Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty thuốc lá Thăng Long

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY THUỐC LÁ THĂNG LONG 31.1. Khái niệm-bản chất và Nội dung kinh tế của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp. 31.1.1. Khái niệm-Bản chất của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại doanh nghiệp. 31.1.2. Nội dung kinh tế của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp. 31.2 Chế độ tiền lương và các hình thức trả lương. 51.2.1. Chế độ tiền lương. 51.2.2. Các hình thức trả lương. 71.3. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp . 111.3.1. Tài khoản sử dụng. 111.3.2 Phương pháp kế toán. 16PHẦN 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY THUỐC LÁ THĂNG LONG 222.1Tổng quan về công ty thuốc lá Thăng Long 222.1.1. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển 222.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh 232.1.3. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 242.1.4. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 252.1.5. Đặc điểm tổ chức sổ kế toán. 262.1.6. Kết quả thực hiện 1 số mục tiêu chủ yếu của công ty qua 2 năm 2006 -2007. 282.2 Thực trạng tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty thuốc lá Thăng Long 352.2.1 Quy mô và cơ cấu lao động 352.2.2. Hạch toán tiền lương và tính lương, BHXH phải trả công nhân viên. 352.2.2.1 Hình thức trả lương theo thời gian: 392.2.3. Hình thức trả lương theo khoán sản phẩm: 422.2.4 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 50PHẦN 3: MỘT SỐ í KIẾN NHẬN XẫT VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CễNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY THUỐC LÁ THĂNG LONG 633.1. Một số ý kiến đánh giá và nhận xét. 633.1.1. Nhận xét chung. 633.1.2. Nhận xét công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 643.1.2.1. Ưu điểm. 643.1.2.2. Nhược điểm. 663.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền lương tại Công ty thuốc lá Thăng Long. 67KẾT LUẬN 69

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY THUỐC LÁ THĂNG LONG 3

1.1. Khái niệm-bản chất và Nội dung kinh tế của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp. 3

1.1.1. Khái niệm-Bản chất của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại doanh nghiệp. 3

1.1.2. Nội dung kinh tế của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp. 3

1.2 Chế độ tiền lương và các hình thức trả lương. 5

1.2.1. Chế độ tiền lương. 5

1.2.2. Các hình thức trả lương. 7

1.3. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp . 11

1.3.1. Tài khoản sử dụng. 11

1.3.2 Phương pháp kế toán. 16

PHẦN 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY THUỐC LÁ THĂNG LONG 22

2.1Tổng quan về công ty thuốc lá Thăng Long 22

2.1.1. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển 22

2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh 23

2.1.3. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 24

2.1.4. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 25

2.1.5. Đặc điểm tổ chức sổ kế toán. 26

2.1.6. Kết quả thực hiện 1 số mục tiêu chủ yếu của công ty qua 2 năm 2006 -2007. 28

2.2 Thực trạng tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty thuốc lá Thăng Long 35

2.2.1 Quy mô và cơ cấu lao động 35

2.2.2. Hạch toán tiền lương và tính lương, BHXH phải trả công nhân viên. 35

2.2.2.1 Hình thức trả lương theo thời gian: 39

2.2.3. Hình thức trả lương theo khoán sản phẩm: 42

2.2.4 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 50

PHẦN 3: MỘT SỐ í KIẾN NHẬN XẫT VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CễNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY THUỐC LÁ THĂNG LONG 63

3.1. Một số ý kiến đánh giá và nhận xét. 63

3.1.1. Nhận xét chung. 63

3.1.2. Nhận xét công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 64

3.1.2.1. Ưu điểm. 64

3.1.2.2. Nhược điểm. 66

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền lương tại Công ty thuốc lá Thăng Long. 67

KẾT LUẬN 69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY