nam trong tiến trình gia nhập WTO

Hầu hết những mặt hàng cấm xuất khẩu và nhập khẩu do Việt Nam chính thức công bố đều có thể biện minh theo Điều XX và Điều XXI, Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT) 1994. Chẳng hạn, cấm xuất nhập khẩu vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ có thể biện minh vì lý do an ninh theo Điều XXI, GATT 1994. Cấm nhập khẩu đồ cổ theo Điều khoản (f), các loại ma túy theo Điều khoản (b) của Điều XX. Cấm nhập khẩu thuốc lá điếu có thể phù hợp với Điều khoản (b) Điều XX vì lý do bảo vệ sức khoẻ con người, nhưng không thể biện minh được theo Điều III, GATT 1994 về không phân biệt đối xử. Ngành sản xuất thuốc lá của Việt Nam có doanh thu khá lớn và có cả doanh nghiệp liên doanh sản xuất thuốc lá với nước ngoài. Cấm nhập khẩu thuốc lá điếu trong khi vẫn cho nhập khẩu một số nguyên liệu sản xuất thuốc lá làm cho lý do bảo vệ sức khoẻ con người và môi trường tỏ ra có ít giá trị so với lập luận bảo vệ sản xuất trong nước.

Hầu hết những mặt hàng cấm xuất khẩu và nhập khẩu do Việt Nam chính thức công bố đều có thể biện minh theo Điều XX và Điều XXI, Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT) 1994. Chẳng hạn, cấm xuất nhập khẩu vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ có thể biện minh vì lý do an ninh theo Điều XXI, GATT 1994. Cấm nhập khẩu đồ cổ theo Điều khoản (f), các loại ma túy theo Điều khoản (b) của Điều XX. Cấm nhập khẩu thuốc lá điếu có thể phù hợp với Điều khoản (b) Điều XX vì lý do bảo vệ sức khoẻ con người, nhưng không thể biện minh được theo Điều III, GATT 1994 về không phân biệt đối xử. Ngành sản xuất thuốc lá của Việt Nam có doanh thu khá lớn và có cả doanh nghiệp liên doanh sản xuất thuốc lá với nước ngoài. Cấm nhập khẩu thuốc lá điếu trong khi vẫn cho nhập khẩu một số nguyên liệu sản xuất thuốc lá làm cho lý do bảo vệ sức khoẻ con người và môi trường tỏ ra có ít giá trị so với lập luận bảo vệ sản xuất trong nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY