Khóa luận Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất Lý Thùy

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 11.Lý do chọn đề tài 12.Mục tiêu nghiên cứu 13.Phạm vi nghiên cứu 24.Phương pháp nghiên cứu 25.Kết cấu đề tài 2CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 31.1 KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 31.1.1 Khái niệm 31.1.2 Vai trò của quản trị nguồn nhân sự 31.2 NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 41.2.1 Phân tích công việc 41.2.1.1 Khái niệm 41.2.1.2 Tiến trình phân tích công việc 51.2.2 Hoạch định nguồn nhân lực .61.2.3 Tuyển mộ nhân viên 71.2.3.1 Khái niệm 71.2.3.2 Nguồn tuyển mộ nhân viên 71.2.4 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 71.2.4.1 Khái niệm 71.2.4.2 Nhu cầu đào tạo 81.2.4.3 Phương pháp đào tạo và phát triển 81.2.5. Đánh giá thành tích công việc 91.2.6 Lương bổng và đãi ngộ 91.2.6.1 Khái niệm 91.2.6.2 Các yếu tố quyết định và ảnh hưởng đến lương bổng và đãi ngộ 101.2.6.3 Lương bổng và phúc lợi 10CHƯƠNG II THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH TM- DV- SX LÝ THÙY 112.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CÔNG TY TNHH TM-DV-SX LÝ THÙY 112.1.1 Thông tin về công ty 112.1.2 Ngành nghề kinh doanh 112.1.4 Sơ đồ tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban trong công ty 112.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY .162.2.1 Tình hình nhân sự tại công ty .162.2.2 Thu nhập bình quân đầu người của người lao động 182.2.3 Đặc điểm lao động theo giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn 212.2.4. Thực trạng công tác quản trị nhân sự tại công ty Lý Thùy 242.2.4.1 Thực trạng công tác hoạch định nhân sự 242.2.4.2. Thực trạng phân tích công việc 242.2.4.3 Thực trạng công tác tuyển dụng 252.2.5 Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nhân lực 292.2.5.1 Thực trạng công tác đánh giá thành tích, lương bổng, đãi ngộ 302.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY 332.3.1 Môi trường bên trong 342.3.2 Môi trường bên ngoài 362.4 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TẠI CÔNG TY 392.4.1 Những thuận lợi 392.4.2 Những khó khăn 402.4.3 Giải pháp .41CHƯƠNG III GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY LÝ THÙY 43.3.1 MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 433.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY 443.2.1 Giải pháp cho công tác phân tích công việc 443.2.2 Giải pháp cho công tác hoạch định nguồn nhân lực 443.2.3 Giải pháp cho công tác tuyển dụng nhân sự 453.2.4 Giải pháp cho công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 463.2.5 Giải pháp duy trì nguồn nhân lực ổn định 473.2.6 Giải pháp đánh giá thành tích công tác 473.2.7 Giải pháp cải tiến chế độ tiền lương, tiền thưởng 483.3 KIẾN NGHỊ 49KẾT LUẬN 52TÀI LIỆU THAM KHẢO 53

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

1.Lý do chọn đề tài 1

2.Mục tiêu nghiên cứu 1

3.Phạm vi nghiên cứu 2

4.Phương pháp nghiên cứu 2

5.Kết cấu đề tài 2

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 3

1.1 KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 3

1.1.1 Khái niệm 3

1.1.2 Vai trò của quản trị nguồn nhân sự 3

1.2 NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 4

1.2.1 Phân tích công việc 4

1.2.1.1 Khái niệm 4

1.2.1.2 Tiến trình phân tích công việc 5

1.2.2 Hoạch định nguồn nhân lực .6

1.2.3 Tuyển mộ nhân viên 7

1.2.3.1 Khái niệm 7

1.2.3.2 Nguồn tuyển mộ nhân viên 7

1.2.4 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 7

1.2.4.1 Khái niệm 7

1.2.4.2 Nhu cầu đào tạo 8

1.2.4.3 Phương pháp đào tạo và phát triển 8

1.2.5. Đánh giá thành tích công việc 9

1.2.6 Lương bổng và đãi ngộ 9

1.2.6.1 Khái niệm 9

1.2.6.2 Các yếu tố quyết định và ảnh hưởng đến lương bổng và đãi ngộ 10

1.2.6.3 Lương bổng và phúc lợi 10

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH TM- DV- SX LÝ THÙY 11

2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CÔNG TY TNHH TM-DV-SX LÝ THÙY 11

2.1.1 Thông tin về công ty 11

2.1.2 Ngành nghề kinh doanh 11

2.1.4 Sơ đồ tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban trong công ty 11

2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY .16

2.2.1 Tình hình nhân sự tại công ty .16

2.2.2 Thu nhập bình quân đầu người của người lao động 18

2.2.3 Đặc điểm lao động theo giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn 21

2.2.4. Thực trạng công tác quản trị nhân sự tại công ty Lý Thùy 24

2.2.4.1 Thực trạng công tác hoạch định nhân sự 24

2.2.4.2. Thực trạng phân tích công việc 24

2.2.4.3 Thực trạng công tác tuyển dụng 25

2.2.5 Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nhân lực 29

2.2.5.1 Thực trạng công tác đánh giá thành tích, lương bổng, đãi ngộ 30

2.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY 33

2.3.1 Môi trường bên trong 34

2.3.2 Môi trường bên ngoài 36

2.4 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TẠI CÔNG TY 39

2.4.1 Những thuận lợi 39

2.4.2 Những khó khăn 40

2.4.3 Giải pháp .41

CHƯƠNG III GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY LÝ THÙY 43

.3.1 MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 43

3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY 44

3.2.1 Giải pháp cho công tác phân tích công việc 44

3.2.2 Giải pháp cho công tác hoạch định nguồn nhân lực 44

3.2.3 Giải pháp cho công tác tuyển dụng nhân sự 45

3.2.4 Giải pháp cho công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 46

3.2.5 Giải pháp duy trì nguồn nhân lực ổn định 47

3.2.6 Giải pháp đánh giá thành tích công tác 47

3.2.7 Giải pháp cải tiến chế độ tiền lương, tiền thưởng 48

3.3 KIẾN NGHỊ 49

KẾT LUẬN 52

TÀI LIỆU THAM KHẢO 53

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY